صد مکالمه زبان انگلیسی: درس ۹۶: آیا برایتان زحمتی نیست که رانندگی کنید؟

صد مکالمه زبان انگلیسی: درس 96 آیا برایتان زحمتی نیست که رانندگی کنید؟

در این مطلب از وبسایت کاردوآنلاین، درس دیگری را در رابطه با مکالمات و دیالوگ های روزمره زبان انگلیسی برای شما در نظر گرفته ایم. برای یادگیری هر چه بهتر مطالب این مکالمه، آن را به همراه فایل صوتی و ترجمه جملات تنظیم کرده ایم. ضمناً می توانید برای استفاده کردن از دیگر مکالمات مربوط به این آموزش از مطلب بانک صد مکالمه روزمره زبان انگلیسی دیدن کنید.

درس 96 آیا برایتان زحمتی نیست که رانندگی کنید؟

Lesson 96 Would you mind driving?

هی مایکل، من خسته‌ام. میشه یکم تو رانندگی کنی؟

Hey Michael, I’m tired. Would you mind driving for a while?

ببخشید. دوست دارم، اما رانندگی بلد نیستم.

Sorry. I would like to, but I don’t know how to drive.

واقعاً؟ گواهینامه نداری؟ فکر می‌کردم همه گواهینامه دارن.

Really? Don’t you have a license? I thought everyone had a license.

نه، من تمام عمرم توی شهر زندگی کردم و وقتی خونه‌ام معمولا سوار مترو یا اتوبوس میشم.

No, I’ve lived in cities all my life and when I’m at home I usually take the subway or bus.

که اینطور. فکر می‌کنی در آینده یاد می‌گیری که رانندگی کنی؟

I see. Do you think you’ll learn to drive in the future?

آره. قصد دارم سال بعد یک ماشین بخرم. فکر کنم در ایالات متحده بهش نیاز باشه.

Yes. I plan to buy a car next year. I think you need one in the US.

در واقع، حالا که بهش فکر می‌کنم، خیلی از مردم در شهرهای اینجا هم سوار اتوبوس میشن.

Actually, now that I think about it, a lot of people in cities here take the bus also.

خب، من دوست دارم بیشتر سفر کنم. چند ماهیه که اینجام و احساس می‌کنم هنوز چیزی ندید‌ه‌ام.

Well, I’d like to travel more. I’ve been here for a few months already and I feel like I haven’t seen anything yet.

چطور می‌خوای رانندگی یاد بگیری؟ می‌خوای بهت یاد بدم؟

How are you going to learn to drive? Do you want me to teach you?

نه، نمی‌خوام به دردسر بندازمت. از قبل در یک کلاس نزدیک خونه‌ام ثبت نام کردم. از ماه بعد شروع میشه.

No, I wouldn’t want to trouble you. I’ve already signed up for a class near my house. It starts next month.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *