آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #۳۷

آموزش مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #37

سری آموزش رایگان مکالمات سطح بندی شده زبان انگلیسی یک مجموعه رایگان و سه سطحی از مکالمات زبان انگلیسی است که توسط وبسایت کاردوآنلاین برای شما تنظیم شده است. دروس این مجموعه آموزشی از فایل صوتی و متن مکالمات و معنی کلمات جدید تشکیل شده است. فایل های صوتی این سری مکالمات را می توانید به صورت رایگان و آنلاین گوش کنید و دانلود کنید. متن مکالمات را نیز در همین قسمت برای شما تنظیم کرده ایم. امیدواریم که این سری آموزشی نیز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. لیست کامل این تمامی دروس مربوط به این سری آموزشی را می توانید در مطلب بانک مکالمات زبان انگلیسی سطح بندی شده مشاهده کنید.

Office Supplies Company

Secretary: Hello, Ultimate Computers. May I help you?

Caller: Yes, this is Jack Kordell from Hunter’s Office Supplies. May I speak to Elaine Strong, please?

Secretary: I’m sorry, but she’s not in right now.

Caller: Okay, do you know when she’ll be back?

Secretary: Uh, yes, she should be here later on this afternoon, maybe about 4:30. May I take a message?

Caller: Yes. Ms. Strong sent me a brochure detailing your newest line of laptop computers with a description of other software products, but there wasn’t any information about after-sales service.

Secretary: Oh, I’m sorry. Would you like me to fax that to you?

Caller: Yes, but our fax is being repaired at the moment, and it won’t be working until around 2:30. Uh. . . could you try sending that information around 3:30? That should give me time to look over the material before I call Ms. Strong, say, around 5:00.

Secretary: Sure. Could I have your name, telephone number, and fax number, please?

Caller: Yes. Jack Kordell and the phone number is 560-1287. And the fax number is 560-1288.

Secretary: Okay. Jack Kordell. Is your name spelled C-o-r-d-e-l?

Caller: No. It’s Kordell with a “K” and two “l’s.” K-o-r-d-e-l-l.”

Secretary: All right, Mr. Kordell. And your phone number is 560-1287, and the fax number is 560-1288. Is that correct?

Caller: Yes it is.

Secretary: All right. I’ll be sure and send you the fax this afternoon.

Caller: Okay, goodbye.

Vocabulary

  • brochure (noun): pamphlet, small booklet
    – Could you send me a brochure of your laptop computers?
  • detail (verb, also noun): to explain 
    – The manager decided to detail his recent visit to our parent company.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *