بیان تمایلات در زبان انگلیسی با عبارت would rather

عبارت would rather در زبان انگلیسی

یکی از کاربردهای اصلی عبارت would rather بیان تمایلات می باشد. استفاده کردن از عبارت would rather ما را الزام به استفاده کردن از فعل ساده پس از این عبارت می‌کند. یکی از اشتباهات رایج زبان آموزان استفاده کردن از افعال دیگر از قبیل فعل های gerund و یا infinitive پس از عبارت would rather می باشد. برای یادگیری استفاده درست از این عبارت مثال هایی را بررسی خواهیم کرد.

عبارت would rather

اولین مثالی که در این قسمت بررسی می‌کنیم را در جمله زیر ببینید:

I’d rather have aguiet night in front of the TV.

من ترجیح می‌دهم که شبی آرام در جلوی تلویزیون داشته باشم.

watching tv

همانطور که می بینید پس از عبارت would rather از فعل ساده have استفاده شده است. علاوه بر این عبارت would rather به صورت کوتاه نوشته شده است و به I’d rather تبدیل شده است. عبارت aguiet night نیز به معنی یک شب آرام و بدون اتفاق خاص و یا هیجان انگیزی می باشد. لطفاً مثال زیر را نیز بررسی کنید:

We could eat later if you would rather do that.

اگر تمایل داشته باشی می توانیم بعداً غذا بخوریم.

یک بار دیگر در این مثال نیز پس از عبارت would rather از فعل سادهdo استفاده شده است. علاوه بر این موضوع در این مثال از کلمه could برای بیان possibility و یا امکان پذیر بودن اتفاقی استفاده کرده‌ایم. ضمنا می بینید که از کلمه later نیز استفاده کرده ایم. درباره این کلمه در مقاله صحبت کرده ایم. که می توانید آن را نیز مطالعه کنید. مثال دیگری در قسمت زیر آورده شده است، که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم:

I think you’d better ask her. I’d rather not. (=I do not want to)

من فکر می‌کنم بهتر از او درخواست کنیم. ترجیح میدم این کار را نکنم.

دو مورد بسیار مهم در این مثال وجود دارند که می بایست در رابطه با آنها صحبت کنیم. مورد اول استفاده کردن از عبارت had better می باشد که به صورت کوتاه you’d better آورده شده است. این عبارت را زمانی استفاده می کنیم که می خواهیم توصیه ای را به شخص دیگر داشته باشیم. پس از این عبارت از فعل ساده ask به معنی درخواست کردن استفاده کرده‌ایم. علاوه بر این موضوع در قسمت دیگر مثال از عبارت would rather و به شکل کوتاه شده آن یعنی I’d rather استفاده شده است. در این مثال بعد از would rather از کلمه not به منظور منفی کردن فعلی که در جمله قبلی آورده شده است استفاده گردیده است. دقت کنید که برای جلوگیری از تکرار فعل فقط به استفاده از کلمه not بسنده کرده ایم.

عبارت …than… would rather

یکی دیگر از کاربردهای would rather استفاده کردن از آن به منظور نشان دادن مقایسه ای بین دو کار مختلف است. به عبارت دیگر اگر بخواهید تمایلات خود به انجام و یا انجام ندادن کاری را مقایسه کنید می‌توانید از ترکیب would rather به همراه کلمه than برای مقایسه کردن استفاده کنید. برای یادگیری هر چه بهتر این کاربرد از مثال زیر را ببینید:

I’d rather die than apologize to Helen.

ترجیح می دهم بمیرم تا از او عذرخواهی کنم.

مورد بسیار مهم اول در این مثال استفاده از فعل apologize به همراه حرف اضافه to به معنی عذرخواهی کردن از کسی می باشد. لطفاً فراموش نکنید که همواره می بایست از apologize به همراه حرف اضافه to استفاده کنید. علاوه بر این موضوع در این مثال از شکل کوتاه شده would rather یعنی I’d rather و فعل ساده die به معنی مردن استفاده کرده ایم. لطفاً مثال زیر را ببینید:

I’d rather you didn’t go out alone (= I do not want you to go).

ترجیح می دهم که بیرون نروی.

Stay at home

در این مثال نیز از شکل کوتاه شده would rather یعنی I’d rather استفاده کرده‌ایم و تمایل خود از انجام دادن و یا انجام ندادن کاری توسط شخص دیگر صحبت کرده‌ایم. شخص دیگر را بعد از عبارت would rather آورده و بعد از آن یک فعل ساده یعنی didn’t go out را قرار داده ایم. دقت کنید که هرچند این جمله به صورت گذشته ساده و یا past simple آورده شده است، اما معنای آن مربوط به زمان حال می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *