جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در محل کار

جملات زبان انگلیسی در محل کار

از موقعیت‌های اجتماعی معمول دیگر محیط های کاری است. در این قسمت جملات معمول به محیط های کاری را برای شما قرار داده ایم.

اولین جمله ای که در زمان رفتن به محیط کارتان به افراد می گویید صبح بخیر می باشد.

Morning!

صبح بخیر!

و آخرین جمله ای که قبل از ترک کردن دفتر کارتان به افراد می گویید خداحافظ است.

See you tomorrow.

فردا میبینمت.

اگر آخرین روز هفته باشد می توانید از جمله زیر استفاده کنید.

Have a nice weekend!

آخر هفته خوبی داشته باشید!

در پاسخ به جمله آخر هفته خوبی داشته باشید می توانید از جمله زیر استفاده کنید.

Thanks. You too!

ممنون. همچنین شما!

اولین روز هفته است و می توانید از جمله زیر استفاده کنید.

Morning! Did you have a nice weekend?

صبح بخیر! آیا آخر هفته خوبی داشتید؟

یک نیروی کار جدید جذب کرده اید و می خواهید که اطراف محیط کارتان را به وی نشان بدهید.

Would you like me to show you round?

آیا مایل هستید که دور و اطراف را به شما نشان بدهم؟

پس از یک مصاحبه شغلی از دوستان می پرسید که مصاحبه چطور بود.

How did it go?

چطور بود؟

می خواهید از یکی از همکارانتان سوالی بپرسید اما متاسفانه می دانید که در حال حاضر بسیار پر مشغله است.

Sorry to bother you. Could I just ask you a quick question?

متاسفم که مزاحم شما می شوم. می توانم یک سوال خیلی سریع از شما بپرسم؟

همکارتان در حال صحبت کردن با یک مشتری است اما می خواهید بگویید که یک تماس تلفنی دارد.

I’m sorry to interrupt, but there’s a phone call for you.

متاسفم که مزاحمت می شوم، اما تماس دارید.

قصد دارید که با یکی از همکارانتان به صورت خصوصی صحبت کنید.

Could I have a word with you in private?

می توانم به صورت خصوصی با شما صحبت کنم؟

یکی از همکارانتان به شما کاری داده است که انجام بدهید و میخواهید از او بپرسید که چقدر فرصت برای انجام دادن آن دارید.

When do you need it done by?

چه ساعتی باید تمام شده باشد؟

به شما می گوید که تا فردا باید آن کار آماده باشد. هرچند برای شما کمی سخت است اما سعی خود را می کنید.

I’ll see what I can do.

ببینم چه کار می‌توانم کنم.

می‌خواهید کاری را به کسی بسپارید که تا جمعه انجام بشود. هرچند می دانید این کار کمی دشوار است اما از جمله زیر استفاده می کنید.

Is there any chance of it being ready by Friday?

احتمالش است که تا جمعه کارش تمام بشود؟

به محیط کار یکی از مشتریانتان رفتید و با او قرار ملاقات دارید زمان معرفی کردن خود به منشی این موضوع را اعلام می کنید.

Good morning. I have an appointment with Mr. Woods at 11 o’clock. The name is Chris Smith.

صبح بخیر. ساعت ۱۱ با آقای وودز قرار ملاقات دارم. نام من کریس اسمیث است.

سوال هایی از شما پرسیده می شود که پاسخ آنها را در حال حاضر نمی دانید. از جمله زیر استفاده می کنید.

I’m afraid I don’t know offhand. I could find out, though.

متاسفانه در حال حاضر اطلاعی ندارم. اما می توانم جواب را پیدا کنم.

شخصی تجهیزاتی را می فروشد و شما می خواهید از او تعدادی از آن ها را بخرید. قبل از انجام این کار قیمت را می پرسید.

What kind of price did you have in mind?

چه قیمتی مد نظر دارید؟

نمی دانید که باید قبل از دریافت تجهیزات پول را واریز کنید و یا بعد از آن. از جمله زیر استفاده کنید.

Do you need payment in advance?

آیا نیاز به پیش پرداخت دارم؟

یک قرار ملاقات دارید اما دیر می‌رسید. از جمله زیر استفاده می کنید.

I’m sorry to keep you waiting.

متاسفم که شما را منتظر گذاشتم.

مشتری ‌تان را به درون دفتر کارتان دعوت می کنید و از او می خواهید که بنشیند.

After you. Have a seat.

اول شما بفرمایید. لطفاً بفرمایید بنشینید.

یکی از مشتری هایتان که با او قرار ملاقات دارید دیر می رسد. زمانی که از شما عذرخواهی می کند می توانید از جمله زیر استفاده کنید.

That’s alright. I’ve only just got here myself.

مشکلی نیست. خودم نیز به تازگی رسیده ام.

برای مشاهده سرفصل کامل این سری دروس از مطلب بانک جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مکالمات روزمره دیدن کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *