زمان گذشته ساده Past Simple Tense در زبان انگلیسی

زمان گذشته ساده (Past Simple Tense)

در این قسمت از سری آموزش زمان های زبان انگلیسی از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با زمان گذشته ساده Past Simple Tense در زبان انگلیسی صحبت می‌کنیم. یکی از پرکاربردترین زمان های زبان انگلیسی زمان گذشته ساده می باشد که برای صحبت کردن در رابطه با اتفاقاتی که در گذشته رخ داده اند از آن استفاده می‌شود. شبیه به قسمت‌های قبلی، قبل از اینکه به بررسی فرم جملات زمان گذشته ساده بپردازیم، ابتدا کاربردهای مختلف آن را بررسی می‌کنیم.

دقت کنید که کاربردهای متعددی برای زمان گذشته ساده وجود دارند که در این قسمت ما در رابطه با مهمترین آنها صحبت می کنیم.

کاربرد اول: صحبت کردن در رابطه با اتفاقاتی که در گذشته رخ داده اند

برای صحبت کردن در رابطه با اتفاقاتی که در گذشته و در زمان مشخصی رخ داده‌اند از زمان گذشته ساده استفاده می کنیم. در قسمت قبلی که در رابطه با زمان حال کامل صحبت کردیم خدمت شما عرض کردم که زمانی که زمان رخ دادن یک اتفاق در گذشته مشخص نیست، از زمان حال کامل استفاده می‌کنیم اما اگر زمان رخ دادن یک اتفاق در گذشته مشخص باشد باید از زمان گذشته ساده استفاده کنیم. فرض کنیم که می‌خواهیم بگوییم هفته پیش فلان کس را دیدم. برای این منظور باید از جمله زیر استفاده کنید.

to talk about actions finished in the past

I met him last week.

این مثال را در مقایسه با مثالی که در قسمت قبلی در رابطه با زمان حال کامل ارائه دادم بگذارید و در ذهن خود حلاجی کنید. در آن مثال گفتیم که مادرم به سر کار رفته است، اما زمان رخ دادن دقیق این اتفاق را نمی دانستیم، بنابراین از زمان حال کامل استفاده کردیم. اما در این مثال چون که می‌دانیم هفته پیش این اتفاق افتاده است باید از زمان گذشته ساده استفاده کنیم.

کاربرد دوم: صحبت کردن در رابطه با اتفاق و یا اتفاقاتی که در گذشته رخ داده اند و در گذشته کامل شده اند

در چنین شرایطی نیز باید از زمان گذشته ساده استفاده کنیم. تفاوت زمان گذشته ساده با حال کامل در این قسمت نیز مشخص است. در رابطه با زمان حال کامل در قسمت قبل عرض کردم که از این زمان، زمانی استفاده می کنیم که یک اتفاق در گذشته رخ داده باشد اما تا به امروز نیز ادامه پیدا کرده باشد. در زمان گذشته ساده از اتفاقی صحبت می‌شود که در گذشته رخ داده است اما در گذشته نیز کامل شده است و هیچگاه به زمان حال نرسیده است. مثالی که در قسمت زیر میبینید این موضوع را نشان می‌دهد.

to talk about a series of actions completed in the past

I woke up, had breakfast and went to school.

کلمات مربوط به زمان گذشته ساده

کلماتی که در قسمت زیر می بینید نشانگر این هستند که یک جمله احتمالاً به زمان گذشته ساده نوشته شده است.

Yesterday, last week, last month, last year, last Christmas, in 2017, ago

فرم جملات زمان گذشته ساده

شاید بتوان گفت که یکی از دشوارترین و پیچیده ترین زمان ها در زبان انگلیسی از لحاظ فرم جملات همین زمان گذشته ساده می باشد. در زمان گذشته ساده جملات می‌توانند از افعال to be و یا از افعال اصلی تشکیل شده باشند. در این قسمت هر دوی آنها را بررسی می‌کنیم.

برای ساختن جملات با استفاده از افعال to be و گذشته ساده از was و were استفاده می‌کنیم. برای فاعل های سوم شخص مفرد و همچنین فایل اول شخص مفرد یعنی همان I از was و برای دیگر فاعل ها از were استفاده می‌کنیم, در واقع می‌توان گفت که was شکل گذشته فعل های am و is و were گذشته فعل are می باشد. این موضوع در قسمت زیر نشان داده شده است.

Subject + was/ were + …
(I/ he/ she/ it + was)
(They/ we/ you + were)

I was sick yesterday.

They were sick last week.

و اما برای ساختن جملات خبری گذشته ساده با فعل های اصلی باید فاعل را به اضافه فعل گذشته کنیم. افعالی که به صورت با قاعده در زبان انگلیسی وجود دارند با اضافه شدن ed به پایان آنها شکل گذشته‌ شان تشکیل می شود. برای مثال شکل گذشته فعل watch به صورت watched در می آید. اما افعالی که بی قاعده هستند نیاز به حفظ کردن دارند. به عبارت دیگر، باید شکل گذشته فعل های بی قاعده از قبیل go که went می باشد را حفظ کنید. این موضوع در قسمت زیر نشان داده شده است.Subject + Past simple

She went shopping last month.

We got up late yesterday.

برای ساختن جملات منفی در زمان گذشته ساده اگر از افعال was و were استفاده کرده اید باید آنها را به اضافه کلمه not کنید. در واقع با اضافه کردن not به جملاتی که با was و were نوشته شده‌اند می‌توانید آنها را به شکل منفی در بیاورید. این موضوع در قسمت زیر نشان داده شده است.

Subject + was/ were + not + …
Was not = wasn’t
Were not = weren’t

I wasn’t sick yesterday.

They weren’t sick last week.

و ما اگر جمله شما از افعال اصلی تشکیل شده باشد باید did not و یا didn’t را به قبل از فعل اصلی اضافه کنید. دقت کنید که با اضافه شدن did not و یا didn’t به یک جمله زمان گذشته ساده، فعل اصلی جمله به حالت اصلی خود برگردانده می‌شود. در واقع اگر فعل جمله went باشد با اضافه شدن didn’t به صورت didn’t go نوشته می شود. این موضوع در قسمت زیر نشان داده شده است.

Subject + did not + Bare infinitive
Did not = didn’t

She didn’t go shopping last month.

We didn’t get up late yesterday.

به منظور تبدیل کردن یک جمله خبری با زمان گذشته ساده به یک جمله سوالی، اگر از کلمات was و were استفاده کرده باشید، کافیست که آنها را به ابتدای جمله منتقل کرده و دیگر قسمت‌ های جمله را بدون تغییر بنویسید. این موضوع در قسمت زیر نشان داده شده است.

Were/ was + Subject + …?

Were you sick yesterday?

Were they sick last week?

و ما اگر از فعل های اصلی استفاده کرده باشید، کافیست که Did را به ابتدای جمله اضافه کرده و سپس بقیه قسمت‌های جمله را بنویسید. یک بار دیگر دقت کنید که با اضافه شدن Did به ابتدای یک جمله و تبدیل شدن آن به سوال، فعل اصلی جمله از حالت گذشته به حالت اصلی خود برگردانده می شود. به عنوان مثال، اگر فعل جمله watched باشد با اضافه شدن Did به ابتدای جمله به watch تبدیل می شود.

Did + Subject + Bare infinitive?

Did she go shopping last month?

Did you get up late yesterday?

در این قسمت از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با زمان گذشته ساده و یا همان Past Simple Tense صحبت کرده و کاربردهای آن را برشمردیم. فرم های مختلف جملات آن را نیز بررسی کردیم. امیدواریم که این قسمت نیز مورد توجه شما دوستان عزیز قرار گرفته باشد. در قسمت های بعدی از این آموزش در رابطه با دیگر زمان های زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. به منظور مشاهده ی سرفصل تمام دروس مربوط به این سری آموزش به مطلب آموزش رایگان زمان ها (Tenses) در زبان انگلیسی رجوع کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *