بررسی و تصحیح دو اشتباه رایج با کلمه both در زبان انگلیسی

کلمه both در زبان انگلیسی

کلمه both در زبان انگلیسی به معنی هر دو می باشد اما موضوع اینست که اغلب زبان آموزان در استفاده از این کلمه دچار اشتباه می شوند. در این قسمت دو اشتباه رایج در استفاده از این کلمه را بررسی کرده و نکات مربوط به آن را به شما خواهیم گفت.

اشتباهات رایج در استفاده کردن از کلمه both

برای درک هرچه بهتر موضوع سناریویی میچینیم. فرض کنید که در حال کارکردن هستید و مدیرتان به شما دو پروژه می دهد. هر دوی این پروژه ها دشوار هستند. ممکن است بگوئید:

“Both of projects are difficult.”

اما این جمله اشتباه است بهتر است که بگوئید:

“Both projects are difficult.”

در مثال دوم پس از کلمه both دقیقا شکل plural و یا جمع کلمه project که همان projects می باشد آورده شده است. علاوه براین اگر بخواهید یک کلمه ی دیگر را قبل از project بیاورید می توانید از both of استفاده کنید. این موضوع در مثال های زیر نشان داده شده اند.

“Both of these projects are difficult.”

“Both of those projects are difficult.”

“Both of the projects are difficult.”

“Both of my projects are difficult.”

در واقع برای استفاده کردن از both of باید از کلماتی از قبیل the و those و these و یک possessive pronoun که همان ضمیر ملکی  (my و your و his و her و our و their) می باشد استفاده کنیم.

خب، بگذارید به اشتباه دوم بپردازیم. جمله ی زیر اشتباه است.

“I like both of soccer and tennis.”

این جمله نیز اشتباه است. در این جمله به جای استفاده از both از کلمه both of استفاده شده است. در واقع کلمه both همواره باید قبل از دو موردی که قرار است ذکر بشوند آورده شود و آن دو مورد باید با کلمه ی and از یکدیگر جدا شوند به عبارت دیگر برای تصحیح جمله ی بالا باید آن را به شکل زیر بازنویسی کنیم .

“I like both soccer and tennis.”

حال بیائید سه روش مناسب برای استفاده از both و یا both of را بررسی کنیم. ابتدا باید بدانید که both همواره همراه شکل جمع کلمات و یا plural  آن ها آورده می شود. برای مثال both projects و both cars و both houses و both people صحیح هستند.

مورد دوم اینکه اگر قرار است از both of استفاده کنید باید قبل از آن اسم هایی که به صورت plural آورده شده اند از کلماتی از قبیل the و those و these و یا یک possessive pronoun استفاده کنیم. برای مثال بگوئید:

both of my dogs, both of my children, both of these computers, both of the windows

نکته ی آخر اینکه اگر بخواهید از Both به همراه کلمات مفرد استفاده کنید باید آن ها را با and از یکدیگر جدا کنید. برای مثال:

both soccer and tennis, both English and Portuguese

البته می توان در این حالت از اسم های plural و یا جمع نیز استفاده کرد و گفت:

both apples and oranges

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *