زمان گذشته استمراری Past Continuous Tense در زبان انگلیسی

زمان گذشته استمراری (Past Continuous Tense)

در این قسمت از سری آموزش زمان های زبان انگلیسی از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با زمان گذشته استمراری Past Continuous Tense در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. طبق روال مقاله هایی که در این سری آموزشی منتشر می ‌شوند در ابتدا به بررسی کاربردهای مربوط به این زمان پرداخته و سپس فرم مربوط به جملات خبری، منفی و سوالی آن را بررسی می‌کنیم. در ابتدای کار توصیه می کنیم که حتماً مقاله های مربوط به زمان های پیشین را مطالعه کنید تا بتوانید با یک دید مناسب به یادگیری و بررسی زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی بپردازید.

کاربرد اول: صحبت کردن در رابطه با یک اتفاق ناکامل در یک زمان مشخص در گذشته

در قسمت های قبلی از این سری آموزشی خدمتتان عرض کردم که برای صحبت کردن در رابطه با اتفاقاتی که در یک زمان مشخص در گذشته رخ داده اند و کامل شده‌اند از زمان گذشته ساده استفاده می‌کنیم. اما برای صحبت کردن در رابطه با اتفاقاتی که در یک زمان خاص در گذشته رخ داده اند اما به اتمام نرسیده اند و کامل نشده اند از زمان گذشته استمراری استفاده می‌کنیم. در واقع در این کاربرد از زمان گذشته ما می دانیم که یک اتفاق در یک زمان مشخص در گذشته شروع شده است اما پایان یافتن و یا کامل شدن آن را نمی ‌دانیم. مثال زیر این موضوع را نشان می‌دهد.

To talk about an incomplete action at a specific in the past

Max was playing games yesterday afternoon.

کاربرد دوم: صحبت کردن در رابطه با یک اتفاق ناکامل که توسط اتفاقی دیگر در گذشته متوقف شده است

در کاربرد دوم از زمان گذشته استمراری نیز در رابطه با اتفاقی صحبت می‌کنیم که در گذشته رخ داده است اما کامل نشده است. در این کاربرد دلیل کامل نشدن این اتفاق، یک اتفاق دیگر است. به عبارت دیگر، اتفاق اول توسط اتفاق دوم متوقف شده است و کامل نگردیده است. در مثال زیر این موضوع مشخص شده است.

To talk about an incomplete action that was interrupted by another

I was doing my homework when my mom called.

کاربرد سوم: صحبت کردن در رابطه با دو اتفاق که به طور همزمان در گذشته در حال رخ دادن بوده اند

کاربرد سوم از زمان گذشته استمراری به دو اتفاق دلالت دارد که به صورت موازی و در کنار هم در گذشته در حال رخ دادن بوده اند. برای مثال فرض کنید که می خواهیم بگوییم مادرم در حال رانندگی کردن بود در حالی که پدرم در حال کتاب خواندن بود. هر دوی این افراد این دو اتفاق را به طور همزمان رقم زدند و هر دو در گذشته رخ دادند، بنابراین از زمان گذشته استمراری استفاده می‌کنیم. مثال زیر این موضوع را نشان می دهد.

To talk about two actions that were happening at the same time

My mom was cooking while my dad was reading newspaper.

کاربرد چهارم: صحبت کردن در رابطه با اتفاقاتی که به طور مکرر و ناخوشایند در گذشته رخ میداده اند

در یکی از کاربردهای زمان حال استمراری در رابطه با اتفاقی صحبت کردیم که مکرراً رخ می‌دهد و ناخوشایند است. مثالی که در آن مقاله خدمتتان ارائه شد صحبت کردن یکی از دانش آموزان در کلاس درس بود. همین قضیه در زمان گذشته استمراری نیز کاربرد دارد. در واقع اگر بخواهیم بگوییم که کسی به صورت ناخوشایند مکرراً در گذشته فلان کار را انجام میداده است و ما از این کار وی دلخور می شدیم از زمان گذشته استمراری استفاده می کنیم. این موضوع در مثال زیر نشان داده شده است.

To talk about an action that happens many times and irritates the speaker

She was always talking in class.

فرم جملات زمان گذشته استمراری

شبیه دیگر زمان ‌هایی که تا به اینجا بررسی کرده‌ایم، زمان گذشته استمراری نیز برای ساخت جملات خبری، منفی و سوالی از فرم خاص خود استفاده می‌کند. برای ساختن جملات خبری با استفاده از زمان گذشته استمراری کافی است که فاعل جمله را به اضافه یکی از دو فعل was و یا were کرده و سپس فرم ing دار مربوط به فعل را اضافه کنید. این که از was و یا were استفاده میکنید بستگی به فاعل جمله دارد. برای فایل های سوم شخص مفرد یعنی همان he و she it و یا اول شخص مفرد یعنی همان I از was استفاده می‌کنیم و برای دیگر فاعل ها از were استفاده می‌کنیم. این موضوع در مثال زیر نشان داده شده است.

Subject + was/ were + Verb-ING
She was cooking when I came.

به منظور تبدیل کردن یک جمله خبری به یک جمله منفی کافی است که کلمه not را پس از فعل was و یا we’re اضافه کنید. این موضوع در قسمت زیر نشان داده شده است.

Subject + was/ were + not + Verb-ING
She wasn’t cooking when I came.

و نهایتاً برای تبدیل کردن یک جمله خبری به یک جمله سوالی کافی است که یکی از دو فعل was و یا were را به ابتدای جمله منتقل کرده و دیگر قسمت‌های جمله را بدون تغییر بنویسید. این موضوع در مثال زیر نشان داده شده است.

Was/ were + Subject + Verb-ING?
Was she cooking when you came?

همانطور که تا به اینجای کار مشاهده کردید زمان گذشته استمراری نیز شبیه به زمان ‌های دیگر کاربرد خود و فرم خاص خود را دارد که تا به اینجای کار آن را بررسی کردیم. در قسمت های بعدی از این آموزش در رابطه با دیگر زمان های زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. به منظور مشاهده ی سرفصل تمام دروس مربوط به این سری آموزش به مطلب آموزش رایگان زمان ها (Tenses) در زبان انگلیسی رجوع کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *