آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #۴۰

آموزش مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #40

سری آموزش رایگان مکالمات سطح بندی شده زبان انگلیسی یک مجموعه رایگان و سه سطحی از مکالمات زبان انگلیسی است که توسط وبسایت کاردوآنلاین برای شما تنظیم شده است. دروس این مجموعه آموزشی از فایل صوتی و متن مکالمات و معنی کلمات جدید تشکیل شده است. فایل های صوتی این سری مکالمات را می توانید به صورت رایگان و آنلاین گوش کنید و دانلود کنید. متن مکالمات را نیز در همین قسمت برای شما تنظیم کرده ایم. امیدواریم که این سری آموزشی نیز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. لیست کامل این تمامی دروس مربوط به این سری آموزشی را می توانید در مطلب بانک مکالمات زبان انگلیسی سطح بندی شده مشاهده کنید.

Personal Profile

Hi. My name’s Greg, and I’m originally from Denver, Colorado, but my family moved to Arizona when I was about 3, so I grew up there. I graduated from high school about three years ago, and I’m currently attending a university in my city. I’m a junior, and I’m majoring in economics with a minor in Spanish. I also work part time as a cashier at a grocery store. Life is really busy, but I enjoy hiking, reading, and hanging out with friends in my free time. When I graduate, I want to work for a company in this area.

Vocabulary

 • originally (adverb): in the beginning, in the first place 
  – My mom is originally from a small town in Texas.
 • currently (adverb): now, at this time 
  – She is currently working as a server at a restaurant.
 • attend (verb): go to 
  – I want to attend a school near my family.
 • junior (noun): third-year student
  – He is only a junior, so he has another year to graduate.
 • major in (verb): have as one’s main field of study
  – I’m thinking about majoring in restaurant and hotel management.
 • cashier (noun): a person who receives and pays out money at a store
  – Kathy found a job as a cashier at a restaurant.
 • grocery store (noun): supermarket
  – My brother works full time as the manager of a grocery store.
 • hang out (phrasal verb): spend time with, socialize
  – We usually hang out with friends after school.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *