تفاوت کلمات somebody و someone و anybody و anyone در زبان انگلیسی

کلمات body و one در زبان انگلیسی

نکته اول اینکه تفاوت خاصی بین کلمه somebody و  someone و  anybody و  anyone و anybody و anyone و everybody و everyone و یا حتی nobody و no one وجود ندارد. کلماتی که با one ساخته می شوند اغلب در رایتینگ و نوشتارها کاربرد بیشتری دارند و کلماتی که با body ساخته می شوند اغلب در انگلیسی بریتانیایی و صحبت کردن کاربرد دارند.

تفاوت کلمات some و any

تفاوت کلمات somebody  و anybody و  something و  anything و somewhere و anywhere شبیه به تفاوت کلمات some و any هستند که بعدا! در مقاله ی دیگری درباره آن ها با جزئیات بیشتر صحبت خواهیم کرد. لطفاً به جملات زیر دقت کنید.

There’s somebody at the door.

Did anybody telephone?

Can I get you something to drink?

If you need something/anything, just shout.

Let’s go somewhere nice for dinner.

I don’t want to go anywhere too expensive.

استفاده کردن از این کلمات به صورت مفرد و یا singular

نکته ای که در رابطه با این کلمات باید بدانید این است که زمانی که این کلمات به عنوان فاعل جمله قرار بگیرند، فعل جمله باید به صورت مفرد آورده شود. برای مثال:

Everybody likes her. (NOT Everybody like her.)

Is everything ready? (NOT Are everything ready?)

نکته دیگر اینکه کلمه somebody اغلب به فقط یک نفر دلالت دارد. برای مثال:

There’s somebody outside who wants to talk to you.

There are some people outside who want to talk to you.

استفاده کردن از کلمه they

کلمات they و them و their اغلب می توانند با یک معنای مفرد (singular) برای اشاره کردن به somebody و یا غیره مورد استفاده قرار بگیرند. برای مثال:

If anybody wants a ticket for the concert, they can get it from my office.

There’s somebody at the door. ~ Tell them I’m busy.

Someone left their umbrella on the bus.

Nobody phoned, did they?

استفاده کردن از یک مکمل و یا complement

در استفاده از somebody می توانیم از صفات (adjective) و یا عبارات قیدی (adverbial expression) به عنوان complement نیز استفاده کنیم. در رابطه با complement ها بعداً مقاله ای را منتشر خواهیم کرد.

I hope he marries somebody nice.

She’s going to meet someone in the Ministry.

I feel like eating something hot.

Let’s go somewhere quiet this weekend.

علاوه بر این می توانیم از کلمه else نیز استقاده کنیم.

Mary – are you in love with somebody else?

I don’t like this place – let’s go somewhere else.

نکته دیگر اینکه با استفاده از کلمه much و ترکیب آن با کلمات any و no در کاربردهای غیر رسمی می توانیم جملات زیر را داشته باشیم.

We didn’t do anything much yesterday.

There’s nothing much on TV tonight.

کلمه someplace

کلمه someplace  در زبان انگلیسی آمریکایی و کاربردهای غیر رسمی به معنی مکانی مورد استفاده قرار می گیرد.

Let’s go someplace quiet.

تفاوت anyone با any one و everyone با every one

کلمات anyone و anybody از لحاظ معنایی یکسان هستند. اما کلمه anyone به معنای هر شخص مفرد و یا چیز مفردی است. برای مثال:

Does anyone know where Celia lives?

You can borrow any one book at a time.

علاوه بر این همین تفاوت بین کلمات everyone و every one وجود دارد. برای مثال:

Everyone had a good time at the party.

There aren’t any cakes left – they’ve eaten every one.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *