سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #10 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #10

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی یک مجموعه ی رایگان و سطح سطحی از مکالمات زبان انگلیسی است که در توسط وبسایت کاردوآنلاین برای شما تنظیم شده است. دروس این مجموعه ی آموزشی از فایل صوتی و متن مکالمات و معنی کلمات جدید تشکیل شده است. فایل های صوتی این سری مکالمات را می توانید به صورت رایگان و آنلاین گوش کنید و دانلود کنید. متن مکالمات را نیز در همین قسمت برای شما تنظیم کرده ایم. امیدواریم که این سری آموزشی نیز مورد توجه شما عزیز قرار بگیرید.

Business Communications

Secretary: Hello, Ultimate Computers. May I help you?

Caller: Yes, this is Jack Kordell from Hunter’s Office Supplies. May I speak to Elaine Strong, please?

Secretary: I’m sorry, but she’s not in right now.

Caller: Okay, do you know when she’ll be back?

Secretary: Uh, yes, she should be here later on this afternoon maybe about 4:30. May I take a message?

Caller: Yes. Ms. Strong sent me a brochure detailing your newest line of laptop computers with a description of other software products, but there wasn’t any information about after-sales service.

Secretary: Oh, I’m sorry. Would you like me to fax that to you?

Caller: Yes, but our fax is being repaired at the moment, and it won’t be working until around 2:30. Hum . . . could you try sending that information around 3:30? That should give me time to look over the material before I call Ms. Strong, say, around 5:00.

Secretary: Sure. Could I have your name, telephone number, and fax number, please?

Caller: Yes. Jack Kordell and the phone number is 560-1287. And the fax number is 560-1288.

Secretary: Okay. Jack Kordell. Is your name spelled C-o-r-d-e-l?

Caller: No. It’s Kordell with a “K” and two “l’s.” K-o-r-d-e-l-l.”

Secretary: All right, Mr. Kordell. And your phone number is 560-1287, and the fax number is 560-1288. Is that correct?

Caller: Yes it is.

Secretary: All right. I’ll be sure to send you the fax this afternoon.

Caller: Okay, bye.

Key Vocabulary

  • brochure (noun): pamphlet, small booklet
    – Could you send me a brochure of your laptop computers?
  • detail (verb, also noun): to explain
    – The manager decided to detail his recent visit to our parent company.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *