تفاوت کلمات wait و await و sleep و asleep و wake و awake در زبان انگلیسی

تفاوت کلمات wait و await

هر دو کلمه ی wait و await در زبان انگلیسی به صورت فعل مورد استفاده قرار می گیرند و اساسا معنی آن ها نیز مشابه می باشد. تفاوت اصلی این دو کلمه از لحاظ ساختارهای گرامر و همچنین سطح رسمی بودن آن ها که اصطلاحاً به آن ها formality می گوئیم می باشد. کلمه ی await در زبان انگلیسی یک کلمه ی رسمی تر است و بیشتر در نامه های رسمی مورد استفاده قرار می گیرد. در مکالمات روزمره بهتر است که از کلمه ی wait به جای کلمه ی await استفاده کنیم. نکته ی دیگر اینکه کلمه ی await همواره در کنار یک مفعول و یا یک رویداد مورد استفاده قرار می گیرد. کلمه ی await را نمی توانیم بدون مفعول مورد استفاده قرار بدهیم. علاوه براین این کلمه را نمی توانیم در کنار اسم افراد استفاده کنیم. افعالی که برای استفاده شدن نیاز به مفعول دارند را در زبان انگلیسی transitive و آن دسته از افعالی که نیاز به مفعول ندارند را افعال intransitive می گوئیم. دو مثال زیر نحوه ی استفاده کردن مناسب از کلمه ی await در کنار یک مفعول و یا یک رویداد را نشان می دهند.

The soldiers are awaiting orders. (object)

We awaited the arrival of the diplomats. (event)

همانطور که گفتیم بهتر است که از wait و حرف اضافه ی for به جای کلمه ی await استفاده کنیم. مثال های زیر این موضوع را نشان می دهند.

The soldiers are waiting for orders.

We waited for the arrival of the products.

Or: We waited for the products to arrive.

نکته ی مهم دیگر اینکه در کنار فعل await هیچ گاه از حرف اضافه ی for استفاده نمی کنیم. علاوه براین از فعل wait می توانیم به تنهایی و یا در کنار یک مدت زمان و همچنین در کنار یک فعل دیگر و یا شخص دیگر استفاده کنیم. این ها تمامی مواردی هستند ک در آن ها نمی توانیم از await استفاده کنیم. مثال های زیر این موضوع را نشان می دهند.

“Bob’s on a phone call right now; do you want to come back later?” “No, that’s OK. I’ll wait.” (alone)

The flight was delayed, so we had to wait for an hour. (with a time period)

All those people are waiting to get into the nightclub. (with to + verb)

You’re late. I’ve been waiting for you since 9. (with a person)

تفاوت کلمات sleep و asleep

حال به تفاوت کلمات sleep و asleep می پردازیم. کلمه ی sleep در زبان انگلیسی هم می تواند به عنوان یک فعل مورد استفاده قرار بگیرد و هم به عنوان یک اسم. مثال های زیر این موضوع را نشان می دهند.

The baby is sleeping right now. (verb – present continuous)

I slept for 5 hours yesterday. (verb – past)

Have you been getting enough sleep lately? (noun)

از طرفی کلمه ی asleep به عنوان یک صفت و یا adjective برای صحبت کردن در مورد کسی و یا چیزی که در حال حاضر به خواب فرو رفته است مورد استفاده قرار می گیرد. این صفت اغلب در کنار افعال to be مورد استفاده قرار می گیرد. مثال های زیر این موضوع را نشان می دهند.

The baby is asleep right now. (this is the same as “The baby is sleeping”)

When I came home, you were asleep on the couch. (this is the same as “you were sleeping”)

علاوه بر این در زبان انگلیسی عبارت fall asleep را داریم که به زمانی اشاره می‌کند که شخصی ناگهان به خواب می رود. مثال های زیر این موضوع را نشان می دهند.

I was so embarrassed when I fell asleep in class.

There was a lot on my mind last night, so it took me a while to fall asleep.

تفاوت کلمات wake و awake

در زبان انگلیسی کلمه ی wake یک فعل است و اغلب به عنوان یک phrasal verb و به صورت wake up مورد استفاده قرار می گیرد. فعل چند قسمتی و یا همان phrasal verb که به صورت wake up در زبان انگلیسی استفاده می شود به معنی از خواب بیدار شدن است. به عنوان مثال:

I always wake up at 6 AM.

علاوه براین اگر کسی و یا سر و صدایی شخصی را بیدار کند می توانیم از wake someone up استفاده کنیم. مثال های زیر این موضوع را نشان می دهند.

My alarm clock wakes me up every morning.

It’s time for Rachel to go to school; can you please wake her up?

می توانیم wake را بدون استفاده از کلمه ی up نیز استفاده کنیم اما این ساختار از کاربرد کمتری برخوردار است. برای مثال:

I spoke quietly so I wouldn’t wake the children.

نکته ی دیگر اینکه شکل گذشته ی کلمه ی wake در زبان انگلیسی woke و شکل past participle آن به صورت woken مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال:

I woke up early yesterday.

I’ve woken up early every day this week.

از طرفی کلمه ی awake در زبان انگلیسی به عنوان یک صفت و یا adjective مورد استفاده قرار می گیرد و به معنی بیدار است. از کلمه ی awake در کنار افعال to be و فعل stay استفاده می شود. برای مثال:

You can call me early in the morning. Don’t worry, I’ll be awake.

He stayed awake during the entire overnight flight.

علاوه براین در زبان انگلیسی می توانیم از فعل های stay و be به همراه up به عنوان یک صفت استفاده کنیم. این ساختار نیز به معنی بیدار است. برای مثال:

We were all up past midnight last night. (=we were all awake)

I let my kids stay up late on the weekends. (= stay awake)

عبارت wide awake در زبان انگلیسی به معنی کاملاً هشیار و بیدار است. مثال زیر این موضوع را نشان می دهند.

After watching that horror movie, I was wide awake for hours!

علاوه براین کلمه ی awake در زبان انگلیسی می تواند به عنوان یک فعل نیز مورد استفاده قرار بگیرد. فعل awake هم معنی با wake up به معنی بیدار شدن است. فعل awake و یا awaken می تواند به معنی بیدار کردن و یا هشیار کردن نیز مورد استفاده قرار بگیرند اما این دو فعل در گفتگوهای عامیانه و روزمره کاربرد کمتری دارند. اغلب این دو نوع فعل را در متون ادبی می بینیم. برای مثال:

I awoke from my nap at 2. I woke up from my nap at 2. (more common)

Music can awaken deep feelings within us.

Comments

  1. avatar
    mozhgan says:

    ممنون از توضیح خیلی خوبتون. برام سوال شده بود که با راهنمایی خوب شما سوالم حل شد. پیروز باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *