آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح میانی #۶۴

آموزش مکالمات زبان انگلیسی سطح میانی #64

سری آموزش رایگان مکالمات سطح بندی شده زبان انگلیسی یک مجموعه رایگان و سه سطحی از مکالمات زبان انگلیسی است که توسط وبسایت کاردوآنلاین برای شما تنظیم شده است. دروس این مجموعه آموزشی از فایل صوتی و متن مکالمات و معنی کلمات جدید تشکیل شده است. فایل های صوتی این سری مکالمات را می توانید به صورت رایگان و آنلاین گوش کنید و دانلود کنید. متن مکالمات را نیز در همین قسمت برای شما تنظیم کرده ایم. امیدواریم که این سری آموزشی نیز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. لیست کامل این تمامی دروس مربوط به این سری آموزشی را می توانید در مطلب بانک مکالمات زبان انگلیسی سطح بندی شده مشاهده کنید.

Texting and Driving

Woman: Hey. Are you leaving now? [ Yeah. ] Could you give me a ride to the train station?

Man: Sure. Get in.

Woman: Oh, I’m glad I caught you. My train leaves in about 20 minutes, and I don’t have time to walk there.

Man: No problem. Oh, I just got a text from my mom about her doctor’s appointment.

Woman: Wait. You’re not going to text and drive, are you?

Man: Yeah. I’m pretty good at it. Watch! Now, look here . . .

Woman: No, no. Hey, hey, to be honest, I feel uncomfortable with you trying to do both at the same time . . . and it is against the law.

Man: I’ve had a lot of practice.

Woman: No really, I’ll just walk. Pull over. I can catch the next train.

Man: No, no, no. I’m almost finished with this text . . . . just a second.

Woman: Watch out!! [ Scream ]

Man: AHHHH! Oh, no. My car.

Woman: Oh, no. OH NO!! Forget your car. The driver of the other car looks like a pro wrestler, and boy, does he look angry. Oh, no, oh no. He just punched that light pole and smashed his car window with his fist.

Man: Oh, Hey, uh switch me seats?

Woman: No. Forget it. I think it would be a good time for you to text or call the police. 

Man: Augh.

Vocabulary

 • catch (verb): to reach something or someone in time 
  – Did you catch your father before he left home?
 • pull over (verb): to move your car to the side of the road and stop 
  – The police pulled me over because I was speeding, and I had a broken taillight.
 • pro (adjective): professional 
  – Amanda is a real pro at tennis and riding her motorcycle.
 • smash (verb): to hit something hard 
  – James smashed his car into a telephone pole because he wasn’t paying attention to the road.
 • switch (verb): to change 
  – How many times have you switched jobs since you graduated from college?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *