زمان گذشته کامل استمراری Past Perfect Continuous Tense در زبان انگلیسی

زمان گذشته کامل استمراری (Past Perfect Continuous Tense)

در این قسمت از این آموزش از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با زمان گذشته کامل استمراری Past Perfect Continuous Tense در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. حتماً توصیه می کنیم که مقاله مربوط به زمان گذشته کامل و همچنین حال کامل استمراری را مطالعه کنید تا بتوانید مطالب مربوط به این مقاله را به بهترین شکل ممکن فرا بگیرید.

باز هم شبیه به قبل در ابتدا در رابطه با کاربرد زمان گذشته کامل استمراری صحبت کرده و سپس فرم جملات مربوط به آن را بررسی می‌کنیم.

کاربرد: صحبت کردن در رابطه با اتفاقی که در گذشته رخ داده است و تا مدتی ادامه پیدا کرده و سپس در گذشته خاتمه پیدا کرده است

کاربرد مهم زمان گذشته کامل استمراری صحبت کردن در رابطه با اتفاقی است که در یک نقطه از گذشته شروع شده است و برای مدتی به صورت مستمر ادامه پیدا کرده اما در گذشته خاتمه یافته است. در واقع در حین رخ دادن این اتفاق، یک اتفاق دیگر وارد عمل شده است و آن را متوقف کرده است. تفاوت بسیار مهم زمان گذشته کامل استمراری و حال کامل استمراری نیز در همین موضوع ایت. در زمان حال کامل استمراری اتفاق مورد نظر در گذشته آغاز شده و برای مدتی ادامه پیدا کرده است اما اجرا شدن به زمان حال رسیده است اما زمان گذشته کامل استمراری در رابطه با اتفاقی صحبت می کند که در گذشته آغاز شده و برای مدتی به طور مستمر ادامه پیدا کرد کرده است اما قبل از اتفاق دیگری در گذشته خاتمه پیدا کرده است. مثال هایی که در قسمت زیر مشاهده می کنید نحوه استفاده کردن از زمان گذشته کامل استمراری را نشان می دهند.

The past perfect continuous is partly like the present perfect continuous, but it refers to a continuous action that was finished at some point in the past.

I recognized that I had been doing nonsense things to change her.

Jim and Laura had not been working at the same place for years before they saw each other last month.

He had been waiting for me for hours before I came.

Had you been studying Spanish for 7 years before you moved to Spain?

فرم جملات زمان گذشته کامل استمراری

شبیه دیگر زمان های زبان انگلیسی برای ساختن جملات با استفاده از زمان گذشته کامل استمراری و یا Past Perfect Continuous Tense می‌توانیم از فرم هایی که در قسمت زیر بررسی خواهیم کرد استفاده کنیم. برای ساختن جملات خبری کافی است که بعد از فاعل عبارت had been و پس از آن فعل ing دار جمله را قرار بدهید. این موضوع در قسمت زیر نشان داده شده است.

Subject + had been + Verb-ING
She had been cooking in the kitchen for hours when I got home.

دقت کنید که برای تمامی فاعل ها از همین ساختار یکسان استفاده می کنیم. برای تبدیل کردن یک جمله خبری به یک جمله منفی کافیست که بعد از had کلمه not را قرار بدهید. این موضوع در مثال زیر نشان داده شده است.

Subject + had not been + Verb-ING
She had not been cooking in the kitchen for hours when I got home.

و نهایتاً برای تبدیل کردن یک جمله خبری به یک جمله سوالی کافی است که کلمه‌ had را به ابتدای جمله منتقل کرده و دیگر قسمت‌های جمله را بدون تغییر بنویسید.

Had + Subject + been Verb-ING?
Had she been cooking in the kitchen for hours when you got home?

جمع‌ بندی

در این قسمت از آموزش زمان های زبان انگلیسی از وب‌سایت کاردوآنلاین در رابطه با زمان گذشته کامل استمراری صحبت کرده و کمی آن را با زمان حال کامل استمراری مقایسه کردیم. در قسمت های بعدی از این آموزش در رابطه با دیگر زمان های زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. به منظور مشاهده ی سرفصل تمام دروس مربوط به این سری آموزش به مطلب آموزش رایگان زمان ها (Tenses) در زبان انگلیسی رجوع کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *