زمان آینده استمراری Future Continuous Tense در زبان انگلیسی

زمان آینده استمراری (Future Continuous Tense)

در این قسمت از سری آموزش کامل زمان های زبان انگلیسی در رابطه با زمان آینده استمراری Future Continuous Tense در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. شبیه به قسمت‌های دیگر در ابتدا به بررسی کاربردهای مربوط به این زمان پرداخته و سپس فرم جملات آن را بررسی می‌کنیم.

کاربرد اول: صحبت کردن در رابطه با یک اتفاق در یک زمان خاص در آینده در حال رخ دادن خواهد داد

یکی از کاربردهای استفاده کردن از زمان آینده استمراری صحبت کردن در مورد اتفاقی است که در آینده و در یک زمان خاص در حال رخ دادن خواهد بود. این موضوع در مثال زیر کاملاً واضح است.

To talk about an action at a particular moment

At 8 pm tomorrow, I’ll be watching TV.

در مثال بالا گفته شده است که در ساعت هشت فردا شخص در حال تماشا کردن تلویزیون خواهد بود. در واقع در این ساعت شخص به طور مستمر در حال انجام دادن این فعالیت خواهد بود. تفاوت این کاربرد با کاربردهای زمان آینده ساده در این است که زمان آینده استمراری بر مستمر بودن و یا پیوسته بودن فعالیتی که در حال رخ دادن است دلالت دارد.

کاربرد دوم: صحبت کردن در رابطه با چیزی که در آینده در حال پیشرفت کردن و یا تغییر کردن خواهد بود

یکی دیگر از کاربردهای استفاده کردن از زمان آینده استمراری صحبت کردن در مورد اتفاقی است که در آینده در حال پیش رفتن و یا تغییر کردن خواهد بود. مثال زیر این موضوع را نشان می دهد.

To talk about something that will be in progress

Don’t come to his office now, he’ll be working.

در مثال بالا گفته شده است که هم اکنون به دفتر کار او نرو بود. در حال کار کردن خواهد بود. در واقع اگر به دفتر کار او بروید خواهید دید که او در حال کارکردن خواهد بود. باز هم این کاربرد دلالت بر اتفاقی دارد که در آینده در حال رخ دادن و به صورت مستمر و پیوسته در حال اتفاق افتادن خواهد بود.

کلمات مربوط به زمان آینده استمراری

لیستی در قسمت زیر مشاهده می کنید کلماتی را نشان می‌دهند که اگر آنها را در یک جمله دیدید، آن جمله احتمالاً به زمان آینده استمراری نوشته شده است.

This time next week, at 8 pm tomorrow

فرم جملات زمان آینده استمراری

حال بیایید به بررسی فرم جملات مربوط به زمان آینده استمراری و یا Future Continuous Tense بپردازیم. برای نوشتن جملات خبری در زمان آینده استمراری پس از اضافه کردن فاعل جمله عبارت will be را قرار داده و سپس فرم ing دار مربوط به فعل را قرار می دهید. این موضوع در مثال زیر نشان داده شده است.

Subject + will be + Verb-ING
Will = ‘ll
My mom will be going shopping this time tomorrow.

برای تمامی فاعل ها از همین ساختار یکسان استفاده می‌کنیم. برای نوشتن یک جمله منفی کافیست که پس از will کلمه not را اضافه کنید. همانطور که قبلا نیز گفته شد won’t شکل کوتاه شده will not است. این موضوع در مثال زیر نشان داده شده است.

Subject + will not be + Verb-ING
Will not = won’t
My mom won’t be going shopping this time tomorrow.

برای تبدیل کردن یک جمله خبری با زمان آینده استمراری به یک سوال کافیست که will را به ابتدای جمله منتقل کرده و دیگر قسمتهای جمله را بدون تغییر بنویسید. این موضوع در مثال زیر نشان داده شده است.

Will + Subject + be + Verb-ING?
Will your mom be going shopping this time tomorrow?

در این قسمت از سری آموزش زمان های زبان انگلیسی از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با زمان آینده استمراری و یا Future Continuous Tense صحبت کردیم و پس از بررسی کردن کاربردهای آن به بررسی فرم جملات خبری، منفی و سوالی آن پرداختیم. در قسمت های بعدی از این آموزش در رابطه با دیگر زمان های زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. به منظور مشاهده ی سرفصل تمام دروس مربوط به این سری آموزش به مطلب آموزش رایگان زمان ها (Tenses) در زبان انگلیسی رجوع کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *