زمان حال ساده Present Simple Tense در زبان انگلیسی

زمان حال ساده (Present Simple Tense)

با اولین قسمت از سری دوزاده قسمتی آموزش زمان های زبان انگلیسی در خدمت شما هستیم. این مجموعه از دوزاده قسمت تشکیل شده است و قصد دارد که در رابطه با زمان های زبان انگلیسی به شما آموزش های مورد نیاز را ارائه بدهد. در این قسمت در رابطه با زمان حال ساده و کاربرد های مختلف آن صحبت خواهیم کرد.

شاید بتوان گفت که یکی از راحت‌ترین زمان‌هایی که در زبان انگلیسی وجود دارد زمان حال ساده و یا همان Present Simple می باشد. البته برای برخی از زبان آموزان این زمان آنقدرها هم ساده نیست. بهتر است که قبل از پرداختن به فرم و شکل جملات در زمان حال ساده به کاربردهای آن بپردازیم.

از زمان حال ساده در زبان انگلیسی به دلایل مختلفی استفاده می شود که در ادامه به هر کدام از آنها پرداخته و مثال هایی را در رابطه با هر کدام به شما ارائه میدهیم.

کاربرد اول: صحبت کردن در رابطه با عادت ها، زمان بندی ها و اتفاقات و اعمال تکرار شدنی

یکی از موضوعات بسیار مهم در زبان انگلیسی صحبت کردن در رابطه با کارهایی است که به صورت روزمره انجام می دهیم و یا عادت هایی که مکرراً آنها را انجام می‌دهیم. برای چنین شرایطی از زمان حال ساده استفاده می‌کنیم. در واقع زمان حال ساده در اولین کاربرد خود برای صحبت کردن در رابطه با شرایط و یا حقایقی مورد استفاده قرار می گیرد که به صورت عادت هر روزه، هر هفته و یا سالانه انجام می‌شود. مثال زیر این موضوع را نشان می دهد.

To describe habits, timetables, repeated actions or events

She usually wakes up at 6 o’clock.

کاربرد دوم: صحبت کردن در رابطه با حقایق عمومی

کاربرد دوم از زمان حال ساده در زبان انگلیسی صحبت کردن در رابطه با حقایقی است که در دنیای ما وجود دارند. برای مثال، فرض کنید که می‌خواهیم در رابطه با این حقیقت که خورشید از شرق طلوع می کند و در غرب غروب می کند صحبت کنیم. و یا میخواهیم در رابطه با این حقیقت که زمین به دور خورشید میچرخد صحبت کنیم. در تمامی این شرایط و برای بیان کردن دیگر حقایق که در دنیای ما وجود دارند نیز از زمان حال ساده استفاده می شود. به مثال زیر دقت کنید.

To talk about general truths

The Sun rises in the East.

کاربرد سوم: دادن دستور و نهی کردن از انجام کاری

در زبان انگلیسی برای دستور دادن و یا نهی کردن از انجام کاری از زمان حال ساده استفاده می شود. بنابراین، اگر قرار باشد به کسی بگوییم که فلان کار را انجام بده و یا فلان کار را انجام نده باید از زمان حال ساده استفاده کنیم. مثال زیر این موضوع را نشان می دهد.

To give instructions or directions

Don’t open that box. Throw it away.

کاربرد چهارم: صحبت کردن در رابطه با اعمال زمان ‌بندی شده برای آینده

یکی دیگر از کاربردهای زمان حال ساده صحبت کردن در رابطه با موضوعاتی است که به صورت زمان بندی شده تنظیم شده اند و قرار است در آینده اتفاق بیفتند. برای مثال، فرض کنید که قصد داریم در رابطه با زمان حرکت قطار و یا رسیدن یک اتوبوس به ایستگاه صحبت کنیم که البته این اتفاق در آینده رخ می‌دهد. در چنین شرایطی از زمان حال ساده در زبان انگلیسی استفاده میکنیم. مثال زیر این موضوع را نشان می دهد.

To talk about something that is fixed in the future

The bus leaves at 8 pm. Hurry up!

کلمات مربوط به زمان حال ساده

یکی از روش های مناسب برای تشخیص زمان مربوط به یک جمله نگاه کردن به کلمات درون آن جمله می باشد. در زمان حال ساده کلماتی وجود دارند که مشخص می کنند که یک جمله در زمان حال ساده نوشته شده است. لیست مربوط به این کلمات را در قسمت زیر برای شما قرار داده ایم.

Always, usually, often, sometimes, seldom, never, every day, every week, every month, every year, on Sundays, after school, before school

فرم جملات زمان حال ساده

شبیه به تمامی زمان های موجود در زبان انگلیسی، زمان حال ساده دارای فرم هایی برای ساختن جملات خبری، جملات منفی و همچنین جملات سوالی می باشد که در قسمت زیر به آنها می پردازیم.

برای ساختن جملات خبری در زمان حال ساده کافیست که فاعل مورد نظر خود را قرار داده و پس از آن یک فعل در زمان حال ساده را قرار بدهید. البته نکته مهم اینکه برای فاعل های سوم شخص مفرد حرف s و یا es به پایان فعل اضافه می‌شوند. این موضوع در مثالهای زیر نشان داده شده است.

I/ you/ we/ they + bare infinitive

We go to bed early.

He/ she/ it/ James + Verb – s/ es

She goes to bed early.

برای ساختن جملات منفی کافی است که قبل از فعل جمله کلمه do not و یا don’t و برای فاعل های سوم شخص مفرد از does not و یا doesn’t استفاده کنید. در جملاتی که فاعلشان به سوم شخص مفرد می باشند، پس از اضافه شدن دو کلمه does not و یا doesn’t باید s و یا es اضافه شده به پایان فعل را حذف کنید. این موضوع در مثالهای زیر نشان داده شده است.

I/ you/ we/ they + do not + bare infinitive
Do not = don’t

They don’t go to bed early.

He/ she/ it/ James + does not + bare infinitive
Does not = doesn’t

James doesn’t go to bed early.

به منظور تبدیل کردن یک جمله خبری در زمان حال ساده به یک جمله سوالی کافیست که کلمه Do و یا Does را برای فاعل های سوم شخص مفرد به ابتدای جمله اضافه کنید. پس از اضافه شدن کلمه Does به جملاتی که در رابطه با فاعل های سوم شخص مفرد می باشند باید s و es اضافه شده به فعل را حذف کنید. این موضوع در مثال های زیر نشان داده شده اند.

Do + I/ you/ we/ they + bare infinitive?

Do they go to bed early?

Does + he/ she/ it/ James + bare infinitive?

Does she go to bed early?

در این مقاله از زمان حال ساده در زبان انگلیسی صحبت کردیم. در زبان انگلیسی دوزاده زمان وجود دارد که در رابطه با هر کدام در مقاله های بعدی صحبت خواهیم کرد. به منظور مشاهده ی سرفصل تمام دروس مربوط به این سری آموزش به مطلب آموزش رایگان زمان ها (Tenses) در زبان انگلیسی رجوع کنید.

Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *