جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد مشکلات خرید

جملات زبان انگلیسی در مورد مشکلات خرید

در روند خرید کردن ممکن است مشکلاتی پیش بیاید که باید بتوانید به راحتی از پس آنها بر بیاید. در این قسمت جملات معمول مربوط به این موضوع را برای شما قرار داده ایم.

فرض کنید پس از خرید کردن متوجه می‌شوید که مسئول فروش پول کافی به شما پس نداده است. از جمله زیر استفاده می کنید.

Excuse me. I think you’ve given me the wrong change.

ببخشید. به نظرم پولی که به من داده اید اشتباه است.

لباسی را به عنوان هدیه خریده اید که بیش از حد بزرگ است. می خواهید آن را به مغازه ببرید و با یک لباس کوچکتر عوض کنید.

Excuse me. This was a present and it’s too big. Could I change it for a smaller one?

ببخشید. این یک هدیه بود و بیش از حد بزرگ است. می توانم آن را با یک سایز کوچکتر تعویض کنم؟

هفته پیش ساعتی خریده‌اید که خراب است و به درستی کار نمی کند. آن را به مغازه برگردانده و از جمله زیر استفاده می کنید.

Excuse me. I bought this watch here last week and there’s something wrong with it.

ببخشید. من این ساعت را هفته پیش از این جا خریدم اما به درستی کار نمی کند.

اگر بخواهید جنس خریداری شده را پس بدهید و پولتان را بگیرید از جمله زیر استفاده می کنید.

I’d like a refund, please.

تمایل دارم پولم را پس بگیرم.

اگر در انجام این کار مسئول فروش از شما رسید بخواهد می توانید رسید را به وی تحویل بدهید. از جمله زیر استفاده کنید.

Here’s the receipt.

بفرمایید این رسید.

برای مشاهده سرفصل کامل این سری دروس از مطلب بانک جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مکالمات روزمره دیدن کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *