آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #۷

آموزش مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #7

سری آموزش رایگان مکالمات سطح بندی شده زبان انگلیسی یک مجموعه رایگان و سه سطحی از مکالمات زبان انگلیسی است که توسط وبسایت کاردوآنلاین برای شما تنظیم شده است. دروس این مجموعه آموزشی از فایل صوتی و متن مکالمات و معنی کلمات جدید تشکیل شده است. فایل های صوتی این سری مکالمات را می توانید به صورت رایگان و آنلاین گوش کنید و دانلود کنید. متن مکالمات را نیز در همین قسمت برای شما تنظیم کرده ایم. امیدواریم که این سری آموزشی نیز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. لیست کامل این تمامی دروس مربوط به این سری آموزشی را می توانید در مطلب بانک مکالمات زبان انگلیسی سطح بندی شده مشاهده کنید.

Casino Gambling

Woman: Wait. I thought you were just walking through the hotel to go outside and get something to eat. Why are we stopping at these slot machines? Are you gonna [going to] gamble?

Man: What? Who me? Hey, I’ll meet you back at the conference room with the rest (of the people).

Woman: Uh, no. I’m staying right with you. Does your Sara know about this?

Man: About what? I just have some change in my pocket, and I thought I’d get rid of it. See, look. I have about five bucks or so. Hey, and besides, your wife doesn’t need to know about everything you do, does she?

Woman: Uh, no. This is different. You lost about $1,500 the last time we came here, [uh] and wait, why are you taking out your credit card?

Man: What? Oh this? I’m just gonna [going to] buy a sandwich.

Woman: Oh, no. Give me that.

Man: Oh, okay. Here’s my jacket.

Woman: No, not your jacket. Give me the credit card.

Man: Really? Don’t you trust me?

Woman: No. Let’s use that credit card and get dinner for the rest of the group.

Vocabulary

  • get rid of  (verb): throw away, dispose of, use up 
    – Let’s get rid of this old table. One of the legs is broken.
  • buck (noun): informal for dollar
    – Could I borrow a couple of bucks for lunch?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *