تفاوت ها و کابردهای مختلف as if و as though و like در زبان انگلیسی

as Though

کلمات as if و as though و like

در این قسمت از سری آموزش جامع و کامل گرامر و دستور زبان انگلیسی از وبسایت کاردوآنلاین در رابطه با استفاده کردن از as if و as though و همچنین like صحبت خواهیم کرد. امیدواریم که این آموزش را تا به پایان کار دنبال کرده و نکات مربوط به آن را هر چه بهتر فرا بگیرید.

عبارت as if و as though و like

کاربرد استفاده کردن از as if و as though در صحبت کردن در رابطه با شرایطی است که وجود دارد. در واقع اگر بخواهیم بگوییم که شرایط چنین به نظر می‌رسد می توانیم از این دو کلمه استفاده کنیم. علاوه بر این، می توانیم از این دو کلمه برای صحبت کردن در رابطه با شرایطی که احساس می کنیم درست است و برقرار می باشد استفاده کنیم. این موضوع در دو مثال زیر نشان داده شده است.

It looks as if/though it’s going to rain.

It sounds as if/though John’s going to change his job.

علاوه بر این، می توانیم از این دو کلمه برای صحبت کردن در رابطه با شرایطی که می دانیم وجود ندارند و حقیقت ندارند استفاده کنیم. این موضوع در مثال های زیر نشان داده شده است.

I feel as if/though I’m dying.

She was acting as if/though she was in charge.

در این دو مثال از شرایطی حرف زده شده است که احتمالاً درست نیستند و حقیقت ندارند.

کاربرد زمان ها

یکی از نکات بسیار مهم در رابطه با استفاده کردن از as if و as though این است که زمانی که می خواهیم از چیزهایی صحبت کنیم که حقیقت ندارند، می توانیم از زمان‌های گذشته با معنی زمان حال استفاده کنیم. در واقع فعل و زمان جمله به صورت گذشته نوشته می‌شود اما معنی آن در رابطه با زمان حال است. این موضوع تاکید بیشتری را بر روی غیر واقعی بودن شرایط مورد نظر لحاظ می‌کند. به عبارت دیگر اگر فعل جمله به صورت حال نوشته شود آن شرایط احتمالاً درست و برقرار می باشد اما اگر فعل جمله به صورت گذشته نوشته شود آن شرایط خاص حقیقت ندارد.

– She looks as if she is rich. (Perhaps she is.)

He talks as if he was rich. (But he is definitely not.)

– You look as though you know each other.

Why is he looking at me as though he knew me? I’ve never seen him before.

نکته بعدی اینکه در این کاربرد می‌توانیم از فعل were به جای فعل was استفاده کنیم تا حقیقت غیر واقعی بودن شرایط را پر رنگ تر کنیم. این موضوع در زبان انگلیسی امریکایی بیشتر کاربرد دارد. مثال زیر این موضوع را نشان می دهد.

He talks as if he were rich.

کلمه like

نکته آخری که در این مقاله از آن صحبت می کنیم کاربرد کلمه like می باشند. کلمه like در زبان انگلیسی می تواند در کاربردهای خاصی شبیه به as if و as though مورد استفاده قرار بگیرد. این موضوع در نوشتارها و صحبت کردن های غیر رسمی اتفاق می‌افتد و در زبان انگلیسی امریکایی کاربرد بیشتری دارد، اما در زبان انگلیسی امریکایی تفاوت کاربرد زیادی ندارد.

It seems like it’s going to rain.

He sat there smiling like it was his birthday.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *