کاربرد کلمه kind در زبان انگلیسی به معنی مهربان

کلمه kind در زبان انگلیسی

کاربرد کلمه kind در زبان انگلیسی به معنی مهربان

اولین کاربردی که کلمه kind در زبان انگلیسی دارند، در استفاده شدن آن به همراه حرف اضافه to می باشد. برای بهتر درک کردن این کاربرد می‌توانیم مثال زیر را ببینیم:

They’ve been very kind to me.

آنها با من بسیار مهربان بودند.

همان طور که می بینید این جمله به زمان حال کامل و یا present perfect نوشته شده است. برای استفاده کردن از صفت kind از فعل be و این بار در شکل past participle خود یعنی been استفاده کرده‌ایم. استفاده شدن از کلمه kind به همراه حرف اضافه to را نیز مشاهده می کنید. لطفاً مثال زیر را ببینید:

It wasn’t a very kind thing to say.

گفتن آن حرف خیلی مهربانانه نبود.

در این کاربرد ازگذشته ساده یعنی was استفاده شده است. بعد از حرف اضافه to از فعل say به معنی “گفتن” استفاده شده است. در این مثال کلمه kind به معنی “مهربانانه” می باشد. لطفاً مثال زیر نیز را ببینید:

She’s a very kind and generous person.

او شخص خیلی مهربان و سخاوتمندی است.

در این مثال کلمه kind در کنار کلمه generous به معنی “سخاوتمند استفاده” کرده‌ایم. علاوه بر این موضوع از کلمه person به معنی “شخص” در کنار صفت kind برای توصیف شخص دیگری استفاده شده است.

Kind of pic

عبارت it’s kind of somebody (to do something)

در این کاربرد از کلمه kind زمانی استفاده می کنیم که می خواهیم در کنار یک فعل infinitive یعنی همان فعلی که به همراه حرف to می آید به کار ببریم. برای مثال اگر بخواهیم بگوییم که؛ شخصی از سر مهربانی کاری را انجام داده است، می‌توانیم از این ساختار استفاده کنیم. یک بار دیگر برای بهتر درک کردن این ساختار از مثال های زیر استفاده خواهیم کرد:

It’s kind of you to say that.

این مهربانی تو را می‌رساند که این حرف را بزنی.

در این مثال از فعل say به همراه to یعنی در شکل infinitive آن استفاده نموده ایم. منظور در این مثال این است که گفتن حرفی که با کلمه that آن را نشان داده ایم، اثر مهربانی کسی بوده است. مثال دیگری را در قسمت زیر مشاهده می کنید؛

It’s really kind of them to let us use their pool.

این مهربانی آنها را می‌رساند که اجازه می دهند از استخرشان استفاده کنیم.

کلمه pool به معنی “استخر” و کلمه let به معنی “اجازه دادن” هستند. در کنار کلمه let از فعل ساده یعنی use استفاده شده است. همانطور که می‌بینید یک بار دیگر از کلمه kind به همراه حرف اضافه of استفاده کرده‌ایم. اما این بار برای بالاتر بردن سطح مهربانی فرد از کلمه really استفاده نموده ایم. لطفاً مثال زیر را نیز ببینید:

We thanked the priest for his kind words.

ما از کشیش برای حرفهای مهربانانه اش تشکر کردیم.

در این قسمت از کلمه kind در کنار کلمه words به معنی “حرف‌ها” استفاده شده است. فعل thank نیز به معنی “تشکر کردن” است. که در زمان گذشته ساده و یا past simple مورد استفاده گردیده است.

kind of priest

مثال آخر را نیز در این قسمت ببینید:

Thank you for your help. You’ve been most kind (=said when thanking someone very politely).

تشکر بابت کمک تان. خیلی لطف کرده اید.

در این مثال از جمله You’ve been most kind به معنی “بسیار لطف کرده اید” استفاده کرده ایم. می توانید این جمله را به عنوان یک عبارت بدون تغییر به یاد بسپارید و از آن استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *