جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در برقراری تماسهای تلفنی

جملات زبان انگلیسی در برقراری تماسهای تلفنی

در این قسمت در رابطه با جملات پرکاربرد مربوط به تماس های تلفنی که در محیطهای کاری اتفاق می ‌افتند صحبت‌ خواهیم کرد.

فرض کنید که کسی برای شما پیغام گذاشته است و حال می خواهید به او زنگ بزنید.

Hello, it’s Chris Smith here. I understand you called earlier and left a message.

سلام، من کرسی اسمیث هستم. قبلاً زنگ زده بودید و پیغامی گذاشته بودید.

متوجه می شوید که شخص مورد نظرتان در حال حاضر بیرون رفته است. سوال زیر را می پرسید.

Do you know what time he’ll be back?

آیا می دانید چه ساعتی باز خواهد گشت؟

کسی نمی ‌داند که وی چه ساعتی باز خواهد گشت بنابراین می خواهید که به محض بازگشت به شما زنگ بزند.

Could you ask him to call me back as soon as possible?

می توانید از او بخواهید هر چه زودتر به من زنگ بزند؟

به یک شرکت زنگ زدید و می خواهید با داخلی ۳۵۶ صحبت کنید.

Hello, could I have extension 356, please?

سلام، میتوانم لطفاً به داخلی ۳۵۶ وصل بشوم.

به شرکتی زنگ زده اید و می خواهید به یک بخش خاص برای مثال بخش فروش وصل شده و صحبت کنید.

Could you put me through to the sales department, please?

می توانید لطفاً مرا به بخش فروش متصل کنید؟

می خواهید بدانید که آیا کسی که تلفن را برداشته است آقای پیتر جونز می باشد و یا خیر.

Hello, is that Peter Jones?

سلام آیا شما پیتر جونز هستید؟

فرض کنید نیاز به بیمه مسافرتی دارید و به یک شرکت بیمه بزرگ زنگ زده اید. حال می خواهید با کسی صحبت کنید که مسئول بیمه های مسافرتی است.

Hello, could I speak to someone who deals with travel insurance, please?

سلام، آیا می توانم با کسی که مسئول بیمه مسافرتی است صحبت کنم.

یک مشکل جدی رخ داده است و می خواهید هرچه زودتر با مدیر شرکت مورد نظرتان صحبت کنید.

Could I speak to the manager, please? It’s rather urgent.

آیا می توانم با مدیر صحبت کنم؟ یک موضوع اضطراری پیش آمده است.

قصد خرید از یک شرکت را دارید و می خواهید از قیمت های آنها مطلع بشوید.

Hello, I’m ringing to enquire about your prices.

سلام تماس گرفته ام که سوال هایی را در رابطه با قیمت هایتان بپرسم.

به نمایندگی از مدیرتان آقای وود به پزشک زنگ زده و برای فردا یک قرار ملاقات را نیاز دارید.

Hello, I’m ringing on behalf of Jane Wood. It’s about her appointment tomorrow.

سلام، من از طرف جین وود تماس میگیرم. در رابطه با قرار ملاقات فردایشان تماس گرفته ام.

برای مشاهده سرفصل کامل این سری دروس از مطلب بانک جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مکالمات روزمره دیدن کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *