آرشیو کامل منابع آموزش مهارت ریدینگ و درک مطلب زبان انگلیسی

۰ ریال

فایل های صوتی، ویدئویی و PDF

شناسه محصول: 2227 دسته:

توضیحات

آرشیو کامل منابع آموزش مهارت ریدینگ و درک مطلب زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

آرشیو کامل منابع آموزش مهارت ریدینگ و درک مطلب زبان انگلیسی

آرشیو کامل منابع آموزش مهارت ریدینگ و درک مطلب زبان انگلیسی همه مجموعه های موردنیاز شما برای تسط بر مهارت خواندن و درک مطلب انگلیسی را در خود جای داده است. مجموعه های مفید و محبوب داستانی، مجموعه های تقویت مهارت خواندن و درک مطلب انگلیسی، کتاب های بیشمار، فیلمهای آموزشی و نرم افزارهای سودمند در این آرشیو جامع برای تقویت مهارت خواندن انگلیسی شما قرارگرفته اند.

دیسک ۱ (۴.۱ گیگابایت)

 • مجموعه Active Skills for Reading حجم: ۰.۶ گیگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Active Skills for Reading 1 حجم: ۱۷.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Active Skills for Reading 2 حجم: ۱۸.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Active Skills for Reading 3 حجم: ۲۴.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Active Skills for Reading 4 حجم: ۲۵.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Active Skills for Reading Intro حجم: ۱۵.۷ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Active Skills for Reading 1 حجم: ۹۳.۲ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Active Skills for Reading 2 حجم: ۱۲۵.۱ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Active Skills for Reading 3 حجم: ۸۷.۰ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Active Skills for Reading 4 حجم: ۱۰۹.۴ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Active Skills for Reading Intro حجم: ۶۹.۲ مگابایت
 • کالکشن An Illustrated History حجم: ۱۱۵.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Ancient Egypt and the Near East – An Illustrated History حجم: ۳۰.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Ancient Greece – An Illustrated History حجم: ۴۱.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Ancient Mesopotamia – An Illustrated History حجم: ۱.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Ancient Rome – An Illustrated History حجم: ۳۳.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Explore Ancient Egypt حجم: ۸.۰ مگابایت
 • مجموعه Catalyst حجم: ۳۳۵.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Catalyst 1 حجم: ۶۱.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Catalyst 1 حجم: ۱۸۰.۲ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Catalyst 2 حجم: ۸۴.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Catalyst 2 حجم: ۱۴۱.۶ کیلوبایت
  • فایل های صوتی کتاب Catalyst 1 حجم: ۷۶.۹ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Catalyst 2 حجم: ۱۱۲.۲ مگابایت
 • مجموعه Connection in Reading حجم: ۷.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Connection in Reading A حجم: ۳.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Connection in Reading B حجم: ۳.۷ مگابایت
 • مجموعه Departures in Reading حجم: ۸۱.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Departures in Reading A حجم: ۹.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Departures in Reading B حجم: ۱۴.۷ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Departures in Reading B حجم: ۵۷.۳ مگابایت
 • مجموعه Elements of Language حجم: ۵۰۴.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Course 1 حجم: ۲۸.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Course 1 Vocabulary Workshop حجم: ۸۹.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Course 2 حجم: ۲۸.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Course 3 حجم: ۳۰.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Course 3 Developmental Language Skills حجم: ۲۱.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Course 3 Grammar Usage and Mechanics حجم: ۶۸.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Course 4 حجم: ۳۰.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Course 4 Grammar Usage and Mechanics حجم: ۶۸.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Course 5 حجم: ۳۲.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Course 6 حجم: ۳۳.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Introductory Course – Grammar Usage and Mechanics حجم: ۵۷.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Introductory Course حجم: ۱۵.۶ مگابایت
 • مجموعه Essential Science حجم: ۹۱.۵ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Essential Science 6 Avtivity Book حجم: ۲۷.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Essential Science 6 حجم: ۱۸.۱ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Essential Science 6 حجم: ۴۶.۴ مگابایت
 • مجموعه Extensive Reading حجم: ۱.۴ گیگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Extensive Reading for Academic Success A حجم: ۴۳۱.۶ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Extensive Reading for Academic Success A حجم: ۱.۶ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Extensive Reading for Academic Success A Wordlist حجم: ۳۷۴.۵ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Extensive Reading for Academic Success B حجم: ۴۲۱.۵ کیلوبایت
  • فایل PDF مربوط به Extensive Reading for Academic Success B Wordlist حجم: ۰.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Extensive Reading for Academic Success C حجم: ۴۵۱.۷ کیلوبایت
  • فایل PDF مربوط به Extensive Reading for Academic Success C Wordlist حجم: ۴۶۴.۰ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Extensive Reading for Academic Success D حجم: ۴۳۸.۹ کیلوبایت
  • فایل PDF مربوط به Extensive Reading for Academic Success D Wordlist حجم: ۲۳۹.۹ کیلوبایت
  • فایل های صوتی کتاب Extensive Reading for Academic Success A حجم: ۳۴۹.۴ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Extensive Reading for Academic Success B حجم: ۳۵۸.۵ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Extensive Reading for Academic Success C حجم: ۳۵۴.۲ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Extensive Reading for Academic Success D حجم: ۳۵۰.۳ مگابایت
 • کالکشن Florid Reading حجم: ۰.۷ گیگابایت
  • فایل PDF کتاب Florida Reading – Adventures حجم: ۱۰۲.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Florida Reading – Here We Go! حجم: ۵۹.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Florida Reading – Horizons حجم: ۱۶۲.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Florida Reading – Let’s Be Friends حجم: ۵۴.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Florida Reading – Rewards حجم: ۱۶۵.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Florida Reading – Surprises حجم: ۴۶.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Florida Reading – Treasures حجم: ۵۲.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Florida Reading – Wonders حجم: ۵۵.۸ مگابایت
 • مجموعه Getting the Message حجم: ۴۸.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Getting the Message 1 حجم: ۱۲.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Getting the Message 2 حجم: ۱۸.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Getting the Message 3 حجم: ۱۷.۷ مگابایت
 • کالکشن Great Empires of the Past حجم: ۱۷۵.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Empire of Alexander The Great حجم: ۷.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Empire of Ancient Egypt حجم: ۱۵.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Empire of Ancient Greece حجم: ۱۳.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Empire of Ancient Rome حجم: ۱۷.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Empire of the Incas حجم: ۱۲.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Empire of the Islamic World حجم: ۱۵.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Empire of the Mongols حجم: ۲۳.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Empires of Ancient Mesopotamia حجم: ۱۴.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Empires of Ancient Persia حجم: ۱۹.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Empires of Medieval West Africa حجم: ۱۸.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Empires of the Maya حجم: ۱۷.۷ مگابایت
 • مجموعه Junior Comprehension حجم: ۲۳.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Junior Comprehension 1 حجم: ۶.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Junior Comprehension 2 حجم: ۷.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Junior Comprehension 3 حجم: ۹.۲ مگابایت
 • مجموعه Junior Reading Expert حجم: ۱۲۰.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Junior Reading Expert Level 1 حجم: ۵.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Junior Reading Expert Level 2 حجم: ۱۴.۷ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Junior Reading Expert Level 1 حجم: ۴۸.۴ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Junior Reading Expert Level 2 حجم: ۵۲.۴ مگابایت
 • مجموعه Just Reading and Writing حجم: ۳۳.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Just Reading and Writing Intermediate حجم: ۶.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Just Reading and Writing Upper-Intermediate حجم: ۲۶.۸ مگابایت

دیسک ۲ (۸.۴ گیگابایت)

 • مجموعه کتاب های متفرقه حجم: ۳۶۸.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب A Guide to Old English حجم: ۵.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب A Resource for Reading and Words حجم: ۱.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Advanced Reading Power حجم: ۲.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Ancient Greece – An Illustrated History حجم: ۴۱.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Critical Reading and Writing – 8th Edition حجم: ۶.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب English Skills with Readings – 7th Edition حجم: ۱۷.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Exellent! Reading Pack حجم: ۲۱.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Exploring Silent Reading Fluency حجم: ۴.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Folklore An Encyclopedia of Beliefs, Customs, Tales, Music and Art – 2nd Edition حجم: ۱۶.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Funny in Farsi حجم: ۲.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Great American Stories 1 – 2nd Edition حجم: ۱۴.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Hafez Poetry 1 حجم: ۱.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Hafez Poetry 2 حجم: ۱.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Handbook of Research on Reading Comprehension حجم: ۴.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Longman Further Stories for Reading Comprehension A حجم: ۱۹.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Password 2 A Reading and Vocabulary Text حجم: ۶۸.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Past Simple – Learning English Through History حجم: ۱۴.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Picture Stories Language and Literacy Activities for Beginners حجم: ۲.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Playful Poems That Build Reading Skills – Grades 1-3 حجم: ۳.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Power Reading حجم: ۲۹.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Practice Makes Perfect Intermediate English Reading and Comprehension حجم: ۵.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading and Taking Notes حجم: ۱.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading and Writing Skills 1 حجم: ۲۹.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading and Writing to Learn حجم: ۰.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comperhension Booster حجم: ۶.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehesion Boosters Grades 3-5 حجم: ۶.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading Power حجم: ۲۰.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Sentences, Paragraphs, and Beyond with Integrated Readings – 6th Ediiton حجم: ۸.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Something to Read 1 حجم: ۱۰.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Power of Reading حجم: ۰.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Word Families – Read & Practice Word Family Cards – Grades K-5 حجم: ۳۸۶.۶ کیلوبایت
 • مجموعه For Student حجم: ۰.۹ گیگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Drama for Students حجم: ۲۷۸.۷ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Novels for Students حجم: ۳۱۶.۷ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Poetry for Students حجم: ۳۶۳.۵ مگابایت
 • مجموعه Inside Reading – 2nd Edition حجم: ۱.۱ گیگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Inside Reading 1 – 2nd Edition حجم: ۴۸.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Inside Reading 2 – 2nd Edition حجم: ۴۸.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Inside Reading 3 – 2nd Edition حجم: ۴۷.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Inside Reading 4 – 2nd Edition حجم: ۸۷.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Inside Reading Intro – 2nd Edition حجم: ۴۶.۵ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Inside Reading Intro – 2nd Edition Video Script حجم: ۳.۱ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Inside Reading 1 – 2nd Edition حجم: ۱۱۶.۹ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Inside Reading 1 – 2nd Edition Worksheets حجم: ۱.۶ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Inside Reading 2 – 2nd Edition حجم: ۱۲۴.۷ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Inside Reading 2 – 2nd Edition Worksheets حجم: ۰.۵ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Inside Reading 3 – 2nd Edition حجم: ۱۳۹.۰ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Inside Reading 3 – 2nd Edition Worksheet حجم: ۴۲۹.۱ کیلوبایت
  • فایل های PDF مربوط به Inside Reading 3 – 2nd Edition Worksheets حجم: ۵۰۰.۷ کیلوبایت
  • فایل های صوتی کتاب Inside Reading 4 – 2nd Edition حجم: ۱۵۶.۲ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Inside Reading Intro – 2nd Edition حجم: ۸۵.۹ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Inside Reading Intro – 2nd Edition حجم: ۱۸۰.۸ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Inside Reading Intro – 2nd Edition Worksheets حجم: ۳۸۷.۳ کیلوبایت
 • مجموعه Inside Reading حجم: ۰.۷ گیگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Inside Reading Advanced حجم: ۹.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Inside Reading Advanced حجم: ۶۳.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Inside Reading Intermediate حجم: ۱۴.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Inside Reading Intermediate حجم: ۶۷.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Inside Reading Lower intermediate حجم: ۱۴.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Inside Reading Lower intermediate حجم: ۶۴.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Inside Reading Upper-Intermediate حجم: ۱۳.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Inside Reading Upper-Intermediate حجم: ۷۲.۵ مگابایت
  • نرم افزار Inside Reading Advanced حجم: ۱۰۴.۰ مگابایت
  • نرم افزار Inside Reading Intermediate حجم: ۷.۸ مگابایت
  • نرم افزار Inside Reading Intermediate Test Generator حجم: ۱۰۴.۰ مگابایت
  • نرم افزار Inside Reading Lower intermediate حجم: ۷.۷ مگابایت
  • نرم افزار Inside Reading Lower intermediate Test Generator حجم: ۱۰۴.۰ مگابایت
  • نرم افزار Inside Reading Upper-Intermediate حجم: ۷.۸ مگابایت
  • نرم افزار Inside Reading Upper-Intermediate Test Generator حجم: ۱۰۴.۰ مگابایت
 • مجموعه Integrate Reading & Writing Building حجم: ۱.۳ گیگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Integrate Reading & Writing Building 1 حجم: ۲۲.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Integrate Reading & Writing Building 2 حجم: ۲۲.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Integrate Reading & Writing Building 3 حجم: ۳۰.۶ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Integrate Reading & Writing Building 1 حجم: ۳۹.۱ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Integrate Reading & Writing Building 1 حجم: ۰.۵ گیگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Integrate Reading & Writing Building 2 حجم: ۳۷.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Integrate Reading & Writing Building 2 حجم: ۰.۶ گیگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Integrate Reading & Writing Building 3 حجم: ۳۸.۶ مگابایت
 • مجموعه Literature – Reading With Purpose حجم: ۲۴۳.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Literature – Reading With Purpose Course 1 Active Learning and Note Taking Guide حجم: ۱۲.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Literature – Reading With Purpose Course 1 Interactive Student Edition حجم: ۵۹.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Literature – Reading With Purpose Course 2 Active Learning and Note Taking Guide حجم: ۱۳.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Literature – Reading With Purpose Course 2 Interactive Student Edition حجم: ۶۳.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Literature – Reading With Purpose Course 3 Active Learning and Note Taking Guide حجم: ۱۲.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Literature – Reading With Purpose Course 3 Interactive Student Edition حجم: ۸۱.۵ مگابایت
 • مجموعه MacMillan Treasures حجم: ۰.۹ گیگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 1 Approaching Practice Book حجم: ۴.۵ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 1 Beyond Practice Book حجم: ۳.۸ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 1 ELL Practice and Assessment حجم: ۳.۷ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 1 Grammar Practice Book حجم: ۵.۶ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 1 Home-School Connection حجم: ۴۵.۲ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 1 Practice Book O حجم: ۴.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Treasures 1 Reading حجم: ۶۰.۹ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 1 Spelling Practice Book حجم: ۳.۷ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 1 Teacher’s Resouce Book حجم: ۴.۱ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 2 Grammar Practice Book حجم: ۳.۰ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 2 O Practice Book حجم: ۳.۶ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 2 Spelling Practice Book حجم: ۱.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Treasures 2.1 Reading حجم: ۲۷.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Treasures 2.2 Reading حجم: ۳۷.۰ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 3 Grammar Practice Book حجم: ۲.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Treasures 3 Reading حجم: ۴۹.۴ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 4 Approaching Practice Book حجم: ۲.۲ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 4 Beyond Practice Book حجم: ۱.۹ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 4 Grammar Practice Book حجم: ۲.۵ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 4 Practice Book O حجم: ۲.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Treasures 4 Reading حجم: ۷۷.۶ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 5 Grammar Practice Book حجم: ۱.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Treasures 5 Reading حجم: ۵۶.۷ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 6 Grammar Practice Book حجم: ۲.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Treasures 6 Reading حجم: ۱۱۶.۳ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Treasures Teacher’s Resouces حجم: ۴۲۱.۴ مگابایت
 • کالکشن Math Concept Reader حجم: ۵۶.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Counting in the City حجم: ۴.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Exercising for Beads حجم: ۹.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Fighting Fire with Fire حجم: ۷.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Listening to the World of Science حجم: ۷.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Miss B.’s Class Makes Tables and Graphs حجم: ۳.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Music to Our Ears حجم: ۸.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب My Counting Trip to the Zoo حجم: ۵.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Pattern Parade حجم: ۴.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Thirst Quencher حجم: ۶.۲ مگابایت
 • مجموعه NorthStar Reading & Writing – 2nd Edition حجم: ۶۳.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز NorthStar 1 Reading & Writing – 2nd Edition حجم: ۳۰.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز NorthStar 2 Reading & Writing – 2nd Edition حجم: ۳۳.۱ مگابایت
 • کالکشن Oxford Read and Discover حجم: ۱.۳ گیگابایت
  • فایل PDF کتاب All About Desert Life 4 حجم: ۱۱.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب All About Desert Life 5 حجم: ۱۱.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب All About Islands 5 حجم: ۲۴.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب All About Ocean Life 5 حجم: ۲۱.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Animal Life Cycles 5 حجم: ۲۹.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Animals At Night 4 حجم: ۱۲.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Animals in Art 4 حجم: ۵.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Caring for Our Planet 6 حجم: ۲۹.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cities 2 حجم: ۱۱.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Clothes Then and Now 6 حجم: ۲۹.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Earth 2 حجم: ۸.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Earth Then and Now 6 حجم: ۱۹.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Exploring Our World 5 حجم: ۲۸.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Eyes 1 حجم: ۷.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Farms 2 حجم: ۴.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Food Around the World 6 حجم: ۲۹.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Free Time Around the World 3 حجم: ۲۱.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Great Migrations 5 حجم: ۱۴.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Helping Around the World 6 حجم: ۱۷.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Homes Around the World 5 حجم: ۱۵.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب In the Sky 1 حجم: ۲.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Incredible Earth 4 حجم: ۲۹.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Incredible Energy 6 حجم: ۴.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Life in the Rainforests 3 حجم: ۱۴.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Machines Then and Now 4 حجم: ۲۳.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Medicine Then and Now 5 حجم: ۷.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Sound and Music 3 حجم: ۵.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Sunny and Rainy 2 حجم: ۳.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Super Structures 3 حجم: ۲۴.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Why We Recycle 4 حجم: ۱۲.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Wild Weather 5 حجم: ۱۴.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Wonderful Water 3 حجم: ۴.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Wonders of the Past 4 حجم: ۲۳.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Your Amazing Body 6 حجم: ۱۶.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Your Five Senses 3 حجم: ۱۰.۶ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب All About Desert Life 4 حجم: ۳۳.۲ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب All About Islands 5 حجم: ۶۱.۴ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب All About Ocean Life 5 حجم: ۳۰.۷ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Animal Life Cycles 5 حجم: ۶۲.۴ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Animals At Night 4 حجم: ۹.۱ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Animals in Art 4 حجم: ۳۵.۶ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Cities 2 حجم: ۱۸.۸ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Earth 2 حجم: ۲۱.۰ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Earth Then and Now 6 حجم: ۶۱.۰ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Eyes 1 حجم: ۱۵.۹ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Farms 2 حجم: ۲۱.۸ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Food Around the World 6 حجم: ۹۴.۶ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Free Time Around the World 3 حجم: ۲۵.۰ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب In the Sky 1 حجم: ۱۹.۹ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Incredible Earth 4 حجم: ۳۲.۲ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Incredible Energy 6 حجم: ۵۶.۷ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Life in the Rainforests 3 حجم: ۳۰.۰ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Medicine Then and Now 5 حجم: ۵۴.۹ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Sunny and Rainy 2 حجم: ۲۰.۴ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Super Structures 3 حجم: ۲۸.۹ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Why We Recycle 4 حجم: ۱۲.۶ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Wonderful Water 3 حجم: ۲۶.۴ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Wonders of the Past 4 حجم: ۳۷.۳ مگابایت
 • مجموعه Pop Culture حجم: ۳۱.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Pop Culture 1 حجم: ۱۴.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Pop Culture 2 حجم: ۱۶.۷ مگابایت
 • مجموعه Read and Understad حجم: ۳۷۷.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Read and Understand 1 حجم: ۳۹.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Read and Understand 2 حجم: ۵.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Read and Understand 3 حجم: ۴۰.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Read and Understand 4 حجم: ۵۰.۹ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Read and Understand 2 حجم: ۱۲۲.۰ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Read and Understand 3 حجم: ۵۷.۹ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Read and Understand 4 حجم: ۶۱.۶ مگابایت
 • مجموعه Reading & Writing Targets حجم: ۹۲.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading & Writing Targets 1 حجم: ۱۱.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Reading & Writing Targets 1 حجم: ۱۶.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading & Writing Targets 2 حجم: ۷.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Reading & Writing Targets 2 حجم: ۱۴.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading & Writing Targets 3 حجم: ۲۵.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Reading & Writing Targets 3 حجم: ۱۷.۲ مگابایت
 • مجموعه Reading Adventures حجم: ۸۴.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Adventures 1 حجم: ۲۲.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Adventures 2 حجم: ۳۶.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Adventures Kindergarten حجم: ۸.۳ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Adventures 1 حجم: ۴.۹ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Adventures 2 حجم: ۱۰.۳ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Adventures Kindergarten حجم: ۲.۸ مگابایت
 • مجموعه Reading and Writing حجم: ۱۲۳.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading and Writing 1 حجم: ۸.۹ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading and Writing 1 Teaching Notes حجم: ۳۶۵.۸ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading and Writing 2 حجم: ۱۳.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading and Writing 3 حجم: ۱۴.۷ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading and Writing 3 Teaching Notes حجم: ۰.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading and Writing 4 حجم: ۱۶.۱ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading and Writing 4 Teaching Notes حجم: ۰.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading and Writing 5 حجم: ۲۱.۸ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading and Writing 5 Teaching Notes حجم: ۶.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading and Writing 6 حجم: ۱۳.۵ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading and Writing 6 Teaching Notes حجم: ۰.۸ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading and Writing 1 حجم: ۲۵.۷ مگابایت
 • مجموعه Reading Clue حجم: ۳۸۳.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Clue 1 حجم: ۵۰.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Clue 1 حجم: ۲۴.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Reading Clue 1 حجم: ۰.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Clue 1 WB حجم: ۲.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Reading Clue 1 حجم: ۴.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Clue 2 حجم: ۴۲.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Clue 2 حجم: ۴۲.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Reading Clue 2 حجم: ۰.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Clue 2 WB حجم: ۲.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Reading Clue 2 حجم: ۴.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Reading Clue 3 حجم: ۰.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Clue 3 حجم: ۴۵.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Clue 3 حجم: ۲۴.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Clue 3 WB حجم: ۳.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Reading Clue 3 حجم: ۱۵.۸ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Clue 1 حجم: ۳۷.۶ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Clue 2 حجم: ۴۱.۵ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Clue 3 حجم: ۴۰.۱ مگابایت
 • مجموعه Reading Comprehension Advanced حجم: ۱.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 1 حجم: ۵۴.۴ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 1 حجم: ۶۰.۵ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 10 حجم: ۸۸.۱ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 10 حجم: ۹۳.۱ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 2 حجم: ۵۳.۹ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 2 حجم: ۶۲.۶ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 3 حجم: ۷۵.۷ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 3 حجم: ۸۱.۹ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 4 حجم: ۶۹.۶ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 4 حجم: ۶۹.۸ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 5 حجم: ۵۹.۷ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 5 حجم: ۶۴.۴ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 6 حجم: ۷۰.۱ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 6 حجم: ۷۳.۳ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 7 حجم: ۸۴.۳ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 7 حجم: ۸۷.۶ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 8 حجم: ۹۵.۲ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 8 حجم: ۹۱.۸ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 9 حجم: ۹۲.۰ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 9 حجم: ۸۸.۳ کیلوبایت
 • مجموعه Reading Comprehension Beginner حجم: ۱.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 1 حجم: ۵۹.۲ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 1 حجم: ۶۷.۱ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 10 حجم: ۸۹.۳ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 10 حجم: ۹۴.۸ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 2 حجم: ۶۰.۴ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 2 حجم: ۶۸.۰ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 3 حجم: ۷۵.۵ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 3 حجم: ۸۱.۹ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 4 حجم: ۶۷.۶ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 4 حجم: ۷۲.۸ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 5 حجم: ۶۱.۰ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 5 حجم: ۶۵.۶ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 6 حجم: ۶۶.۷ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 6 حجم: ۶۹.۷ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 7 حجم: ۷۸.۶ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 7 حجم: ۸۷.۰ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 8 حجم: ۸۴.۶ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 8 حجم: ۸۸.۱ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 9 حجم: ۸۵.۵ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 9 حجم: ۹۱.۴ کیلوبایت
 • مجموعه Reading Comprehension حجم: ۴۴.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Reading Comprehension 1 – 2 حجم: ۴.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Comprehension 1 حجم: ۷.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Comprehension 2 حجم: ۶.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Comprehension 3 حجم: ۶.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Comprehension 4 حجم: ۹.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Comprehension 5 حجم: ۹.۷ مگابایت
 • مجموعه Reading Comprehension Intermediate حجم: ۱.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 1 حجم: ۵۵.۲ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 1 حجم: ۶۳.۴ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 10 حجم: ۸۸.۶ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 10 حجم: ۹۲.۰ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 2 حجم: ۵۶.۲ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 2 حجم: ۶۱.۹ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 3 حجم: ۷۰.۶ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 3 حجم: ۷۴.۲ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 4 حجم: ۶۲.۳ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 4 حجم: ۶۵.۸ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 5 حجم: ۶۱.۳ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 5 حجم: ۶۵.۸ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 6 حجم: ۶۸.۵ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 6 حجم: ۷۴.۷ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 7 حجم: ۷۹.۳ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 7 حجم: ۸۶.۷ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 8 حجم: ۸۳.۱ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 8 حجم: ۸۶.۷ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 9 حجم: ۸۸.۹ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 9 حجم: ۹۵.۱ کیلوبایت
 • مجموعه Reading Comprehension Strategies حجم: ۲۴.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Comprehension Skills & Strategies 3 حجم: ۴.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Comprehension Skills & Strategies 4 حجم: ۴.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Comprehension Skills & Strategies 5 حجم: ۴.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Comprehension Skills & Strategies 6 حجم: ۳.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Comprehension Skills & Strategies 7 حجم: ۳.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Comprehension Skills & Strategies 8 حجم: ۴.۳ مگابایت
 • مجموعه Reading for Speed and Fluency حجم: ۲۸۵.۵ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading for Speed and Fluency 1 حجم: ۷۶.۸ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading for Speed and Fluency 2 حجم: ۶۹.۰ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading for Speed and Fluency 3 حجم: ۹۲.۸ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading for Speed and Fluency 4 حجم: ۴۷.۰ مگابایت

دیسک ۳ (۴.۳ گیگابایت)

 • مجموعه Reading Genius 2.0 حجم: ۱.۱ گیگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Genius 2.0 CD Cover حجم: ۵.۰ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Genius 2.0 Key Elements حجم: ۴.۲ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Genius 2.0 Pocket Journal حجم: ۲.۸ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Genius 2.0 Reference Guide حجم: ۴.۰ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Genius 2.0 Software User Guide حجم: ۱.۱ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading In The Genius Zone حجم: ۴.۴ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به The Science Behind Reading Genius حجم: ۲.۲ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Genius 2.0 حجم: ۲۷۱.۱ مگابایت
  • نرم افزار Reading Genius 2.0 حجم: ۴۹۶.۷ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Reading Genius 2.0 حجم: ۳۰۶.۷ مگابایت
 • مجموعه Reading Genres حجم: ۳۴.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading Genres – A Study Guide 1 حجم: ۶.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading Genres – A Study Guide 2 حجم: ۶.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading Genres – A Study Guide 3 حجم: ۶.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading Genres – A Study Guide 4 حجم: ۸.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading Genres – A Study Guide 5 حجم: ۶.۶ مگابایت
 • مجموعه Reading Sponge حجم: ۳۹۸.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Sponge 1 حجم: ۳۵.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Sponge 1 حجم: ۵.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Reading Sponge 1 حجم: ۹.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Sponge 1 WB حجم: ۴.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Reading Sponge 1 حجم: ۱.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Sponge 2 حجم: ۴۲.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Sponge 2 حجم: ۵.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Reading Sponge 2 حجم: ۹.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Sponge 2 WB حجم: ۷.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Reading Sponge 2 حجم: ۱.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Sponge 3 حجم: ۳۳.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Sponge 3 حجم: ۲۱.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Reading Sponge 3 حجم: ۹.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Sponge 3 WB حجم: ۴.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Reading Sponge 3 حجم: ۲.۸ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Sponge 1 حجم: ۶۶.۳ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Sponge 2 حجم: ۶۹.۰ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Sponge 3 حجم: ۶۸.۹ مگابایت
 • مجموعه Reading Tree حجم: ۱.۱ گیگابایت
  • نرم افزار Reading Tree Stage 1 حجم: ۲۶۳.۴ مگابایت
  • نرم افزار Reading Tree Stage 2 حجم: ۳۷۱.۹ مگابایت
  • نرم افزار Reading Tree Stage 3 حجم: ۳۸۰.۹ مگابایت
  • نرم افزار Reading Tree Stage 4 حجم: ۱۴۸.۱ مگابایت
 • مجموعه Reading Triumphs حجم: ۸۸.۸ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 1 Practice Book (Annotated Teacher’s Edition) حجم: ۷.۲ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 1 Practice Book حجم: ۷.۳ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 2 Practice Book (Annotated Teacher’s Edition) حجم: ۶.۹ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 2 Practice Book حجم: ۵.۹ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 3 Practice Book (Annotated Teacher’s Edition) حجم: ۷.۶ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 3 Practice Book حجم: ۶.۸ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 4 Practice Book (Annotated Teacher’s Edition) حجم: ۵.۲ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 4 Practice Book حجم: ۶.۳ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 5 Practice Book (Annotated Teacher’s Edition) حجم: ۴.۹ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 5 Practice Book حجم: ۴.۶ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 6 Practice Book (Annotated Teacher’s Edition) حجم: ۵.۲ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 6 Practice Book حجم: ۵.۶ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs Kindergarten Practice Book (Annotated Teacher’s Edition) حجم: ۷.۷ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs Kindergarten Practice Book حجم: ۷.۶ مگابایت
 • مجموعه Real Reading حجم: ۵۷.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Real 3 Reading حجم: ۵۷.۲ مگابایت
 • مجموعه Scott Foresman – Leveled Science Readers حجم: ۱.۱ گیگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Scott Foresman 1 حجم: ۶۴.۶ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Scott Foresman 2 حجم: ۹۸.۸ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Scott Foresman 3 حجم: ۱۷۰.۳ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Scott Foresman 4 حجم: ۲۴۷.۳ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Scott Foresman 5 حجم: ۲۵۴.۷ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Scott Foresman 6 حجم: ۲۸۳.۴ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Scott Foresman Kindergarten حجم: ۹.۶ مگابایت
 • مجموعه Select Readings – 2nd Edition حجم: ۳۹۴.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Select Readings – 2nd Edition Elementary حجم: ۲.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Select Readings – 2nd Edition Elementary حجم: ۴۵.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Select Readings – 2nd Edition Intermediate حجم: ۲۹.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Select Readings – 2nd Edition Pre-Intermediate حجم: ۲۷.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Select Readings – 2nd Edition Upper-Intermediate حجم: ۲۴.۷ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Select Readings – 2nd Edition Elementary حجم: ۳۹.۶ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Select Readings – 2nd Edition Intermediate حجم: ۷۱.۵ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Select Readings – 2nd Edition Pre-Intermediate حجم: ۵۳.۸ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Select Readings – 2nd Edition Upper-Intermediate حجم: ۱۰۱.۳ مگابایت
 • مجموعه Start Reading حجم: ۲۳.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Start Reading 1 حجم: ۵.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Start Reading 2 حجم: ۳.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Start Reading 3 حجم: ۳.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Start Reading 4 حجم: ۳.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Start Reading 5 حجم: ۴.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Start Reading 6 حجم: ۳.۳ مگابایت

دیسک ۴ (۴.۳ گیگابایت)

 • مجموعه Reading Explorer حجم: ۰.۸ گیگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Explorer 1 حجم: ۸۸.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Explorer 2 حجم: ۳۶.۲ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Explorer 1 حجم: ۴۳.۷ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Reading Explorer 1 حجم: ۱۷۹.۰ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Explorer 2 حجم: ۶۳.۲ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Reading Explorer 2 حجم: ۴۴۱.۰ مگابایت
 • مجموعه Reading For The Real World – 2nd Edition حجم: ۰.۶ گیگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading For The Real World 1 – 2nd Edition – Testbank Answer Key حجم: ۴۳۹.۵ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading For The Real World 1 – 2nd Edition – Testbank حجم: ۰.۵ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading For The Real World 1 – 2nd Edition – Testbank Questions حجم: ۴۲۶.۵ کیلوبایت
  • فایل PDF مربوط به Reading For The Real World 1 – 2nd Edition – Testbank Questions حجم: ۰.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading For The Real World 1 – 2nd Edition حجم: ۱۴۴.۵ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading For The Real World 1 – 2nd Edition حجم: ۱۴۲.۱ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading For The Real World 1 – 2nd Edition حجم: ۵.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading For The Real World 2 – 2nd Edition حجم: ۱۶۳.۳ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading For The Real World 2 – 2nd Edition حجم: ۷.۵ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading For The Real World 3 – 2nd Edition – Testbank Answer Key حجم: ۳۸۹.۵ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading For The Real World 3 – 2nd Edition – Testbank حجم: ۰.۵ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading For The Real World 3 – 2nd Edition – Testbank Questions حجم: ۴۰۴.۵ کیلوبایت
  • فایل PDF مربوط به Reading For The Real World 3 – 2nd Edition – Testbank Questions حجم: ۰.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading For The Real World 3 – 2nd Edition حجم: ۱۲۲.۵ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading For The Real World 3 – 2nd Edition حجم: ۱۵۵.۸ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading For The Real World 3 – 2nd Edition حجم: ۸.۸ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading For The Real World Intro – 2nd Edition – Testbank Key حجم: ۳۹۴.۰ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading For The Real World Intro – 2nd Edition – Testbank حجم: ۰.۵ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading For The Real World Intro – 2nd Edition – Testbank Questions حجم: ۴۰۳.۰ کیلوبایت
  • فایل PDF مربوط به Reading For The Real World Intro – 2nd Edition – Testbank Questions حجم: ۰.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading For The Real World Intro – 2nd Edition حجم: ۱۴۹.۰ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading For The Real World Intro – 2nd Edition حجم: ۱۳۷.۴ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading For The Real World Intro – 2nd Edition حجم: ۷.۲ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading For The Real World 1 – 2nd Edition حجم: ۱۲۹.۰ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading For The Real World 2 – 2nd Edition حجم: ۱۴۳.۹ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading For The Real World 3 – 2nd Edition حجم: ۱۵۶.۶ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading For The Real World Intro – 2nd Edition حجم: ۱۰۹.۲ مگابایت
 • مجموعه Select Readings حجم: ۳۱۸.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Select Reading Pre-Intermediate حجم: ۱۵.۵ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Select Reading Pre-Intermediate Tests حجم: ۰.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Select Readings Elementary حجم: ۲.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Select Readings Elementary حجم: ۴۵.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Select Readings Intermediate حجم: ۲.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Select Readings Intermediate حجم: ۱۷.۵ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Select Readings Intermediate Tests حجم: ۰.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Select Readings Upper-Intermediate حجم: ۱۶.۸ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Select Readings Upper-Intermediate Tests حجم: ۰.۵ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Select Reading Pre-Intermediate حجم: ۲۳.۲ مگابایت
  • حجم: ۴.۹ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Select Readings Elementary حجم: ۳۹.۶ مگابایت
  • نرم افزار Select Readings Elementary حجم: ۲.۲ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Select Readings Intermediate حجم: ۳۳.۱ مگابایت
  • نرم افزار Select Readings Intermediate Testing Program حجم: ۴.۹ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Select Readings Upper-Intermediate حجم: ۱۰۴.۷ مگابایت
  • نرم افزار Select Readings Upper-Intermediate Testing Program حجم: ۴.۹ مگابایت
 • نرم افزار Speed Reading حجم: ۱.۱ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی TTC – Art of Reading حجم: ۱.۵ گیگابایت

دیسک ۵ (۴.۱ گیگابایت)

 • نرم افزار LANGMaster حجم: ۱.۳ گیگابایت
  • نرم افزار Cambridge Preparation for the TOEFL (R) Test – 3rd Edition حجم: ۲۳۰.۸ مگابایت
  • نرم افزار English in Action – Businessmen and Politicians حجم: ۰.۶ گیگابایت
  • نرم افزار English in Action – Famous Writers حجم: ۰.۵ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی TTC – Art of Reading حجم: ۲.۸ گیگابایت
  • فایل PDF کتاب Art of Reading (Guidebook) حجم: ۴۳۹.۰ کیلوبایت

دیسک ۶ (۴.۱ گیگابایت)

 • نرم افزار LANGMaster حجم: ۴.۱ گیگابایت
  • نرم افزار English in Action – Filmstars حجم: ۳۸۹.۵ مگابایت
  • نرم افزار English in Action – Popstars حجم: ۰.۵ گیگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 1 حجم: ۰.۵ گیگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 2 حجم: ۳۲۸.۴ مگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 3 حجم: ۳۴۳.۱ مگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 4 حجم: ۳۴۳.۴ مگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 5 حجم: ۳۵۸.۶ مگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 6 حجم: ۴۰۳.۶ مگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 7 حجم: ۴۶۴.۲ مگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 8 حجم: ۰.۵ گیگابایت

دیسک ۷ (۳.۷ گیگابایت)

 • نرم افزار LANGMaster حجم: ۳.۳ گیگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 10 حجم: ۴۶۰.۳ مگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 11 حجم: ۴۹۴.۵ مگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 12 حجم: ۰.۵ گیگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 13 حجم: ۰.۵ گیگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 9 حجم: ۴۱۷.۴ مگابایت
  • نرم افزار TOEFL Practice حجم: ۳۰۶.۶ مگابایت
  • نرم افزار TOEFL Prep حجم: ۳۳۱.۸ مگابایت
  • نرم افزار TOEFL Test BARRON حجم: ۲۶۱.۴ مگابایت
 • مجموعه Reading Fusion حجم: ۱۹۹.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Fusion 1 حجم: ۳۱۲.۶ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Fusion 1 حجم: ۴۲.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Reading Fusion 1 حجم: ۳.۹ مگابایت
  • فایل های PDF متن فایل های صوتی Reading Fusion 1 حجم: ۱۷۱.۳ کیلوبایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Fusion 1 حجم: ۱۵۲.۴ مگابایت
 • مجموعه Real Reading حجم: ۲۲۲.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Real Reading 1 حجم: ۵۱.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Real Reading 2 حجم: ۵۳.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Real Reading 3 حجم: ۵۵.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Real Reading 4 حجم: ۶۱.۷ مگابایت

دیسک ۸ (۳.۸ گیگابایت)

 • کتاب A Cup of English حجم: ۹۸.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب A Cup of English حجم: ۲.۹ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب A Cup of English حجم: ۹۵.۱ مگابایت
 • مجموعه Academic Encounters Reading Writing – 2nd Edition حجم: ۳۸۸.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Academic Encounters Reading Writing 1 حجم: ۹۶.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Academic Encounters Reading Writing 2 حجم: ۹۹.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Academic Encounters Reading Writing 3 حجم: ۹۲.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Academic Encounters Reading Writing 4 حجم: ۱۰۰.۶ مگابایت
 • مجموعه Cover to Cover حجم: ۲۴۸.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cover to Cover 1 حجم: ۵۲.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cover to Cover 2 حجم: ۵۵.۱ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Cover to Cover 1 حجم: ۶۴.۲ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Cover to Cover 2 حجم: ۷۷.۲ مگابایت
 • مجموعه Read This حجم: ۳۶۵.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Read This 1 حجم: ۴۰.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Read This 2 حجم: ۴۵.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Read This 3 حجم: ۵۱.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Read This Intro حجم: ۳۸.۹ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Read This 1 حجم: ۶۰.۱ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Read This 3 حجم: ۷۲.۵ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Read This Intro حجم: ۵۶.۶ مگابایت
 • مجموعه Reading and Vocabulary Development – 2nd Edition حجم: ۱۷۶.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading and Vocabulary Development 2 – Thoutghts & Notions – 2nd Edition حجم: ۵۹.۷ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading and Vocabulary Development 2 – Thoutghts & Notions – 2nd Edition حجم: ۱۱۷.۲ مگابایت
 • مجموعه Reading and Vocabulary Development – 3rd Edition حجم: ۱۸۲.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading and Vocabulary Development 4 – Concepts & Comments – 3rd Edition حجم: ۶۹.۲ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading and Vocabulary Development 4 – Concepts & Comments – 3rd Edition حجم: ۱۱۳.۱ مگابایت
 • مجموعه Reading and Vocabulary Development – 4th Edition حجم: ۳۱۴.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading and Vocabulary Development 3 – Cause & Effect – 4th Edition حجم: ۸۰.۲ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading and Vocabulary Development 3 – Cause & Effect – 4th Edition حجم: ۲۳۴.۰ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی TTC Bright Ideas for Summer Reading حجم: ۲.۱ گیگابایت

دیسک ۹ (۱.۸ گیگابایت)

 • مجموعه ویدئویی Master English Reading Basics Quickly and Easily حجم: ۱.۸ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱. Welcome to the Course حجم: ۱۴۵.۷ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۲. Introduction to the Alphabet Code حجم: ۴۴۷.۳ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۳. The Role of Vowels حجم: ۴۴۶.۱ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۴. Lesser Known Sounds and Alternate Spelling حجم: ۲۹۷.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۵. The Alphabet Code Consolidated حجم: ۳۸۹.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۶. Wrapping things Up حجم: ۶۹.۶ مگابایت
 • مجموعه Well Read حجم: ۶.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Well Read 1 حجم: ۶.۵ مگابایت

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آرشیو کامل منابع آموزش مهارت ریدینگ و درک مطلب زبان انگلیسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

افزودن به سبد خرید