خرید پستی پکیج کامل منابع آزمون کمبریج FCE

توضیحات

آرشیو کامل منابع آمادگی آزمون زبان انگلیسی اف سی ای FCE را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

آرشیو کامل منابع آمادگی آزمون زبان انگلیسی اف سی ای FCE

آزمون زبان انگلیسی اف سی ای FCE که مخفف عبارت First Certificate in English می باشد یکی از آزمون هایی است که در بسیاری از دانشگاه ها و موسسه های آموزشی در سرتاسر دنیا شناخته شده و معتبر است. امروزه نام این آزمون به B2 First تغییر کرده است. دوستانی که موفق به دریافت مدرک این آزمون می شوند به راحتی می توانند در کشورهایی که در آنها از زبان انگلیسی استفاده می‌ شود زندگی کرده و یا در دوره های آموزشی که به صورت انگلیسی برگزار می شوند حضور پیدا کنند. در ساختار آزمونهای بین المللی زبان انگلیسی که توسط کمبریج منتشر می شوند آزمون B2 First بین دو آزمون B1 Preliminary و C1 Advanced قرار می‌گیرند. آزمون B1 Preliminary همان آزمون Cambridge English: Preliminary (PET) است که که می توانید آرشیو منابع آن را در آرشیو کامل منابع آمادگی آزمون زبان انگلیسی پی ای تی PET دریافت کنید. آزمون C1 Advanced نیز همان Cambridge English: Advanced (CAE) است که منابع آن را می توانید در آرشیو کامل منابع آمادگی آزمون زبان انگلیسی سی ای ای CAE دریافت کنید. لیستی که در ادامه می بینید شامل تمامی منابعی است که برای تقویت مهارت‌های ضروری برای آزمون زبان انگلیسی اف سی ای FCE به آنها نیاز دارید.

دیسک 1 (حجم: 4.0 گیگابایت)

 • مجموعه FCE Listening and Speaking Skills 1 (حجم: 0.6 گیگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز FCE Listening & Speaking Skills 1 (حجم: 39.8 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب معلم FCE Listening & Speaking Skills 1 (حجم: 48.6 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب FCE Listening and Speaking Skills 1 (حجم: 499.4 مگابایت)
 • مجموعه FCE Listening and Speaking Skills 2 (حجم: 0.6 گیگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز FCE Listening and Speaking Skills 2 (حجم: 13.3 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب معلم FCE Listening and Speaking Skills 2 (حجم: 18.7 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب FCE Listening and Speaking Skills 2 (حجم: 0.6 گیگابایت)
 • مجموعه FCE Plus 2 (حجم: 340.8 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب FCE Plus 2 – New Edition (حجم: 69.3 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های FCE Plus 2 – New Edition (حجم: 6.3 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب FCE Plus 2 – New Edition (حجم: 265.2 مگابایت)
 • کتاب FCE Practice Tests (حجم: 150.8 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب FCE Practice Tests (حجم: 7.3 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب FCE Practice Tests (حجم: 143.5 مگابایت)
 • مجموعه FCE Result (حجم: 311.4 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز FCE Result (حجم: 63.0 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب معلم FCE Result (حجم: 35.6 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب FCE Result Teacher’s Pack-Revised (حجم: 2.6 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب FCE Result Using a Dictionary for Exams (حجم: 11.3 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب ورک بوک FCE Result (حجم: 32.0 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب FCE Result Writing & Speaking Assessment Booklet (حجم: 8.8 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب FCE Result (حجم: 64.1 مگابایت)
  • فایل های ویدئویی FCE Result (حجم: 93.9 مگابایت)
 • مجموعه First Certificate Practice Tests Plus (حجم: 285.3 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب First Certificate Practice Tests Plus (حجم: 30.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب First Certificate Practice Tests Plus Tapescript (حجم: 13.1 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب First Certificate Practice Tests Plus (حجم: 130.0 مگابایت)
  • نرم افزار First Certificate Practice Tests Plus (حجم: 111.9 مگابایت)
 • کتاب Mastering the FCE Examination (حجم: 0.6 گیگابایت)
  • فایل PDF کتاب Mastering the FCE Examination (حجم: 93.3 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Mastering the FCE Examination (حجم: 503.9 مگابایت)
 • مجموعه Objective FCE (حجم: 177.0 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Objective FCE (حجم: 72.0 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Objective FCE (حجم: 105.0 مگابایت)
 • مجموعه Richmond FCE (حجم: 314.6 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Richmond FCE (حجم: 32.6 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب معلم Richmond FCE (حجم: 24.2 مگابایت)
  • نرم افزار Richmond FCE (حجم: 257.7 مگابایت)
 • مجموعه Spotlight On FCE (حجم: 384.4 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Spotlight on FCE (حجم: 68.6 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب معلم Spotlight on FCE (حجم: 177.9 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Spotlight on FCE (حجم: 137.8 مگابایت)
 • مجموعه The Official Top Tips for FCE (حجم: 299.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب The Official Top Tips for FCE (حجم: 30.4 مگابایت)
  • نرم افزار The Official Top Tips for FCE (حجم: 269.1 مگابایت)

دیسک 2 (حجم: 4.2 گیگابایت)

 • مجموعه Access to FCE (حجم: 88.7 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Access to FCE (حجم: 22.7 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب معلم Access to FCE (حجم: 66.1 مگابایت)
 • کتاب Cambridge English First for Schools 2015 (حجم: 63.7 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Cambridge English First for Schools 2015 (حجم: 1.7 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge English First for Schools 2015 (حجم: 62.0 مگابایت)
 • کتاب Cambridge First Certificate in English 1 for Updated Exam (حجم: 195.7 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Cambridge First Certificate in English 1 for Updated Exam (حجم: 50.5 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge First Certificate in English 1 for Updated Exam (حجم: 145.2 مگابایت)
 • کتاب Cambridge First Certificate in English 2 for Updated Exam (حجم: 188.1 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Cambridge First Certificate in English 2 for Updated Exam (حجم: 48.5 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge First Certificate in English 2 for Updated Exam (حجم: 139.6 مگابایت)
 • کتاب Cambridge First Certificate in English 3 (حجم: 156.6 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Cambridge First Certificate in English 3 (حجم: 10.1 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge First Certificate in English 3 (حجم: 146.6 مگابایت)
 • مجموعه Complete FCE (حجم: 0.6 گیگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Complete FCE (حجم: 190.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب معلم Complete FCE (حجم: 9.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Complete FCE (حجم: 5.2 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Complete FCE (حجم: 195.0 مگابایت)
  • نرم افزار Complete FCE (حجم: 116.9 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب ورک بوک Complete FCE (حجم: 71.2 مگابایت)
 • مجموعه کتاب های متفرقه (حجم: 235.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Common Mistakes at FCE (حجم: 10.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Computer-based FCE Practice Test (حجم: 26.9 کیلوبایت)
  • فایل PDF کتاب FCE 10 Tests Format 2015 (حجم: 160.0 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب FCE Language Practice (حجم: 25.6 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب FCE Revision Booklet (حجم: 3.9 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Grammar and Vocabulary for Cambridge First – 2nd Edition (حجم: 16.6 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Harrison – FCE – Use of English (حجم: 18.5 مگابایت)
 • مجموعه Exam Essentials Practice Tests FCE 1 (حجم: 267.7 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Exam Essentials Practice Tests FCE 1 (حجم: 170.8 مگابایت)
  • فایل های ویدئویی Exam Essentials Practice Tests FCE 1 (حجم: 96.9 مگابایت)
 • مجموعه Exam Essentials Practice Tests FCE 2 (حجم: 24.3 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Exam Essentials Practice Tests FCE 2 (حجم: 24.3 مگابایت)
 • مجموعه FCE GOLD Plus (حجم: 0.6 گیگابایت)
  • (حجم: 64.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز FCE GOLD Plus (حجم: 79.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب معلم FCE GOLD Plus (حجم: 51.8 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب FCE GOLD Plus (حجم: 163.0 مگابایت)
  • نرم افزار FCE GOLD Plus (حجم: 156.3 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب FCE GOLD Plus Exam Maximiser (حجم: 116.7 مگابایت)
 • مجموعه FCE Listening and Speaking 1 (حجم: 0.7 گیگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز FCE Listening and Speaking 1 (حجم: 39.8 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب معلم FCE Listening and Speaking 1 (حجم: 48.6 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب FCE Listening and Speaking 1 (حجم: 0.6 گیگابایت)
 • مجموعه FCE Listening and Speaking 2 (حجم: 0.6 گیگابایت)
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های FCE Listening and Speaking 2 (حجم: 0.6 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز FCE Listening and Speaking 2 (حجم: 13.3 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب FCE Listening and Speaking 2 Speaking Tests (حجم: 417.1 کیلوبایت)
  • فایل PDF کتاب معلم FCE Listening and Speaking 2 (حجم: 18.7 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب FCE Listening and Speaking 2 Test (حجم: 2.2 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب FCE Listening and Speaking 2 (حجم: 0.6 گیگابایت)
 • مجموعه FCE Masterclass (حجم: 263.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب FCE Masterclass Online Tests (حجم: 53.5 کیلوبایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز FCE Masterclass (حجم: 72.8 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب معلم FCE Masterclass (حجم: 33.1 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب ورک بوک FCE Masterclass (حجم: 38.9 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب FCE Masterclass (حجم: 101.9 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب FCE Masterclass Online Tests (حجم: 15.9 مگابایت)
  • فایل های PDF کتاب های FCE Masterclass Test (حجم: 0.9 مگابایت)
 • کتاب First Certificate Expert (New Edition 2008) (حجم: 100.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب First Certificate Expert (New Edition 2008) (حجم: 30.4 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب First Certificate Expert (New Edition 2008) (حجم: 70.1 مگابایت)
 • کتاب Ready for FCE (حجم: 193.9 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Ready for FCE (حجم: 47.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب معلم Ready for FCE (حجم: 87.5 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Ready for FCE (حجم: 59.3 مگابایت)

دیسک 3 (حجم: 2.9 گیگابایت)

 • مجموعه Complete First for Schools (حجم: 201.9 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Complete First for Schools (حجم: 130.2 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Complete First for Schools (حجم: 71.8 مگابایت)
 • مجموعه FCE Listening and Speaking Skills for the revised Cambridge FCE Examination 1 (حجم: 326.9 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های FCE Listening and Speaking Skills for the revised Cambridge FCE Examination 1 (حجم: 1.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز FCE Listening and Speaking Skills for the revised Cambridge FCE Examination 1 (حجم: 30.7 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب FCE Listening and Speaking Skills for the revised Cambridge FCE Examination 1 (حجم: 294.8 مگابایت)
 • مجموعه First Certificate Expert (حجم: 97.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز First Certificate Expert (حجم: 34.2 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب First Certificate Expert (حجم: 63.3 مگابایت)
 • مجموعه First Certificate Star (حجم: 248.9 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های First Certificate Star (حجم: 2.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب First Certificate Star Practice (حجم: 15.7 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز First Certificate Star (حجم: 42.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب معلم First Certificate Star (حجم: 28.1 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب First Certificate Star (حجم: 160.4 مگابایت)
 • کتاب First Trainer – 2nd Edition (حجم: 339.7 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب First Trainer – 2nd Edition (حجم: 51.3 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب First Trainer – 2nd Edition (حجم: 288.4 مگابایت)
 • مجموعه Gold B2 First – New Edition (حجم: 152.5 مگابایت) – جدید
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Gold B2 First – New Edition (حجم: 37.1 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Gold B2 First – New Edition (حجم: 115.4 مگابایت)
 • مجموعه Gold First – New Edition (حجم: 115.1 مگابایت) – جدید
  • فایل های صوتی کتاب Gold First – New Edition (حجم: 76.1 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Gold First – New Edition Tests (حجم: 39.0 مگابایت)
 • مجموعه Laser B1+ FCE New Edition (حجم: 0.6 گیگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Laser B1+ (حجم: 39.1 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب معلم Laser B1+ (حجم: 71.3 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Laser B1+ (حجم: 72.2 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Laser B1+ (حجم: 255.6 مگابایت)
  • نرم افزار Laser B1+ (حجم: 118.5 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Laser B1+ Test (حجم: 66.3 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب ورک بوک Laser B1+ (حجم: 26.5 مگابایت)
 • مجموعه Laser B2 FCE New Edition (حجم: 136.4 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Laser B2 (حجم: 64.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Laser B2 (حجم: 22.3 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب ورک بوک Laser B2 (حجم: 49.6 مگابایت)
 • مجموعه New Success at First Certificate (حجم: 197.7 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز New Success at First Certificate (حجم: 28.4 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب معلم New Success at First Certificate (حجم: 9.9 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب ورک بوک New Success at First Certificate (حجم: 6.4 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب New Success at First Certificate (حجم: 152.9 مگابایت)
 • مجموعه Objective First Certificate – 2nd Edition (حجم: 217.0 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Objective First Certificate – 2nd Edition (حجم: 37.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب معلم Objective First Certificate – 2nd Edition (حجم: 32.7 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Objective First Certificate – 2nd Edition (حجم: 14.4 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Objective First Certificate – 2nd Edition (حجم: 132.3 مگابایت)
 • مجموعه Target FCE (حجم: 309.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Target FCE (حجم: 24.9 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Target FCE (حجم: 48.1 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب معلم Target FCE (حجم: 19.8 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Target FCE (حجم: 35.1 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Target FCE (حجم: 136.3 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب ورک بوک Target FCE (حجم: 45.2 مگابایت)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آرشیو کامل منابع آمادگی آزمون زبان انگلیسی اف سی ای FCE”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *