دوستان عزیز، در حال حاضر در اتصال به درگاه پرداخت دچار مشکل هستیم. لطفاً، به منظور ثبت سفارش، پرداخت و دریافت محصول مورد نظر با استفاده از دکمه واتس اپ قرار گرفته در قسمت پایین سمت چپ وبسایت با ما ارتباط بگیرید. با تشکر.

مجموعه ویدئویی تقویت تلفظ زبان انگلیسی Master English Pronunciation Exercises for Perfect Habits

۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
0 فروش

مجموعه ویدئویی تقویت تلفظ زبان انگلیسی Master English Pronunciation Exercises for Perfect Habits

مجموعه ویدئویی Master English Pronunciation Exercises for Perfect Habits یک برداشت قابل درک برای تسلط بر تلفظ انگلیسی دقیق و روان می‌باشد. تمرکز در طول مجموعه ویدئویی بر تمرینات موثر و متمرکز برای بیشتر کردن تسلط شما به صداها، کلمات و روان صحبت کردن زبان انگلیسی است. در بخش اول مجموعه ویدئویی، تمرکز اصلی بر نکات پایه انگلیسی از جمله صداها و حروف و همچنین اشتباهات متداول افراد غیر انگلیسی زبان می‌باشد. هدف این مجموعه ویدئویی فراهم کردن مهارت های لازم برای داشتن تلفظ صحیح انگلیسی و به دست آوردن قدرت درک آن توسط زبان آموزان می‌باشد. در بخش دوم، این مجموعه ویدئویی به سراغ صداهایی چون schwa و diphtong ها و حروف بی‌صدا/باصدا می‌رود. تمرکز این بخش بر به دست آوردن توانایی به هم وصل کردن جملات و صحبت روان و مشابه یک فرد انگلیسی زبان است. صداهای چالش برانگیز مثل انواع مختلف صدای t و th همراه با صداهای تشدید دار بررسی می‌شود. بخش سوم درباره بیان کلمات چالش برانگیز از نظر سیلاب ها، پیچیدگی، طول و ریشه است. تکنیک هایی برای بیان صحیح و با اعتماد به نفس کلمات ارائه می‌شود که تاکید بر ایجاد مهارت در صحبت دارد. در نهایت، بخش چهارم متمرکز بر چالش های تلفظ کلمات و تمرین هایی برای ایجاد مهارت تلفظ صحیح است. تمرینات این بخش شامل tongue twister ها، روش shadowning و دیگر روش هاست که در کنار هم ابزار لازم برای تسلط کامل بر تلفظ زبان انگلیسی را فراهم می‌کنند.

Master English Pronunciation Exercises for Perfect Habits

This comprehensive guide offers a hands-on approach to mastering clear and fluent English pronunciation. As your guide throughout the course, the focus is on impactful exercises and focused practice to enhance proficiency in English sounds, words, and fluency. In the first section, there’s a concentration on fundamental English sounds, addressing vowels, consonants, and common mistakes made by non-native speakers. The aim is to provide the skills to pronounce English sounds clearly and develop self-awareness to recognize correct sound production. Moving to the second section, the guide delves into subtler aspects like the schwa sound, diphthongs, and voiced/unvoiced sounds. The focus shifts to making sentences flow naturally by linking and blending words for a fluent native-speaker sound. Challenging sounds such as variations of ‘t’ and ‘th’ are covered, along with vibrating sounds. The third section centers on pronouncing challenging words, tackling difficulties arising from syllables, complexity, length, and origin. Techniques for confidently and accurately pronouncing words are imparted, emphasizing the development of habits for seamless articulation. Finally, the fourth section addresses pronunciation challenges and exercises to foster fluency and solidify pronunciation habits. Activities include tongue twisters, the shadowing method, and more, providing the tools needed to master English pronunciation definitively.

این محصول بخشی از آرشیو کامل منابع آموزش تلفظ و لهجه زبان انگلیسی می باشد که می توانید از محتویات آن دیدن کرده و در صورت تمایل اقدام به خرید کنید.

دسته های محصولات

افزودن به سبد خرید