کاربرد کلمه dream به معنی رویا پردازی کردن در زبان انگلیسی

کلمه dream در زبان انگلیسی

یکی از کاربردهای کلمه dream در نقش یک فعل و یا یک اسم به معنی رویا پردازی کردن و رویا می باشد بسیاری از افراد از این کلمه فقط برای بیان معنی خوابیدن استفاده می کنند. در این قسمت ضمن بررسی کردن وجه دیگر این کلمه به بررسی مثال هایی در رابطه با استفاده صحیح آن خواهیم پرداخت.

عبارت wouldn’t dream of (doing) something

اولین کاربردی که از کلمه dream در این قسمت بررسی می کنیم، استفاده کردن از آن به همراه یک فعل gerund یا ing دار است. عبارت wouldn’t dream of (doing) something بیشتر در زبان انگلیسی گفتاری کاربرد دارد. از این عبارت زمانی استفاده می کنیم که می خواهیم بگوییم هیچ گاه و به هیچ وجه کاری را انجام نخواهیم داد چرا که که از نظر ما آن کار اشتباه است. برای اینکه این کاربرد را بهتر متوجه شوید، به مثال زیر دقت کنید.

I wouldn’t dream of letting strangers look after my own grandmother!

من به هیچ وجه اجازه نخواهم داد که غریبه ها از مادربزرگ من مراقبت کنند.

در این مثال فعل ترکیبی look after به معنی مراقبت کردن از کسی یا چیزی است. علاوه بر این فعل let به صورت gerund آمده است چرا که ساختار wouldn’t dream of ما را ملزم به استفاده از یک فعل gerund می کند. دقت کنید که وقتی فعل let را در جمله به کار می بریم فعل بعدی یعنی look after را باید به صورت ساده قرار بدهیم. کلمه ی own برای تاکید بیشتر بر روی مالکیت مادر بزرگ و یا همان grandmother قرار داده شده است.

عبارت dream of/about (doing) something

یکی دیگر از کاربردهای کلمه dream داشتن رویای انجام کاری است. برای مثال اگر شما بخواهید بگویید که رویای تبدیل شدن به شخصی و یا داشتن شغلی و حتی اتومبیلی را دارید، می توانید از این ساختار استفاده کنید. برای اینکه این ساختار را بهتر درک کنید، به مثال زیر توجه کنید.

She dreamed of becoming a chef.

او رویای سرآشپز شدن را داشت.

She dreamed of becoming a chef

همان طور که می دانید کلمه become به معنای (شدن) است. کلمه chef به معنی سر آشپز و همانطور که می‌بینید فعل become به صورت gerund آمده است چرا که در این ساختار می‌بایست این فعل را حتماً به صورت ing دار قرار بدهیم. مثال دوم را نیز ببینید.

He’s got the sort of money that you and I can only dream about.

او پول هایی دارد که من و تو فقط می توانیم آرزویش را داشته باشیم.

در این مثال از عبارت has got به معنی داشتن استفاده کرده ایم. the sort of که به همراه کلمه money آورده شده است برای بیان نوعی از پول و یا حجم زیادی از پول است. علاوه بر این از حرف اضافه about در کنار dream استفاده کردیم. دقت کنید که در این ساختار استفاده از هر کدام از حروف اضافه of و about امکان پذیر است.

عبارت be a dream come true

یکی از کاربرد های نهایی کلمه dream اینبار در قالب یک اسم برای بیان به حقیقت پیوستن یک رویا است. اگر بخواهیم بگوییم که یک رویا به حقیقت پیوست، می‌توانیم از be a dream come true استفاده کنیم. اغلب برای رویاهایی که رخ دادن آنها طول کشیده است و مجبوریم مدت زیادی صبر کنیم از این عبارت استفاده می کنیم. برای بررسی معنی این عبارت مثال زیر را ببینید.

Marriage to her is a dream come true.

برای او ازدواج رویای ست که به حقیقت پیوسته است.

Marriage to her is a dream come true

دقت کنید که در این مثال از کلمه marriage که به معنی ازدواج است ،استفاده کردیم. این کلمه یک اسم برای فعل marry به معنی ازدواج کردن است. علاوه بر این کلمه marriage را به همراه حرفاضافه to اورده ایم که کمی با فارسی فرق می کند چراکه در فارسی اغلب از (برای) یعنی همان for استفاده می کنیم. به عبارت a dream come true نیز در پایان همین جمله دقت کنید. به عبارت دیگر برای بیان رویایی که به حقیقت پیوسته است کافی ست که آن رویا رو در قالب یک اسم و یا عبارت اسمی قرار داده و پس از آن عبارت a dream come true را قرار بدهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *