کاربرد کلمه life به معنی زندگی در زبان انگلیسی

کلمه life در زبان انگلیسی

همانطور که می‌دانید دانستن معنی یک کلمه به زبان فارسی کفایت نمی‌کند و زبان آموزان می بایست کاربردهای مختلف یک کلمه در کنار دیگر کلمات را یاد بگیرند. استفاده کردن از یک کلمه در کنار دیگر کلمات به معنی ساختن جملات صحیح، یکی از مهمترین موارد در زبان انگلیسی به حساب می آید. برای یادگیری کاربردهای مختلف این کلمه در ادامه این مقاله همراه ما باشید.

life

عبارت lead/live/have a … life

یکی از ترکیب های بسیار جذاب کلمه life با سه فعل دیگر یعنی live و lead و have می باشد. البته دیگر صفات را نیز می‌توان در کنار کلمه life مورد استفاده قرار داد. در این قسمت به بررسی چندین مثال می پردازیم، تا تمامی این موارد را به درستی یاد بگیریم. لطفاً به مثال زیر دقت کنید:

The operation should enable Bobby to lead a normal life.

این عمل جراحی می‌تواند بابی را قادر کند که یک زندگی طبیعی داشته باشد.

در این مثال صفت normal به معنی طبیعی با کلمه life ترکیب شده است. علاوه بر این از فعل lead در کنار کلمه life استفاده کرده‌ایم تا به معنی داشتن یک زندگی طبیعی برسیم. مورد بعدی کلمه operation معنی عمل جراحی می باشد، و نهایتاً فعل enable به معنی قادر کردن کسی به انجام کاری مورد استفاده قرار گرفته است. لطفا مثال بعدی را در قسمت زیر ببینید:

She just wanted to live a quiet life.

تو فقط میخواست یک زندگی آرام داشته باشد.

در این مثال از صفت quiet به معنی آرام و بی دردسر، در کنار کلمه life استفاده کرده‌ایم. فعل live به معنی زندگی کردن، در کنار کلمه life مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر این کلمه just به معنی فقط و برای تاکید کردن مورد استفاده قرار گرفته است. لطفاً مثال زیر را نیز ببینید:

Having a baby changes your life completely.

بچه دار شدن زندگی شما را کاملا تغییر می دهد.

life2

یکی دیگر از کاربردهای کلمه life در کنار فعل changes به معنی تغییر دادن می باشد. ضمنا از قید completely به معنی تماماً و یا کاملاً استفاده کرده ایم. Having a baby نیز به معنی بچه دار شدن است و این بدان معناست که، برای بچه دار شدن از فعل have استفاده می‌کنیم. لطفاً مثال زیر را ببینید :

The family moved to Australia to start a new life.

خانواده به استرالیا نقل مکان کرد تا یک زندگی جدید را آغاز کند.

در این مثال از فعل start به معنی آغاز کردن و صفت new به معنی جدید استفاده کرده ایم. فعل move که در زمان گذشته ساده یا past simple tense استفاده شده است، به معنی نقل مکان کردن است. همانطور که می دانید این فعل به همراه حرف اضافه to مورد استفاده قرار گرفته است. لطفا مثال زیر را نیز ببینید:

Ken’s whole life revolved around surfing (=that was the main interest and purpose of his life).

تمام زندگی کن حول محور موج سواری می‌چرخید.

در این مثال از فعل revolved و حرف اضافه around و سپس شکل gerund یک فعل یعنی surf استفاده کرده‌ایم. فعل surf به معنی موج سواری می باشد. از این جمله می‌توان فهمید Ken که فاعل جمله است، علاقه زیادی به surf کردن دارد. دقت کنید که ترکیب کلمه life در کنار کلمه whole به معنی تمام و یا کل، بسیار جذاب است. پس اگر بخواهید بگویید که اولین علاقه مندی شما در زندگی چیست، می توانید از ترکیب whole life revolved around استفاده کنید. لطفاً به سوال زیر را ببینید:

You shouldn’t let your boyfriend rule your life (=control and affect everything you do).

نباید اجازه بدهی که دوستت زندگی ات را کنترل کند.

در این مثال از ترکیب فعل rule به معنی کنترل کردن و یا قانونگذاری کردن استفاده کرده‌ایم. علاوه بر این فعل let به معنی اجازه دادن است که پس از آن یک فعل ساده یعنی rule مورد استفاده قرار گرفته است. از فعل shouldn’t نیز برای دادن توصیه استفاده کرده ایم. پس یکی دیگر از ترکیبات کلمه life در کنار فعل rule معنا پیدا می‌کند. لطفاً مثال را نیز ببینید:

My grandmother had a hard life (=a life full of problems).

مادربزرگم زندگی سختی داشت.

در این مثال نیز از صفت hard به معنی سخت و یا دشوار استفاده شده است. علاوه بر این فعل have در شکل گذشته خود یعنی had قرار گرفته و این بدان معناست که کلمه life معنی زندگی، با فصل have نیز مورد استفاده قرار می گیرد. فاعل جمله نیز My grandmother به معنی مادر بزرگ من است. به مثال زیر نیز در دقت کنید:

She’s led a very sheltered life (=a life in which you have been protected from unpleasant things).

او زندگی بی دردسری داشته است.

یکی دیگر از ترکیباتی که میتوان با کلمه life داشت صفت sheltered است. صفت sheltered در کنار کلمه life به معنی محافظت شده و بدون دردسر و یا بدون سختی می باشد. ضمناً از فعل lead در شکل Past participle آن یعنی led استفاده کرده ایم. زمان جمله present perfect و یا حال کامل است که به صورت کوتاه شده she has به she’s تبدیل گردیده است.

همانطور که دیدید معنی یک کلمه ساده یعنی life که در فارسی به زندگی ترجمه می‌شود کافی نیست و شما می بایست ترکیب های مختلف آن با دیگر کلمات را به منظور ساختن جملات اساسی و صحیح فرا بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *