آرشیو برچسب ها: download english resource

تقویت مهارت شنیداری سطح آکادمیک BBC Academic Listening

تقویت مهارت شنیداری سطح آکادمیک BBC Academic Listening

تقویت مهارت شنیداری سطح آکادمیک BBC Academic Listening را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

تقویت قدرت شنیداری انگلیسی Basic Tactics for Listening

مجموعه تقویت شنیداری انگلیسی Tactics For Listening

تقویت قدرت شنیداری انگلیسی Basic Tactics for Listening را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

آموزش املاء انگلیسی با Spelling Made Easy CD-ROM

آموزش املا انگلیسی spelling made easy

آموزش املاء انگلیسی با Spelling Made Easy CD-ROM را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

1 2 3 6