آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #۱

آموزش مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #1

سری آموزش رایگان مکالمات سطح بندی شده زبان انگلیسی یک مجموعه رایگان و سه سطحی از مکالمات زبان انگلیسی است که توسط وبسایت کاردوآنلاین برای شما تنظیم شده است. دروس این مجموعه آموزشی از فایل صوتی و متن مکالمات و معنی کلمات جدید تشکیل شده است. فایل های صوتی این سری مکالمات را می توانید به صورت رایگان و آنلاین گوش کنید و دانلود کنید. متن مکالمات را نیز در همین قسمت برای شما تنظیم کرده ایم. امیدواریم که این سری آموزشی نیز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. لیست کامل این تمامی دروس مربوط به این سری آموزشی را می توانید در مطلب بانک مکالمات زبان انگلیسی سطح بندی شده مشاهده کنید.

A Day at School

Randall: Hello. Today I’m interviewing Joshua on his experiences going to a Japanese school. Now Joshua, what time do you go to school?

Joshua: Eight O’clock.

Randall: Eight O’clock. And do you go by yourself, or on a school bus?

Joshua: No, I have a group that goes with me.

Randall: So you go with a group?

Joshua: Uh-huh.

Randall: Now what kinds of things do you take to school?

Joshua: I take my taiso fuku, that is gym clothes, and I take my backpack and my books [ Oh, okay. ] and stuff like that.

Randall: Okay and what is the first thing you do when you get to school?

Joshua: We do “kiritsu, rei.”

Randall: “Kiritsu” and “rei.” Now what are those?

Joshua: It means “stand up, bow.”

Randall: Stand up and bow.

Joshua: Uh-huh.

Randall: And what do you study at school?

Joshua: We study kokugo, that is writing and reading and stuff like that [ Okay], and sansu, that’s math. [ Okay. ]. And, let’s see . . . , we do gym too.

Randall: Okay, and where do you eat lunch? Do you have a lunchroom or cafeteria?

Joshua: No, we eat in our classroom.

Randall: You eat in your classroom! [ Yeah. ]. Oh wow. That is very interesting. Now what time do you come home from school?

Joshua: We come home sometimes at 3:00 and sometimes at 2:00.

Randall: Okay, well thank you very much Joshua.

Joshua: You’re welcome.

Vocabulary

  • stuff (noun): things
    – Please put your stuff in your backpacks.
  • bow (verb): bend your head and waist to show respect and thanks to another person 
    – You should bow in Japan when you meet people in formal situations.
  • math (noun): mathematics 
    – I don’t like math. It’s hard for me.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *