0
09178169907 | 09336863931
blog-00

کلاس آموزشی Writing IELTS در شیراز توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ ۰۸.۰۹.۲۰۲۰

کلاس آموزشی Writing IELTS در شیراز توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ 08.09.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کلاس آموزشی Writing IELTS در شیراز توسط استاد مرتضی ...
blog-00

کلاس مکالمه و تقویت مهارت اسپکینگ IELTS در شیراز توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ ۰۷.۳۰.۲۰۲۰

کلاس مکالمه و تقویت مهارت اسپکینگ IELTS در شیراز توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ 07.30.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کلاس مکالمه و تقویت مهارت اسپکینگ ...
blog-00

تدریس Speak Now در شیراز توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ ۰۸.۰۵.۲۰۲۰

تدریس Speak Now در شیراز توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ 08.05.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. تدریس Speak Now در شیراز توسط استاد مرتضی گیتی در ...
blog-00

کلاس خصوصی دولینگو در شیراز با تدریس استاد مرتضی گیتی در تاریخ ۰۸.۰۹.۲۰۲۰

کلاس خصوصی دولینگو در شیراز با تدریس استاد مرتضی گیتی در تاریخ 08.09.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کلاس خصوصی دولینگو در شیراز با تدریس استاد مرتضی ...
blog-00

تصحیح Duolingo Speaking توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ ۰۸.۰۲.۲۰۲۰

تصحیح Duolingo Speaking توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ 08.02.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. تصحیح Duolingo Speaking توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ 08.02.2020 با شیوع ...
blog-00

کلاس خصوصی آنلاین IELTS در شیراز در تاریخ ۰۷.۲۳.۲۰۲۰

کلاس آنلاین IELTS در شیراز در تاریخ 07.23.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کلاس خصوصی آنلاین IELTS در شیراز در تاریخ 07.23.2020 در آزمون زبان انگلیسی آیلتس ...
blog-00

بررسی نمونه جواب اسپکینگ دولینگو توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ ۰۸.۰۲.۲۰۲۰

بررسی نمونه جواب اسپکینگ دولینگو توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ 08.02.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. بررسی نمونه جواب اسپکینگ دولینگو توسط استاد مرتضی گیتی در ...
blog-00

تصحیح اسپکینگ آزمون دولینگو توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ ۰۸.۰۲.۲۰۲۰

تصحیح اسپکینگ آزمون دولینگو توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ 08.02.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. تصحیح اسپکینگ آزمون دولینگو توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ 08.02.2020 ...
blog-00

کلاس خصوصی اسپیک نو در شیراز در تاریخ ۰۸.۰۲.۲۰۲۰

کلاس خصوصی اسپیک نو در شیراز در تاریخ 08.02.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کلاس خصوصی اسپیک نو در شیراز در تاریخ 08.02.2020 همه ما می‌دانیم که ...
blog-00

کلاس خصوصی و آنلاین در شیراز با تدریس استاد مرتضی گیتی با موضوع IELTS General Writing در تاریخ ۰۸.۰۱.۲۰۲۰

کلاس خصوصی و آنلاین در شیراز با تدریس استاد مرتضی گیتی با موضوع IELTS General Writing در تاریخ 08.01.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کلاس خصوصی و ...
blog-00

آموزش نحوه نگارش IELTS WRITING TASK 1 GENERAL با تدریس استاد مرتضی گیتی در شیراز در تاریخ ۰۸.۰۱.۲۰۲۰

آموزش نحوه نگارش IELTS WRITING TASK 1 GENERAL با تدریس استاد مرتضی گیتی در شیراز در تاریخ 08.01.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. آموزش نحوه نگارش IELTS ...
blog-00

کلاس خصوصی رایتینگ تسک ۱ آیلتس جنرال در شیراز در تاریخ ۰۸.۰۱.۲۰۲۰

کلاس خصوصی رایتینگ تسک 1 آیلتس جنرال در شیراز در تاریخ 08.01.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کلاس خصوصی رایتینگ تسک 1 آیلتس جنرال در شیراز در ...
blog-00

تصحیح رایتینگ تسک ۱ آیلتس جنرال توسط استاد مرتضی گیتی ۰۸.۰۱.۲۰۲۰

تصحیح رایتینگ تسک 1 آیلتس جنرال توسط استاد مرتضی گیتی 08.01.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. تصحیح رایتینگ تسک 1 آیلتس جنرال توسط استاد مرتضی گیتی 08.01.2020 ...
blog-00

تقویت مهارت اسپکینگ کلاس Speak Now در تاریخ ۰۷.۲۹.۲۰۲۰

تقویت مهارت اسپکینگ کلاس Speak Now در تاریخ 07.29.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. تقویت مهارت اسپکینگ کلاس Speak Now در تاریخ 07.29.2020 تقویت مهارت اسپیکینگ و ...
blog-00

تصحیح رایتینگ تسک ۲ آیلتس توسط استاد مرتضی گیتی ۰۸.۰۱.۲۰۲۰

تصحیح رایتینگ تسک 2 آیلتس توسط استاد مرتضی گیتی 08.01.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. تصحیح رایتینگ تسک 2 آیلتس توسط استاد مرتضی گیتی 08.01.2020 در پست ...
1 2 3 4 5 30