کاربردهای مختلف کلمه matter در زبان انگلیسی

کلمه matter در زبان انگلیسی

در این مطلب آموزشی قصد داریم درباره ی واژه matter در زبان انگلیسی و کاربردهای مختلف آن صحبت کنیم. علاوه بر معنی فارسی matter که احتمالاً بسیاری از افراد و زبان آموزان می دانند، کاربردهای مختلف آن به عنوان یک فعل و روشهای جمله سازی با آن را بررسی خواهیم کرد. امیدواریم که ما را تا پایان این مطلب اموزشی دنبال کرده و نهایتاً با دانلود کردن فایل صوتی و فایل PDF این جلسه ازکلاس درس استاد مرتضی گیتی مطالب بیشتری را فرا بگیریم.

عبارت it doesn’t matter who/why/what

یکی از روش های جمله سازی با کلمه matter استفاده کردن از آن به عنوان یک فعل می باشد. در کنار این ساختار که به صورت منفی مورد استفاده قرار می گیرد از کلماتی از قبیل who و what و why به کار میبریم. برای روشن تر شدن این کاربرد به مثال زیر دقت کنید.

It doesn’t matter what you wear, as long as you look neat and tidy.

فرقی نمی‌کند چه بپوشی، به شرط اینکه تمیز و آراسته به نظر بیای.

در این مثال از عبارت as long as برای بیان شرط استفاده کرده ایم. فعل look به معنی به نظر رسیدن است.جمله با ساختار it doesn’t matter what آغاز شده است. این عبارت به معنی “فرقی نمی کند که چه کاری انجام بدهی و یا چه چیزی بپوشی” است. لطفاً به مثال دوم نیز دقت کنید.

Does it matter what I think?

آیا فرقی هم می کند که من چه فکری می کنم.

در این مثال از فعل matter در قالب یک سوال استفاده شده است. علاوه بر این از کلمه what به عنوان یک ضمیر موصولی و یا relative pronoun استفاده کردیم.

عبارت all that matters/the only thing that matters

یکی دیگر از کاربردهای کلمه matter به عنوان یک فعل صحبت کردن درباره مهمترین چیزهایی که اهمیت دارند،است. در این ساختار نیز می توانیم به سادگی بیان کنیم که مهمترین موضوعاتی که دارای اهمیت هستند،چه می باشد. برای درک هرچه بهتراین ساختار چندین مثال مختلف را بررسی خواهیم کرد .لطفاً به مثال زیر دقت کنید.

All that matters is that you’re safe.

تمام آنچه که اهمیت دارد این است که تو در امان باشی.

در این مثال از عبارت All that matters is that استفاده کردیم و پس از آن یک جمله ساده مثل you’re safe را قرار دادیم. All that matters is that به معنی تمام آنچه که اهمیت دارد… است. مثال بعدی را بررسی می کنیم.

Money was the only thing that mattered to him.

پول تنها چیزی بود که برای او اهمیت داشت.

در این مثال از فعل matter در زمان گذشته استفاده کردیم. فاعل جمله money به معنی پول و پس از آن عبارت the only thing that mattered قرار گرفته است. دقت کنید که از حرف اضافه to پس از فعل matter برای بیان اسم کسی که پول برای وی اهمیت داشته است ،استفاده کرده ایم. شاید بخواهید که از کلمه for به جای to استفاده کنید اما در صورت انجام این کار جمله نادرست خواهد بود. به مثال بعدی توجه کنید.

I don’t care what it looks like – what matters is that it works.

برای من مهم نیست که چه ظاهری دارد، آنچه که اهمیت دارد این است که جواب می دهد.

دقت کنید که در این مثال از فعل care به معنی اهمیت دادن و همچنین فعل look like به معنی” ظاهرا به چه شکل بودن ” استفاده کردیم. پس از آن از عبارت what matters is that به معنی “آنچه که اهمیت دارد این است که … ” استفاده کردیم. فعل work در اینجا به معنی کار کردن نیست بلکه به معنی “راهگشا بودن” است. مثال بعدی را نیز بررسی می کنیم.

At last she was with the man she loved and nothing else mattered.

نهایتا او با مردی بود که دوستش داشت و هیچ چیز دیگری اهمیت نداشت.

در این مثال از عبارت at last به معنی در نهایت که یکی از هم معنی های finally است، استفاده کردیم. پس از آن عبارت nothing else mattered را به کاربردیم. عبارت nothing else mattered به این معنی است که هیچ چیز دیگری اهمیت ندارد. دقت کنید که نیازی نیست فعل matter به صورت منفی بیاید چرا که کلمه nothing خود منفی است. و حالا مثال آخر را بررسی می کنیم.

She said very little during the meal. Not that it mattered (=it was not important).

او حرف زیادی در حین غذا خوردن نزد. (چیز مهمی نگفت)

در این مثال از عبارت Not that it mattered به عنوان یک جمله کامل استفاده کرده ایم این عبارت به این معنی است که اتفاق مهمی و یا با اهمیتی رخ نداده است. به عبارت دیگر این قسمت از مثال ما جمله قبلی را کامل می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *