فعل remember و کاربرد های آن در زبان انگلیسی

کلمه remember در زبان انگلیسی

شبیه دیگر افعال درفعل remember به زبان انگلیسی به معنی به یاد آوردن است. زبان انگلیسی نحوه استفاده کردن از این فعل و ترکیب آن با کلمات دیگر باعث ایجاد تغییراتی در معانی آن می شود. علاوه بر این موضوع بهتر است که روش استفاده صحیح از این فعل را هم بدانید. بعد از فعل remember می توانیم از فعل های gerund و یا همان ing دار استفاده کنیم.

علاوه بر فعل های gerund امکان استفاده کردن از فعلی که به همراه to آمده باشد نیز وجود دارد. در این قسمت ما در رابطه با کاربرد فعل remember به همراه افعال gerund صحبت خواهیم کرد. ساختار کلی این فعل در کنار فعل‌های gerund به صورت remember doing something و یا به صورت remember somebody doing something می باشد. به عبارت دیگر می توان در رابطه با کاری که شخص دیگری انجام داده است نیز صحبت کنیم. در این کاربرد فعل remember به معنای به یاد آوردن اتفاقی است که در گذشته رخ داده است. برای درک هرچه بهتر این کاربرد از فعل remember مثال هایی را برای شما در نظر گرفته ایم. لطفاً به مثال اول دقت کنید:

<

I remember meeting her at a party once.

من به یاد می آورم که یک بار او را در یک جشن ملاقات کردم.

همانطور که می بینید در این جمله از فعل meeting که شکل gerund فعل meet به معنی ملاقات کردن است، استفاده کرده ایم. این بدان معناست که اتفاق ملاقات کردن شخصی در یک جشن در گذشته رخ داده است.

لطفاً به مثال زیر دقت کنید:

I remember my father bringing home a huge Christmas tree.

من به یاد می آورم که پدرم یک درخت بزرگ کریسمس را به خانه می آورد.

Christmas tree

دراین جمله از کاری که شخص دیگری انجام داده است صحبت کرده ایم. بنابراین my father همان somebody است که در فرم کلی ساختن جملات با remember از آن صحبت شد.

یک بار دیگر ملاحظه می کنید که فعل bring به معنی آوردن به فرم bringing که همان gerund می باشد تبدیل شده است. لطفاً به مثال زیر دقت کنید:

I remember it well; I’d never seen my mother so angry.

من آن را به خوبی به یاد می آورم، هیچگاه مادرم را انقدر عصبانی ندیده بودم.

در این جمله از کلمه well به معنی به خوبی استفاده شده است. پس می‌توانیم بگوییم که یکی از collocation فعل remember به معنی یاد آوردن کلمه well می باشد. علاوه بر این ساختار I’d never seen همان زمان past perfect و یا گذشته کامل است که به شکل I had never seen بوده است. در این مثال به شکل I’d never seen درآمده است. مثال بعدی را در قسمت زیر ببینید:

She clearly remembers the excitement as they boarded the train.

او به طور واضح هیجانی که در حال سوار بر قطار شدن بود را به یاد می آورد.

در این مثال مشاهده می کنید که یکی دیگر از collocation های فعل remember کلمه clearly به معنی به طور واضح می باشد. علاوه بر این موضوع در این مثال از از فعل board به معنی سوار شدن بر وسایلی از قبیل قطار و یا هواپیما استفاده شده است. لطفاً مثال زیر را ببینید:

I vaguely remember reading something about it in the paper.

من به طور مبهم به یاد دارم که چیزی در رابطه با آن، در روزنامه خواندم.

در این مثال نیز از کلمه vaguely به معنی به طور مبهم به عنوان یک collocation دیگر برای فعل remember استفاده شده است. ضمناً فعل reading شکل gerund مربوط به فعل read به معنی خواندن است. لطفاً مثال زیر را نیز ببینید:

They had three children, if I remember rightly.

اگر به درستی به یاد بیاورم، آنها سه بچه داشتند.

در این مثال از کلمه rightly به معنی به درستی به عنوان یک collocation دیگر برای remember استفاده کرده ایم. عبارت if I remember rightly را می توانید به عنوان یک phrase کامل در پایان جملات تان در زمانی استفاده کنید که در مورد موضوعی نمی خواهید به قطعیت صحبت کنید. لطفاً مثال زیر را نیز ببینید:

They’ve lived here for as long as I can remember.

آنها تا آنجایی که من به یاد دارم اینجا زندگی کرده اند.

در این جمله از زمان present perfect یا حال کامل استفاده کرده‌ایم. علاوه بر این از عبارت as long as I can remember به معنی تا آنجایی که به یاد دارم استفاده شده است. این عبارت نیز شبیه به عبارت if I remember rightly در مثال قبلی می‌تواند به عنوان یک phrase مورد استفاده قرار بگیرد.

Theyve lived here for as long as I can remember

لطفاً مثال زیر را نیز ببینید:

No one got drunk as far as I can remember.

تا آنجایی که من به یاد دارم هیچ کسی مست نشد.

عبارت got drunk که به معنی مست شدن می باشد و عبارت as far as I can remember به عنوان یک phrase به معنی تا آن جایی که به یاد دارم است. می توانید این عبارت را نیز شبیه دو عبارت دیگر به خاطر بسپارید و از آن استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *