بررسی کاربردهای فعل fetch در زبان انگلیسی

Fetch

در این مطلب اموزشی قصد داریم در رابطه با فعل fetch صحبت کنیم. این فعل بیشتر در زبان انگلیسی بریتانیایی استفاده میشه. فعل fetch به معنی رفتن و آوردن کسی یا چیزی است که دارای ساختار ها و ترکیباتی است که با یادگیری آن ها می توانید مهارت اسپیکینگ و رایتینگ تقویت کرده و به سادگی از آنها در صحبت کردن و نوشتارهای خود استفاده کنید.مثال های زیررا ببینید.

Quick, go and fetch a doctor.

سریع، برو و دکتر بیار.

Shannon went upstairs to fetch some blankets.

شانون رفت طبقه بالا که چندتا پتو بیاره.

عبارت شماره ۱:

Fetch somebody or something from something.

از این عبارت زمانی استفاده میکنیم که بخوایم کسی یا چیزی رو از جایی بیاریم.لطفا مثال زیر را ببینید.

Would you mind going to fetch the kids from schools?

میشه لطفا بری و بچه هارو از مدرسه بیاری؟

Would you mind going to fetch the kids from schools

نکته ای که باید در این مثال دقت کنید این است که برای درخواست های مودبانه میتوانیم از ساختار would you mind استفاده کنیم که فعل بعد از آن به شکل ing دار می آید. و از فعل fetch برای رفتن و آوردن بچه ها از مدرسه استفاده کرده است.

عبارت شماره ۲:

Fetch somebody something/fetch something for somebody

اگر بخواهیم برای کسی چیزی ببریم از ساختار fetch somebody something و یا ازfetch something for somebody استفاده میکنیم ،لطفا به مثال زیر دقت کنید.

Fetch me some coffee while you’re up.

وقتی بیدار شدی برای من قهوه بیار.

Fetch me some coffee while you’re up

در این مثال از ساختار fetch somebody something استفاده کرده به عبارتی بعد از فعل fetch یه ضمیر میاد me و بعد از آن اسم چیزی مثل coffee می آید. در این مثال you’re up به معنی بیدار شدن ازخواب است.

در پایان از شما تشکر می کنیم که بار دیگر با این آموزش نیز همراه شدید .امیدواریم که مطالب مفید را تا به اینجای کار فرا گرفته باشید.از شما دعوت می‌کنیم که برای یادگیری کامل مطالب مربوط به این مبحث اموزشی، حتماً فایل صوتی و فایل PDF مربوطه را از قسمت زیر دانلود کرده و به این جلسه از کلاس استاد مرتضی گیتی صورت کامل گوش بدهید.