جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد ملاقات کردن افراد

جملات زبان انگلیسی در مورد ملاقات کردن افراد

ملاقات کردن افراد یکی از موقعیت‌های اجتماعی معمول است که در این قسمت جملات مفیدی را در رابطه با آن برای شما قرار داده ایم.

فرض کنید که کسی را ملاقات کرده اید که با وی رابطه رسمی دارید می توانید از جمله زیر استفاده کنید.

How do you do?

حالتان چطور است؟

شخصی شما را به یک نفر دیگر معرفی کرده است. می توانید از جمله زیر استفاده کنید.

Pleased to meet you.

خوشحالم که تو را ملاقات می کنم.

کسی شما را با نام خانوادگی تان صدا می زند که احساس می کنید خیلی رسمی است. بنابراین از او می خواهد که شما را با نام کوچکتان صدا بزند.

Please, call me Chris.

لطفاً مرا کریس صدا کن.

نام کسی را فراموش کرده اید و میخواهید از او عذر خواهی کنید.

I’m sorry, but I’ve forgotten your name.

متاسفم ولی نامت را فراموش کرده‌ام.

دوستی شما را به شخصی دیگر معرفی می کند اما شما احساس می کنید که قبلاً همدیگر را دیده اید.

I think we’ve met before, haven’t we?

فکر می کنم قبلا همدیگر را ملاقات کرده ایم، این طور نیست؟

می‌خواهید که دوستتان را به خواهرتان که نامش آنا است معرفی کنید.

Have you met Anna?

آیا تو آنا را ملاقات کرده ای؟

می خواهید دوستتان که نامش جان است را به خواهرتان که نامش آنا است معرفی کنید. می توانید از جمله زیر استفاده کنید.

Can I introduce you to my sister?

می توانم شما را به خواهرم معرفی کنم؟

This is Anna. Anna, this is John.

این آنا است. آنا، این جان است.

می‌خواهید خودتان را به شخصی که فکر می کنید خواهر دوستتان است معرفی کنید. نام دوستتان جان است.

Hello, I’m Chris. You must be John’s sister.

سلام من کریس هستم. شما باید خواهر جان باشید.

شخصی به سمت شما می آید و شما را با یک نام دیگر صدا می زند. می خواهید به او بگویید که شما را با کسی دیگر اشتباه گرفته است.

I’m sorry. You must have mistaken me for someone else.

متاسفم. شما بدون شک مرا با کس دیگری اشتباه گرفته اید.

برادر دوستتان که قبلاً او را ملاقات کرده اید را باری دیگر می بینید. از جمله زیر استفاده می کنید.

Nice to see you again.

از دیدار شما خوشحال شدم.

یکی از دوستانتان را برای مدتی طولانی ندیده اید. بنابراین می توانید از جمله زیر استفاده کنید.

It’s good to see you! I haven’t seen you for ages!

خوب شد که دوباره تو را دیدم. مدت زیادی است که تو را ندیده بودم.

یک نفر قرار است که دوست شما را ببیند. از او می خواهید که سلام شما را نیز برساند.

Say hello from me, won’t you!

سلام مرا برسان.

کسی قرار است که دوست های پدر و مادرتان را ملاقات کند. می خواهید به طور مودبانه بگویید که سلام شما را نیز برساند.

Give them my regards, won’t you!

از طرف من ادای احترام کن.

پس از ملاقات کردن یکی از دوست هایتان می خواهید بگویید که مایکل که یکی از دوستان مشترکتان است سلام رسانده است.

Michael sends his regards.

مایکل سلام رساند.

شخصی که با او یک رابطه رسمی دارید را در عصر ملاقات می کنید.

Good evening.

عصر بخیر.

برای مشاهده سرفصل کامل این سری دروس از مطلب بانک جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مکالمات روزمره دیدن کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *