کاربرد کلمه competition به معنی رقابت در زبان انگلیسی

کلمه competition در زبان انگلیسی

در این مقاله که بخشی از یکی از کلاس های آموزش آنلاین استاد مرتضی گیتی می باشد، قصد داریم در رابطه با واژه competition به معنی رقابت در زبان انگلیسی صحبت کنیم. کلمه competition از فعل compete به معنی رقابت ساخته شده است و علاوه بر این دیگر فرم های این کلمه از قبیل competitive و همچنین competitively را نیز فرا بگیرید. یکی از موضوعات بسیار مهم در استفاده صحیح از کلمات در زبان انگلیسی استفاده از حروف اضافه آن ها می باشد .به عبارت دیگر اگر حروف اضافه قبل یا بعد از یک کلمه را ندارید احتمال اشتباه استفاده کردن از آن بسیار بالا است .اگر در این مقاله تا پایان کار با ما همراه باشید می توانید حروف اضافه و کاربردهای مختلف کلمه competition را درقالب مثال هایی یاد بگیرید و طبیعتاً از آن به درستی استفاده کنید.

کلمه competition به همراه حرف اضافه for

اولین کاربرد کلمه competition در کنار حرف اضافه for اتفاق می‌افتد. در این کاربرد کلمه competition به معنی رقابت برای انجام کاری و یا به دست آوردن چیزی است . بنابراین اگر بخواهیم از این صحبت کنیم که رقابت بر سر چه چیزی است می توانیم از حرف اضافه for استفاده کنیم. مثال زیر را ببینید.

Competition for the job was intense.

رقابت برای شغل شدید بود.

Competition for the job was intense.

همانطور که می بینید در این مثال از حرف اضافه ‏for پس از کلمه competition استفاده کرده ایم و از رقابت برای یک شغل مشخص صحبت کردیم. استفاده کردن از the قبل از کلمه job به این معنی است که آن شغل مشخص است. نکته دیگر اینکه از صفت intense به معنی شدید برای کلمه competition استفاده کرده ایم. بنابراین کالوکیشن استاندارد کلمه competition صفت intense میباشد.

کلمه competition در کنار حروف اضافه between و among

دو مورد دیگر از حروف اضافه ای که در کنار کلمه competition مورد استفاده قرار می گیرند between و among هستند. اگر بخواهیم از رقابت بین افراد ویا گروهی از افراد صحبت کنیم، می‌توانیم از این حروف اضافه استفاده کنیم. لطفاً به مثال زیر دقت کنید.

Sometimes there is a lot of competition between children for their mother’s attention.

گاهی رقابت زیادی بین بچه ها برای توجه مادرشان وجود دارد.

همانطور که می بینید در این مثال از حرف اضافه between پس از کلمه competition استفاده کرده ایم و از رقابتی که بین بچه ها برای به دست آوردن توجه بیشتر مادرشان وجود دارد صحبت کرده ایم. دقت کنید از آنجایی که competition یک اسم مفرد است از there is استفاده می کنیم. علاوه بر این از a lot of برای بیان بالا بودن یا زیاد بودن سطح رقابت صحبت کردیم. مثال بعدی را بررسی می کنیم.

This price reduction is due to competition among suppliers.

این کاهش قیمت به دلیل رقابت بین تأمین کنندگان محصول است.

This price reduction is due to competition among suppliers

در این مثال کلمه suppliers را به معنی تامین کنندگان یک محصول در نظر گرفته ایم. ترکیب price reduction به معنی کاهش قیمت است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که برای بیان کاهش قیمت ها می توانیم از فعل reduce استفاده کنیم. ترکیب due to برای بیان دلیل انجام کاری است‌. نکته نهایی اینکه در این مثال از حرف اضافه among برای بیان رقابت بین تولیدکنندگان محصول استفاده کرده ایم.

عبارت be in competition with something / somebody

یکی از مهمترین کاربردهای کلمه competition استفاده کردن از آن با حرف اضافه in که قبل از آن قرار می گیرد و حرف اضافه ی with که بعد از آن قرار می گیرد است. به عبارت دیگر اگر بخواهیم بگوییم که اشخاصی با یکدیگر در حال رقابت هستند و یا یک نفر با افراد و یا چیزهای دیگری در رقابت است، می‌توانیم از این ترکیب استفاده کنیم. در زبان فارسی نیز دقیقاً از حرف اضافه “در” استفاده کرده و در انگلیسی از حرف اضافه in که تا حدودی هم معنی هم هستند استفاده می کنیم. برای روشن تر شدن این کاربرد مثال زیر را ببینید.

Government departments are in direct competition with each other for limited resources.

دپارتمان های دولتی برای منابع محدود با یکدیگر در رقابت مستقیم هستند.

همانطور که می بینید در این مثال از صفت direct برای کلمه competition استفاده کردیم. ترکیب limited resources نیز یک کالوکیشن بسیار مناسب است که به معنی منابع محدود می باشد. در رقابت با یکدیگر بودن را به صورت in competition with each other بیان کرده ایم و نهایتا ترکیب government departments به معنی دپارتمان های دولتی نیز قابل توجه میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *