آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #۵۲

آموزش مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #52

سری آموزش رایگان مکالمات سطح بندی شده زبان انگلیسی یک مجموعه رایگان و سه سطحی از مکالمات زبان انگلیسی است که توسط وبسایت کاردوآنلاین برای شما تنظیم شده است. دروس این مجموعه آموزشی از فایل صوتی و متن مکالمات و معنی کلمات جدید تشکیل شده است. فایل های صوتی این سری مکالمات را می توانید به صورت رایگان و آنلاین گوش کنید و دانلود کنید. متن مکالمات را نیز در همین قسمت برای شما تنظیم کرده ایم. امیدواریم که این سری آموزشی نیز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. لیست کامل این تمامی دروس مربوط به این سری آموزشی را می توانید در مطلب بانک مکالمات زبان انگلیسی سطح بندی شده مشاهده کنید.

Tokyo Travel Guide

Man: Let me see now. Which train do I need to get on?

Woman: Excuse me. Do you need any help?

Man: Yes, I want to go to Tokyo Tower, but I’m really lost. This is my first visit to Japan, so I have no idea on how to ride the trains.

Woman: First, you need to buy a ticket to your destination. [Um-HUH] From here, it’s a hundred and thirty yen.

Man: A hundred thirty yen. Okay.

Woman: Then, get on the Hibiya Subway Line at platform number 4.

Man: Number 4, alright. Oh, and how often do the trains come around this time of day?

Woman: Usually, they come about every six minutes or so.

Man: Alright. And where do I get off the train?

Woman: Get off at Kamiyacho Station, three stops from here. The sign at the station is written in English, so you’ll be able to read it.

Man: Three stops. Got it. Thanks for your help.

Woman: No problem. Good luck.

Vocabulary

 • destination (noun): the place to which you are going
  – It took four hours to arrive at our destination.
 • yen (noun): the money system of Japan
  – I need to exchange some money for yen so I can pay for some things in cash in Japan.
 • platform (noun): a raised area where you can get on and off a train
  – Please meet me on the platform 15 minutes before the train is scheduled to leave.
 • no problem (expression): another way to say, “You’re welcome” or “It isn’t a bother.”
  No problem. I’m happy to help.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *