0
09178169907 | 09336863931
لیست مطالب
blog-00

کلاس خصوصی و آنلاین در شیراز با تدریس استاد مرتضی گیتی با موضوع IELTS General Writing در تاریخ ۰۸٫۰۱٫۲۰۲۰

کلاس خصوصی و آنلاین در شیراز با تدریس استاد مرتضی گیتی با موضوع IELTS General Writing در تاریخ 08.01.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کلاس خصوصی و ...
blog-00

آموزش نحوه نگارش IELTS WRITING TASK 1 GENERAL با تدریس استاد مرتضی گیتی در شیراز در تاریخ ۰۸٫۰۱٫۲۰۲۰

آموزش نحوه نگارش IELTS WRITING TASK 1 GENERAL با تدریس استاد مرتضی گیتی در شیراز در تاریخ 08.01.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. آموزش نحوه نگارش IELTS ...
blog-00

کلاس خصوصی رایتینگ تسک ۱ آیلتس جنرال در شیراز در تاریخ ۰۸٫۰۱٫۲۰۲۰

کلاس خصوصی رایتینگ تسک 1 آیلتس جنرال در شیراز در تاریخ 08.01.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کلاس خصوصی رایتینگ تسک 1 آیلتس جنرال در شیراز در ...
blog-00

تصحیح رایتینگ تسک ۱ آیلتس جنرال توسط استاد مرتضی گیتی ۰۸٫۰۱٫۲۰۲۰

تصحیح رایتینگ تسک 1 آیلتس جنرال توسط استاد مرتضی گیتی 08.01.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. تصحیح رایتینگ تسک 1 آیلتس جنرال توسط استاد مرتضی گیتی 08.01.2020 ...
blog-00

تقویت مهارت اسپکینگ کلاس Speak Now در تاریخ ۰۷٫۲۹٫۲۰۲۰

تقویت مهارت اسپکینگ کلاس Speak Now در تاریخ 07.29.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. تقویت مهارت اسپکینگ کلاس Speak Now در تاریخ 07.29.2020 تقویت مهارت اسپیکینگ و ...
blog-00

تصحیح رایتینگ تسک ۲ آیلتس توسط استاد مرتضی گیتی ۰۸٫۰۱٫۲۰۲۰

تصحیح رایتینگ تسک 2 آیلتس توسط استاد مرتضی گیتی 08.01.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. تصحیح رایتینگ تسک 2 آیلتس توسط استاد مرتضی گیتی 08.01.2020 در پست ...
blog-00

آموزش نحوه نوشتن رایتینگ آکادمیک آیلتس توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ ۰۸٫۰۱٫۲۰۲۰

آموزش نحوه نوشتن رایتینگ آکادمیک آیلتس توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ 08.01.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. آموزش نحوه نوشتن رایتینگ آکادمیک آیلتس توسط استاد مرتضی ...
blog-00

آموزش مکالمه زبان انگلیسی کلاس Speak Now در تاریخ ۰۷٫۲۲٫۲۰۲۰

آموزش مکالمه زبان انگلیسی کلاس Speak Now در تاریخ 07.22.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. آموزش مکالمه زبان انگلیسی کلاس Speak Now در تاریخ 07.22.2020 اگر شما ...
blog-00

آموزش کتاب Speak Now توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ ۰۷٫۱۴٫۲۰۲۰

آموزش کتاب Speak Now توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ 07.14.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. آموزش کتاب Speak Now توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ 07.14.2020 ...
blog-00

تصحیح رایتنیگ IELTS توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ ۰۷٫۲۱٫۲۰۲۰

تصحیح رایتنیگ IELTS توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ 07.21.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. تصحیح رایتنیگ IELTS توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ 07.21.2020 یکی از ...
blog-00

تقویت مهارت اسپکینگ کلاس Speak Now در تاریخ ۰۷٫۲۱٫۲۰۲۰

تقویت مهارت اسپکینگ کلاس Speak Now در تاریخ 07.21.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. تقویت مهارت اسپکینگ کلاس Speak Now در تاریخ 07.21.2020 در این قسمت از ...
blog-00

کلاس غیرحضوری Speak Now در تاریخ ۰۷٫۱۵٫۲۰۲۰

کلاس غیرحضوری Speak Now در تاریخ 07.15.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کلاس غیرحضوری Speak Now در تاریخ 07.15.2020 مهارت مکالمه و اسپیکینگ زبان انگلیسی یکی از ...
blog-00

تدریس Speak Now توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ ۰۷٫۱۲٫۲۰۲۰

تدریس Speak Now توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ 07.12.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. تدریس Speak Now توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ 07.12.2020 اگر شما ...
blog-00

تدریس IELTS توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ ۰۷٫۱۶٫۲۰۲۰

تدریس IELTS توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ 07.16.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. تدریس IELTS توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ 07.16.2020 همانطور که احتمالا می‌دانید ...
blog-00

آموزش اسپکینگ آیلتس در تاریخ ۰۷٫۰۵٫۲۰۲۰

آموزش اسپکینگ آیلتس در تاریخ 07.05.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. آموزش اسپکینگ آیلتس در تاریخ 07.05.2020 اگر شما نیز به دنبال شرکت کردن در آزمون زبان ...
1 2 3 4 5 32