خرید پستی پکیج کامل منابع آزمون کمبریج CPE

توضیحات

آرشیو کامل منابع آمادگی آزمون زبان انگلیسی سی پی ای CPE را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

آرشیو کامل منابع آمادگی آزمون زبان انگلیسی سی پی ای CPE

آرشیو کامل منابع آمادگی آزمون زبان انگلیسی سی پی ای CPE که در این قسمت از وبسایت کاردوآنلاین به شما معرفی می شود حاوی مجموعه های آموزشی متعدد برای کسب مهارت های ضروری آزمون سی پی میباشد آزمون تیمز انگلیش بکشن سی که امروزه بالا مه سی تو په سی نیز معرفی شده است بالاترین سطح دانش زبان انگلیسی افراد را مورد سنجش قرار می‌دهند این آزمون زبان انگلیسی که در سرتاسر جهان شناخته شده و معتبر است اثبات گر این موضوع است که شخص از لحاظ زبان انگلیسی و مهارت های ارتباطی آن هیچگونه مشکلی ندارد و به صورت کامل می تواند از زبان انگلیسی استفاده کند مدت زمان آزمون فعلی کنویسی تو چهار ساعت است و مهارت های مختلف شما را مورد ارزیابی قرار می گیرند در آرشیو پیشرو مهمترین منابع برای کسب مهارت های ضروری شرکت در این آزمون را برای شما قرار داده ایم ضمناً در مقاله سی پی چیست به طور مفصل در رابطه با ماهیت این آزمون صحبت کرده‌ایم لیست زیر محتویات این آرشیو بی نظیر را نشان می دهد علاوه بر خرید تمامی این محتویات به صورت یک جا می توانید هر کدام از آنها را به صورت جداگانه نیز تهیه بفرمایید

دیسک 1 (حجم: 4.0 گیگابایت)

 • کتاب Cambridge Certificate of Proficiency in English 1 (حجم: 101.8 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge Certificate Of Proficiency in English 1 (حجم: 99.7 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Cambridge Certificate Of Proficiency in English 1 (حجم: 2.1 مگابایت)
 • کتاب Cambridge Certificate of Proficiency in English 2 (حجم: 157.3 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge Certificate of Proficiency in English 2 (حجم: 135.1 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Cambridge Certificate of Proficiency in English 2 (حجم: 22.2 مگابایت)
 • کتاب Cambridge Certificate of Proficiency in English 3 (حجم: 137.7 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge Certificate of Proficiency in English 3 (حجم: 68.8 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Cambridge Certificate of Proficiency in English 3 (حجم: 68.9 مگابایت)
 • کتاب Cambridge Certificate of Proficiency in English 4 (حجم: 173.9 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge Certificate of Proficiency in English 4 (حجم: 133.6 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Cambridge Certificate of Proficiency in English 4 (حجم: 40.3 مگابایت)
 • کتاب Cambridge Certificate of Proficiency in English 5 (حجم: 180.8 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge Certificate of Proficiency in English 5 (حجم: 85.4 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Cambridge Certificate of Proficiency in English 5 (حجم: 95.5 مگابایت)
 • کتاب Cambridge Grammar for CAE and Proficiency (حجم: 251.1 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge Grammar for CAE and Proficiency (حجم: 119.3 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Cambridge Grammar for CAE and Proficiency (حجم: 131.8 مگابایت)
 • مجموعه Cambridge Research Notes (حجم: 37.4 مگابایت)
  • فایل های PDF کتاب های Cambridge Research Notes 2011 (حجم: 4.1 مگابایت)
  • فایل های PDF کتاب های Cambridge Research Notes 2012 (حجم: 8.6 مگابایت)
  • فایل های PDF کتاب های Cambridge Research Notes 2013 (حجم: 10.2 مگابایت)
  • فایل های PDF کتاب های Cambridge Research Notes 2014 (حجم: 5.9 مگابایت)
  • فایل های PDF کتاب های Cambridge Research Notes 2015 (حجم: 8.6 مگابایت)
 • مجموعه CPE Listening and Speaking Skills 1 (حجم: 227.5 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Listening And Speaking Skills 1 For the Revised Proficiency Exam – Listening (حجم: 145.7 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Listening And Speaking Skills 1 For the Revised Proficiency Exam – Speaking (حجم: 50.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Listening And Speaking Skills 1 For the Revised Proficiency Exam (حجم: 9.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Listening And Speaking Skills 1 For the Revised Proficiency Exam (حجم: 22.1 مگابایت)
 • مجموعه CPE Listening and Speaking Skills 2 (حجم: 249.9 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب CPE Listening and Speaking Skills 2 (حجم: 221.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب CPE Listening and Speaking Skills 2 (حجم: 9.1 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های CPE Listening and Speaking Skills 2 (حجم: 19.7 مگابایت)
 • کتاب CPE Practice Tests (حجم: 128.5 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب CPE Practice Tests (حجم: 114.8 مگابایت)
 • مجموعه کتاب های متفرقه (حجم: 29.3 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Advanced Grammar – CAE CPE (حجم: 3.4 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Common Mistakes at CPE (حجم: 6.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Longman Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency (حجم: 14.1 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب New Fowler – Proficiency – Writing Skills 1 (حجم: 2.6 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب New Fowler – Proficiency – Writing Skills 2 (حجم: 2.6 مگابایت)
 • مجموعه Longman Exam Activator (حجم: 385.3 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Longman Exam Activator (حجم: 126.7 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Longman Exam Activator (حجم: 213.1 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب معلم Longman Exam Activator (حجم: 45.6 مگابایت)
 • کتاب Longman Exam Skills New Proficiency Reading (حجم: 29.3 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Longman Exam Skills New Proficiency Reading (حجم: 10.6 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب معلم Longman Exam Skills New Proficiency Reading (حجم: 18.6 مگابایت)
 • مجموعه Longman Exam Skills Proficiency Listening and Speaking (حجم: 307.7 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Longman Exam Skills Proficiency Listening and Speaking (حجم: 253.7 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Longman Exam Skills Proficiency Listening and Speaking (حجم: 42.3 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب معلم Longman Exam Skills Proficiency Listening and Speaking (حجم: 11.7 مگابایت)
 • مجموعه New Proficiency Gold (حجم: 141.6 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب New Proficiency Gold (حجم: 110.9 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز New Proficiency Gold (حجم: 25.6 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب معلم New Proficiency Gold (حجم: 5.1 مگابایت)
 • کتاب New Proficiency Testbuilder (حجم: 102.9 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب New Proficiency Testbuilder (حجم: 72.9 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب New Proficiency Testbuilder (حجم: 30.1 مگابایت)
 • کتاب New Proficiency Writing (حجم: 90.6 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز New Proficiency Writing (حجم: 85.0 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب معلم New Proficiency Writing (حجم: 5.6 مگابایت)
 • کتاب Objective CPE (حجم: 193.8 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Objective CPE (حجم: 157.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Objective CPE (حجم: 36.3 مگابایت)
 • مجموعه Objective CPE – 2nd Edition (حجم: 0.6 گیگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Objective CPE – 2nd Edition (حجم: 112.8 مگابایت)
  • نرم افزار Objective CPE – 2nd Edition (حجم: 139.9 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Objective CPE – 2nd Edition Interactive Activities (حجم: 28.6 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب تست Objective CPE – 2nd Edition (حجم: 1.4 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب تست Objective CPE – 2nd Edition (حجم: 41.7 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Objective CPE – 2nd Edition (حجم: 81.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب معلم Objective CPE – 2nd Edition (حجم: 2.6 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Objective CPE – 2nd Edition TB (حجم: 24.7 مگابایت)
  • (حجم: 159.3 کیلوبایت)
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Objective CPE – 2nd Edition (حجم: 79.8 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب ورک بوک Objective CPE – 2nd Edition (حجم: 107.5 مگابایت)
 • مجموعه Proficiency Expert (حجم: 456.9 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب معلم Expert Proficiency (حجم: 47.2 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Proficiency Expert (حجم: 144.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Proficiency Expert (حجم: 109.0 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Proficiency Expert (حجم: 71.0 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب ورک بوک Proficiency Expert (حجم: 85.5 مگابایت)
 • مجموعه Successful Writing Proficiency (حجم: 75.0 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Successful Writing Proficiency (حجم: 47.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Successful Writing Proficiency (حجم: 18.1 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب معلم Successful Writing Proficiency (حجم: 9.4 مگابایت)

دیسک 2 (حجم: 0.7 گیگابایت)

 • کتاب CPE Use of English (حجم: 47.0 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های CPE Use of English (حجم: 10.8 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز CPE Use of English (حجم: 36.2 مگابایت)
 • مجموعه Proficiency Masterclass (حجم: 0.6 گیگابایت) – جدید
  • فایل های صوتی کتاب Proficiency Masterclass 2013 (حجم: 176.9 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Proficiency Masterclass 2013 (حجم: 408.8 کیلوبایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Proficiency Masterclass 2013 (حجم: 126.0 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب معلم Proficiency Masterclass 2013 (حجم: 73.1 مگابایت)
  • (حجم: 258.9 کیلوبایت)
  • فایل های صوتی کتاب Proficiency Masterclass (حجم: 101.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Proficiency Masterclass (حجم: 94.4 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Proficiency Masterclass (حجم: 8.7 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب ورک بوک Proficiency Masterclass (حجم: 83.3 مگابایت)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آرشیو کامل منابع آمادگی آزمون زبان انگلیسی سی پی ای CPE”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *