آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #۲۵

آموزش مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #25

سری آموزش رایگان مکالمات سطح بندی شده زبان انگلیسی یک مجموعه رایگان و سه سطحی از مکالمات زبان انگلیسی است که توسط وبسایت کاردوآنلاین برای شما تنظیم شده است. دروس این مجموعه آموزشی از فایل صوتی و متن مکالمات و معنی کلمات جدید تشکیل شده است. فایل های صوتی این سری مکالمات را می توانید به صورت رایگان و آنلاین گوش کنید و دانلود کنید. متن مکالمات را نیز در همین قسمت برای شما تنظیم کرده ایم. امیدواریم که این سری آموزشی نیز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. لیست کامل این تمامی دروس مربوط به این سری آموزشی را می توانید در مطلب بانک مکالمات زبان انگلیسی سطح بندی شده مشاهده کنید.

Furniture Store Ad

Are you looking for appliances or furniture to give new life to your home? Look no further. Here at Frontier Furniture, we have everything you need to give your home a new look and feel.

Stereos, video machines, refrigerators, light fixtures, dining room tables, washers and dryers. You name it; we have it! Low on cash? We have an easy rent-to-own plan that will put you in your favorite sofa tonight. Big color TVs as low as two hundred and twenty-five dollars; digital pianos starting at three ninety-nine ($399); king size beds from two hundred and fifty dollars. Free delivery on all major appliances.

So come on down to Frontier Furniture. Located downtown two blocks east of city hall, across from Union Square. We’re open daily from 10:00 AM to 9:30 PM. So, come on in, and let us make your dream home a reality.

Vocabulary

  • further (adverb): to a greater degree 
    – If you want to discuss this problem further, let me know.
  • low on (adjective): not having enough or the needed amount 
    – We’re low on food, so we should stop at the supermarket.
  • daily (adverb): every  day
    – I exercise daily to improve my health.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *