آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح میانی #۵۰

آموزش مکالمات زبان انگلیسی سطح میانی #50

سری آموزش رایگان مکالمات سطح بندی شده زبان انگلیسی یک مجموعه رایگان و سه سطحی از مکالمات زبان انگلیسی است که توسط وبسایت کاردوآنلاین برای شما تنظیم شده است. دروس این مجموعه آموزشی از فایل صوتی و متن مکالمات و معنی کلمات جدید تشکیل شده است. فایل های صوتی این سری مکالمات را می توانید به صورت رایگان و آنلاین گوش کنید و دانلود کنید. متن مکالمات را نیز در همین قسمت برای شما تنظیم کرده ایم. امیدواریم که این سری آموزشی نیز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. لیست کامل این تمامی دروس مربوط به این سری آموزشی را می توانید در مطلب بانک مکالمات زبان انگلیسی سطح بندی شده مشاهده کنید.

Roadside Assistance

Operator: Hello. This is the emergency 911 operator.

Taxi Driver: Help. Help. Please help me!

Operator: Yes sir. Please calm down and explain exactly what is happening.

Taxi Driver: Calm down! My car is stalled on the freeway, I have a lady passenger, and she’s going into labor.

Operator: Now relax sir. Explain exactly where you are.

Taxi Driver: I’m . . . I’m in the southbound lane of the Lincoln Expressway, about 15 miles from the Washington Tunnel, and this lady isn’t going to wait.

Operator:Okay. What’s your name sir and your passenger’s?

Taxi Driver: It’s … it’s Bob, and I have no idea about the woman. She’s in no condition to tell me.

Operator: Okay, now what’s the nearest landmark to your location? Pay careful attention.

Taxi Driver: Umm, I see golden arches . . . McDonalds.

Operator: Okay, is there anyone else with you?

Taxi Driver: No, and I’ve tried to get someone else to stop. [The sound of a bottle breaking.]

Operator: Hey, what was that? [Ahhhh!]

Taxi Driver: Ah, someone threw a bottle at me. How soon can someone get here?

Operator: I’ve just dispatched an ambulance to your location. They should be there any second.

Taxi Driver: Hey, is there anything I can do while we wait for the ambulance?

Operator: Yes, uh, keep her calm and warm.

Taxi Driver: Okay. Please hurry. Oh, they’re too late. It’s a boy!

Vocabulary

 • calm down (verb): relax
  – The police officer tried to calm down the angry crowd.
 • stalled (verb): to stop, often due to mechanical problems
  – The small plane’s engine stalled as it passed through a terrible rain storm.
 • landmark (noun): an object, such as a building, that marks a location
  – The lighthouse on the tip of the bay is a famous landmark in this town.
 • dispatched (verb): to send off
  – A fire engine was dispatched five minutes ago to respond to the fire.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *