کاربرد های کلمه later در زبان انگلیسی

کلمه later در زبان انگلیسی

کلمه later در زبان انگلیسی

همان طور که گفته شد معنی کلمه later به معنی دیرتر و یا در یک زمان دیگر در آینده است. برای مثال به جمله زیر دقت کنید:

I’m going out for a bit – I’ll see you later.

دارم برای مدتی کوتاه بیرون می روم. بعداً شما را خواهم دید.

going out pic

جمله I’ll see you later را می توانید به عنوان یک جمله غیرقابل تغییر حفظ کرده و از آن به منظور خداحافظی کردن استفاده کنید. همانطور که می دانید قسمت اول این مثال نیز از زمان حال استمراری و یاpresent continuous stents استفاده کرده است.

عبارت two years/three weeks etc later

یکی از کاربردهای later زمانی است که شما می خواهید مدت زمان عقب انداختن کاری را در قالب تعداد روز تعداد ساعات و تعداد هفته و یا غیره ذکر کنید. مثال زیر این موضوع را نشان می دهد:

He became Senator two years later.

او دوسال بعد سناتور شد.

در این مثال از شکل گذشته فعل becomeبه معنی شدن که به شکل became نوشته می شود استفاده کرده ایم. علاوه بر این قسمت two years later مشخص کرده است که دو سال بعد چنین اتفاقی افتاده است.

عبارت later that day/morning/week etc

علاوه بر این موضوع می‌توانید از کلمه later در کنار عباراتی از قبیل that day یا morning that یا that week استفاده کنیم. لطفاً به مثال زیر را در این رابطه ببینید:

The baby died later that night.

بچه همان شب فوت شد.

در این مثال در ابتدا از کلمه later استفاده کرده‌ایم، تا بگوییم که اتفاق فوت شدن آن فرزند، مدتی بعد رخ داده است. اما تا ترکیب that night به این موضوع اشاره دارد که این اتفاق دقیقا در همان شب رخ داده است و به روز بعد نرسیده است.

عبارت later in the day/week/year

آخرین مثالی که از کاربرد کلمه later در این قسمت به بررسی می‌کنیم استفاده کردن از آن در کنار ترکیب هایی از قبیل in the day و یا in the week و یا in the year می باشد. برای درک بهتر این کاربرد مثال زیر را ببینید:

The dentist could fit you in later in the week.

دندان پزشک می تواند در زمان دیگری در این هفته به شما وقت ملاقات بدهد.

dentist vector pic

در این مثال از فعل چند قسمتی fit in به معنی دادن قرار ملاقات به کسی استفاده شده است. علاوه بر این از کلمه later به معنی بعدا و در کنار آن عبارت in the week استفاده کرده‌ایم. معنی این جمله این است که اتفاق قرار ملاقات در همین هفته جاری و اما در زمانی دیگر اتفاق خواهد افتاد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *