آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #۵۱

آموزش مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #51

سری آموزش رایگان مکالمات سطح بندی شده زبان انگلیسی یک مجموعه رایگان و سه سطحی از مکالمات زبان انگلیسی است که توسط وبسایت کاردوآنلاین برای شما تنظیم شده است. دروس این مجموعه آموزشی از فایل صوتی و متن مکالمات و معنی کلمات جدید تشکیل شده است. فایل های صوتی این سری مکالمات را می توانید به صورت رایگان و آنلاین گوش کنید و دانلود کنید. متن مکالمات را نیز در همین قسمت برای شما تنظیم کرده ایم. امیدواریم که این سری آموزشی نیز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. لیست کامل این تمامی دروس مربوط به این سری آموزشی را می توانید در مطلب بانک مکالمات زبان انگلیسی سطح بندی شده مشاهده کنید.

Spending Money

Joshua: Dad. Allowance day. Can I have my allowance?

Father: Oh. I forgot about that.

Joshua: You ALWAYS forget.

Father: I guess I do. How much do I owe you?

Joshua: Just $13.

Father: Thirteen dollars!? Why do I owe you that much? Just seems like I paid you the other day.

Joshua: No. You forget every Saturday, and it has been piling up.

Father: Well, I’m not sure if I have that much.

Joshua: Go to the bank. You have lots of money.

Father: Lots of money, uh? Uh, well, I think the bank is closed.

Joshua: Then, what about your secret money jar under your bed?

Father: Oh, I guess I could do that. So, what are you going to do with the money?

Joshua: I’m going to put some in savings, give some to the poor people, and use the rest to buy books.

Father: Well, that sounds great, Joshua.

Vocabulary

 • allowance (noun): a small amount of money often given to children 
  – How much allowance did your parents give you when you were little?
 • pile up (verb phrase): to add up over time 
  – You haven’t done your chores for a week, and they are piling up.
 • jar (noun): a glass container, often with a wide open and lid 
  – This is some delicious grape juice in a jar in the refrigerator.
 • rest (noun): the part left over; extra 
  – So, how are you going to spend the rest of your vacation?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *