صد مکالمه زبان انگلیسی: درس ۸۷: خرید کردن برای یک دوست

صد مکالمه زبان انگلیسی: درس 87 خرید کردن برای یک دوست

در این مطلب از وبسایت کاردوآنلاین، درس دیگری را در رابطه با مکالمات و دیالوگ های روزمره زبان انگلیسی برای شما در نظر گرفته ایم. برای یادگیری هر چه بهتر مطالب این مکالمه، آن را به همراه فایل صوتی و ترجمه جملات تنظیم کرده ایم. ضمناً می توانید برای استفاده کردن از دیگر مکالمات مربوط به این آموزش از مطلب بانک صد مکالمه روزمره زبان انگلیسی دیدن کنید.

درس 87 خرید کردن برای یک دوست

Lesson 87 Shopping for a friend

من دارم میرم خرید. می‌خوای بیای؟

I’m going shopping. Do you want to come?

فکر کردم دیروز رفتی خرید.

I thought you went shopping yesterday.

آره رفتم، اما یکی از دوست‌های قدیمیم دیشب بهم زنگ زد و به جشن تولدش دعوتم کرد. باید براش هدیه بگیرم.

I did, but an old friend called me last night and invited me to his birthday party. I need to buy a gift for him.

که اینطور. چی می‌خوای براش بگیری؟

I see. What are you going to get him?

واقعاً نمی‌دونم چی دوست داره. خیلی وقته که ندیدمش. نظرت چیه؟

I really have no idea what he likes. I haven’t seen him in a long time. What do you think?

کیک خوب نیست؟

Maybe a cake?

خب، ایده‌ی خوبیه، اما فکر کنم باید چیز دیگه‌ای براش بگیرم، مثلاً چیزی که بتونه بپوشه.

Well, that’s a good idea, but I think I should probably get him something else, like something he can wear.

ژاکت چطوره؟ اون روز توی مرکز خرید یک ژاکت خیلی خوشگل دیدم. شاید بتونیم به اونجا بریم و یک نگاهی بندازیم.

How about a sweater? I saw a really nice one in the mall the other day. Maybe we can go there and take a look.

باشه، توی چه مغازه‌ای بود؟

OK, what store was it in?

توی میسی بود. فکر کنم آخر این هفته حراج گذاشتن.

It was at Macy’s. I think they’re having a sale this weekend.

اوه، اون مغازه واقعاً خوبه. لباس‌های اونجا رو خیلی دوست دارم.

Oh, that’s a really nice store. I like the clothes there.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *