صد مکالمه زبان انگلیسی: درس ۵۹: رفتن به باشگاه

صد مکالمه زبان انگلیسی: درس 59 رفتن به باشگاه

در این مطلب از وبسایت کاردوآنلاین، درس دیگری را در رابطه با مکالمات و دیالوگ های روزمره زبان انگلیسی برای شما در نظر گرفته ایم. برای یادگیری هر چه بهتر مطالب این مکالمه، آن را به همراه فایل صوتی و ترجمه جملات تنظیم کرده ایم. ضمناً می توانید برای استفاده کردن از دیگر مکالمات مربوط به این آموزش از مطلب بانک صد مکالمه روزمره زبان انگلیسی دیدن کنید.

درس 59 رفتن به باشگاه

Lesson 59 Going to the gym

اد، امروز چکار کنیم؟

Ed, what should we do today?

من تمام هفته درس خوندم. می‌خوام ورزش کنم.

I have been studying all week. I’d like to exercise.

من هم همینطور. بیا بریم باشگاه.

Me too. Let’s go to the gym.

ایده‌ی خوبیه. قراره اونجا چکار کنیم؟

Good idea. What are we going to do there?

می‌تونیم وزنه برداری کنیم یا بسکتبال بازی کنیم.

We can lift weights or play basketball.

من دوست دارم بسکتبال بازی کنم. خوب بلدیش؟

I like to play basketball. Are you good at it?

نه زیاد، اما دوست دارم بازی کنم. وقتی مدرسه بودم زیاد بازی می‌کردم، اما الان وقت ندارم.

Not really, but I like to play. I use to play a lot when I was in school, but now there’s no time.

می‌دونم منظورت چیه. من قبلاً خیلی فوتبال بازی می‌کردم. به نظرت می‌تونیم اونجا فوتبال بازی کنیم؟

I know what you mean. I used to play soccer a lot. Do you think we can play soccer there?

نه، اونجا زیاد جا نداره. فکر کنم اگه بیرون بازی کنیم بهتر باشه.

No, there’s not enough room. I think it’s better if we play outside.

باشه، شاید بعد از ظهر بتونیم بریم و فوتبال بازی کنیم.

OK, maybe we can go play soccer later this afternoon.

امروز بیرون خیلی سرده. بیا صبر کنیم تا هوا یکم گرم‌تر بشه.

It’s too cold outside today. Let’s wait until the weather gets a little warmer.

باشه.

OK.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *