تفاوت کلمات some و any در زبان انگلیسی

کلمات some و any در زبان انگلیسی

هم کلمه some و هم کلمه any در زبان انگلیسی برای صحبت کردن در رابطه با شرایطی مورد استفاده قرار می گیرند که در آن حجم و یا تعداد چیزی غیر مشخص است. در واقع اگر نخواهیم بگوییم چه مقدار و یا چه تعداد از چیزی را داریم و یا این موضوع اهمیتی نداشته باشد از some  و any استفاده می کنیم. دو مثال زیر این موضوع را نشان می دهند.

I need to buy some new clothes.

Is there any milk left?

تفاوت کلمات some  و any

یکی از تفاوت های بسیار مهم کلمات some  و any در این است که some در جملات و عبارت های مثبت و یا اصطلاحا affirmative استفاده می شود. از طرفی any که به عنوان یک کلمه non–affirmative شناخته می شود، اغلب در سوال ها و جملات و عبارات منفی کاربرد دارد. در رابطه با کلمات non–affirmative بعداً مقاله ای را منتشر خواهیم کرد.

مثال های زیر این تفاوت را نشان می دهند.

I want some razor blades. (NOT I want any razor blades.)

Have you got any razor blades?

Sorry, I haven’t got any razor blades. (NOT Sorry, I haven’t got some …)

استفاده کردن از کلمه some در سوال ها

اگر در سوالی توقع داشته باشیم که شنونده پاسخ را به صورت بله بدهد، می توانیم از some استفاده کنیم. اگر حتی بخواهیم او را ترغیب کنیم که به صورت مثبت به ما پاسخ بدهد نیز از some استفاده می کنیم. در پیشنهادها و یا درخواست ها در زبان انگلیسی این موضوع بسیار کاربرد دارد. مثال های زیر این موضوع را نشان می دهند.

Have you brought some paper and a pen?

(The hearer is expected to bring them.)

Shouldn’t there be some instructions with it?

Would you like some more meat?

Could I have some brown rice, please?

Have you got some glasses that I could borrow?

استفاده کردن از کلمه any در affirmative clauses

یکی دیگر از کاربردها و نکات استفاده از کلمه any، در این است که در affirmative clauses و یا عبارات مثبت، پس از کلماتی که معنای منفی و یا محدود کننده دارند استفاده می شوند. برخی از این کلمات شامل never، hardly، withoutو  littleمی باشند. مثال های زیر این موضوع را نشان می دهند.

You never give me any help.

I forgot to get any bread.

There’s hardly any tea left.

We got there without any trouble.

There is little point in doing any more work now.

استفاده کردن از some و any در جملات شرطی

یکی دیگر از نکات مربوط به استفاده صحیح از some و any، در if‑clauses و یا عبارت های شرطی است. هر دوی کلمات some و any در if‑clauses کابرد دارند. برای مثال:

If you want some/any help, let me know.

گاهی می توان از any برای بیان اینکه “اگر چیزی وجود دارد” استفاده کرد. برای مثال:

Any cars parked in this road will be towed away.

(= If there are any cars parked in this road, they will …)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *