آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #۵۲

آموزش مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #52

سری آموزش رایگان مکالمات سطح بندی شده زبان انگلیسی یک مجموعه رایگان و سه سطحی از مکالمات زبان انگلیسی است که توسط وبسایت کاردوآنلاین برای شما تنظیم شده است. دروس این مجموعه آموزشی از فایل صوتی و متن مکالمات و معنی کلمات جدید تشکیل شده است. فایل های صوتی این سری مکالمات را می توانید به صورت رایگان و آنلاین گوش کنید و دانلود کنید. متن مکالمات را نیز در همین قسمت برای شما تنظیم کرده ایم. امیدواریم که این سری آموزشی نیز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. لیست کامل این تمامی دروس مربوط به این سری آموزشی را می توانید در مطلب بانک مکالمات زبان انگلیسی سطح بندی شده مشاهده کنید.

Travel Arrangements

Travel Agent: Freedom Travel. How may I help you?

Caller: Yes, I’d like to make a flight reservation for the twenty-third of this month.

Travel Agent: Okay. What is your destination?

Caller: Well. I’m flying to Helsinki, Finland.

Travel Agent: Okay. Let me check what flights are available?  [Okay] And when will you be returning?

Caller: Uh, well, I’d like to catch a return flight on the twenty-ninth. Oh, and I’d like the cheapest flight available.

Travel Agent: Okay. Let me see. Um, hmm . . .

Caller: Yeah?

Travel Agent: Well, the price for the flight is almost double the price you would pay if you leave the day before.

Caller: Whoo. Let’s go with the cheaper flight. By the way, how much is it?

Travel Agent: It’s only $980.

Caller: Alright. Well, let’s go with that.

Travel Agent: Okay. That’s flight 1070 from Salt Lake City to New York, Kennedy Airport, transferring to flight 90 from Kennedy to Helsinki.

Caller: And what are the departure and arrival times for each of those flights?

Travel Agent: It leaves Salt Lake City at 10:00 AM, arriving in New York at 4:35 PM, then transferring to flight 90 at 5:55 PM, and arriving in Helsinki at 8:30 AM the next day.

Caller: Alright. And, uh, I’d like to request a vegetarian meal.

Travel Agent: Sure, no problem. And could I have your name please?

Vocabulary

 • destination (noun): the place a trip ends
  – We’ll reach our destination by 3:00 PM.
 • available (adjective): not busy, ready for use 
  Are there any seats available on the next train?
 • catch (verb): get
  – You can catch a taxi outside of the hotel lobby.
 • go with (phrasal verb): choose something
  – I think I’ll go with the budget tour to Hawaii on this trip.
 • transfer (verb): change to a different transportation line
  – You’ll need to transfer to a city bus when you arrive at the train station.
 • departure (noun): the act of leaving
  – Passengers should check in two hours before their departure time.
 • vegetarian (noun): one who eats little or no meat, fish, or animal products
  – Although Charles considers himself a vegetarian, he sometimes eats chicken.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *