تقویت واژگان آکادمیک زبان انگلیسی Academic Vocabulary

Academic Vocabulary Fourth Edition

تقویت واژگان آکادمیک زبان انگلیسی Academic Vocabulary را در این قمست از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به علاقه مندان و زبان آموزان تقدیم می کنیم.

تقویت واژگان آکادمیک زبان انگلیسی Academic Vocabulary

کتاب تقویت واژگان آکادمیک زبان انگلیسی Academic Vocabulary به آموزش وازگان علمی زبان انگلیسی می پردازد. در این کتاب هر واژه ی علمی را هشت بار روئت خواهید کرد که این خود باعث می شود که آن واژه را یاد بگیرید. کتاب تقویت واژگان آکادمیک زبان انگلیسی Academic Vocabulary از بیست فصل تشکیل شده است که هم می تواند به صورت یک کتاب برای تدریس و یک کتاب برای استفاده Self-study مورد استفاده قرار بگیرد.

Academic Vocabulary Fourth Edition

The goal of these activities is simple: to utilize individual learning styles in order to help students learn new words in a large number of contexts. Underlying the text’s strong visual appeal is the philosophy that an essential part of learning vocabulary is repeated exposure to a word.  Academic Vocabulary provides eight exposures to each vocabulary word in the text plus more opportunities for exposure through the Collaborative Activities and games in the Instructor’s Manual. Academic Vocabulary is an ideal text for both classroom and self-study. The twenty main chapters follow a consistent format.

 

محتویات

  • دانلود رایگان فایل PDF کتاب تقویت واژگان آکادمیک زبان انگلیسی Academic Vocabulary

download button

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *