معنا و کاربرد کلمه mind و عبارت do you mind در زبان انگلیسی

کلمه mind در زبان انگلیسی

کلمه ی mind مشابه با کلمات dislike و be annoyed by و یا object to می باشد و به معنی دوست نداشتن و یا متنفر بودن از کسی یا چیزیست. اغلب از mind در سوال ها و عبارت های منفی استفاده می کنیم. برای مثال:

Do you mind the smell of tobacco? ~ Not at all.

Do you mind if we leave a bit earlier today?

I don’t mind if you use my car.

پس از کلمه mind می توانیم یک فعل ing دار و یا ساختار object + -ing form را استفاده کنیم. برای مثال:

Do you mind waiting a few minutes? (NOT … to wait)

I don’t mind you coming in late if you don’t wake me up.

عبارت ?Would you mind

از ساختار Would you mind برای درخواست دادن به افراد برای انجام کاری و یا اجازه گرفتن استفاده می شود. برای مثال:

Would you mind opening the window? (= Please open)

Would you mind if I opened the window?

عبارت ?Do/Would you mind my …ing

در بسیاری از ساختارهای رسمی از این ساختار برای اجازه گرفتن استفاده می شود. برای مثال:

Do you mind my smoking? (More common: … me smoking? or … if I smoke?)

پاسخ دادن به سوال ها

برای پاسخ دادن به سوال های ?Do/Would you mind ما می توانیم از کلمات no و یا not at all که رسمی تر می باشد استفاده کنیم تا به شخص مورد نظر اجازه ی انجام کار را بدهیم. علاوه بر این می توانیم با اضافه کردن کلمات بیشتر جواب را شفاف تر کنیم. برای مثال:

Do you mind if I look at your paper? ~ No, please do / that’s OK / sure.

استفاده از زمان های مختلف در کنار کلمه mind

در استفاده از کلمه mind و در subordinate clause هایی که پس از mind استفاده می شوند از یک زمان حال و یا present tense برای صحبت کردن در مورد آینده صحبت می کنیم. برای مثال:

I don’t mind what you do after you leave school. (NOT I don’t mind what you will do…)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *