آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #۱۹

آموزش مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #19

سری آموزش رایگان مکالمات سطح بندی شده زبان انگلیسی یک مجموعه رایگان و سه سطحی از مکالمات زبان انگلیسی است که توسط وبسایت کاردوآنلاین برای شما تنظیم شده است. دروس این مجموعه آموزشی از فایل صوتی و متن مکالمات و معنی کلمات جدید تشکیل شده است. فایل های صوتی این سری مکالمات را می توانید به صورت رایگان و آنلاین گوش کنید و دانلود کنید. متن مکالمات را نیز در همین قسمت برای شما تنظیم کرده ایم. امیدواریم که این سری آموزشی نیز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. لیست کامل این تمامی دروس مربوط به این سری آموزشی را می توانید در مطلب بانک مکالمات زبان انگلیسی سطح بندی شده مشاهده کنید.

Family Activities

Emily: Welcome home, Dad.

Dad: Oh, Emily. How are you today?

Emily: Fine.

Dad: Good. And how was school today?

Emily: Really fun.

Dad: Good. And what did you do?

Emily: We made things.

Dad: Like what types of things did you make?

Emily: We made books.

Dad: You made books! Okay. And what else?

Emily: We . . . we made paper kangaroos.

Dad: You made paper kangaroos? Okay, and what did you need to make your paper kangaroos? What kind of supplies did you need?

Emily: We used crayons, papers, glue, and we had to follow directions.

Dad: Well good. And, uh, what did you do after school?

Emily: We went home, played games.

Dad: And did . . . Mom said you went to the junior high school.

Emily: I rode my bike in the tennis court.

Dad: Did you go by yourself?

Emily: I went with the whole family, and we went with Nathan, Sara, Rachael.

Dad: You went with your cousins.

Emily: And my mom.

Dad: Well, that’s great. Well, let’s get ready for dinner.

Emily: Okay.

Vocabulary

 • types (noun): kinds
  – What types of food do you make for your family?
 • supplies (noun): materials or tools to make something 
  – The children need supplies to make their art projects.
 • whole (adjective): all of; entire 
  – The whole family wants to eat pizza tonight.
 • cousin (noun): a child of a person’s aunt or uncle for mother usually used by children; also mom
  -My cousin is coming to visit me today.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *