آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #۵۴

آموزش مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #54

سری آموزش رایگان مکالمات سطح بندی شده زبان انگلیسی یک مجموعه رایگان و سه سطحی از مکالمات زبان انگلیسی است که توسط وبسایت کاردوآنلاین برای شما تنظیم شده است. دروس این مجموعه آموزشی از فایل صوتی و متن مکالمات و معنی کلمات جدید تشکیل شده است. فایل های صوتی این سری مکالمات را می توانید به صورت رایگان و آنلاین گوش کنید و دانلود کنید. متن مکالمات را نیز در همین قسمت برای شما تنظیم کرده ایم. امیدواریم که این سری آموزشی نیز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. لیست کامل این تمامی دروس مربوط به این سری آموزشی را می توانید در مطلب بانک مکالمات زبان انگلیسی سطح بندی شده مشاهده کنید.

Voicemail

[Phone ringing . . .]

Bill: Hey, this is Bill. I’m sorry I’m not in. Just leave a message.

[Beep]

Hey Bill. This is Hank. I’m just calling to let you know that I’ll be a little late to the game tomorrow night. I have to work a few extra hours to finish a report. I should wrap things up sometime between seven and eight though. Oh, then I’m planning on dropping by Lisa’s house for about an hour since she’s been sick recently. And, uh, one more thing. I’ll swing by my house to pick up some food for the game. See you then.

Vocabulary

  • wrap up (phrasal verb): to finish
    – We need to wrap up this project by the end of the day.
  • drop by (phrasal verb): to visit
    – Please drop by my place on your way home from work.
  • swing by (phrasal verb): drop by, stop by
    – I need to swing by the store and pick up some food for dinner.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *