آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح میانی #۴۹

آموزش مکالمات زبان انگلیسی سطح میانی #49

سری آموزش رایگان مکالمات سطح بندی شده زبان انگلیسی یک مجموعه رایگان و سه سطحی از مکالمات زبان انگلیسی است که توسط وبسایت کاردوآنلاین برای شما تنظیم شده است. دروس این مجموعه آموزشی از فایل صوتی و متن مکالمات و معنی کلمات جدید تشکیل شده است. فایل های صوتی این سری مکالمات را می توانید به صورت رایگان و آنلاین گوش کنید و دانلود کنید. متن مکالمات را نیز در همین قسمت برای شما تنظیم کرده ایم. امیدواریم که این سری آموزشی نیز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. لیست کامل این تمامی دروس مربوط به این سری آموزشی را می توانید در مطلب بانک مکالمات زبان انگلیسی سطح بندی شده مشاهده کنید.

Radio Stations

Disc Jockey:

“Ah, nothing like good old rhythm and blues to soothe the soul this late Wednesday night. This is Harry Williams, and I’ll be with you throughout the night here on KQ1150. Oh, and don’t forget that I’ll be giving away tickets on the hour from now until sunup for those of you who can identify this tune:

[ Jazz music ]

Call me at 693-3019 and be the seventh caller. And if you can tell me the name of that piece and the year it was recorded, you’ll enjoy the tunes of one of the best bands ever a week from this Saturday night downtown at the Silver Palace.

Now sit back, relax, and enjoy listening to KQ1150.”

 

Vocabulary

 • soothe (verb): to relax or calm
  – You should try listening to classical music to soothe your nerves. It works for me.
 • sunup (noun): sunrise or the point where the sun comes up in the morning
  – We’ll leave tomorrow before sunup, so please be ready.
 • identify (verb): to name
  – Greg can identify the names of almost all the constellations in the sky.
 • tune (noun): usually, a song or musical number
  – This radio station plays some really good tunes.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *