آرشیو کامل منابع آموزش مهارت ریدینگ و درک مطلب زبان انگلیسی

۰ ریال
0 فروش

مهارت درک مطلب (Reading) زبان انگلیسی

مهارت درک مطلب و یا ریدینگ (Reading) جز یکی از مهم ترین مهارت ها در زبان انگلیسی می باشد. زبان آموزانی که قصد توسعه و گسترش دایره واژگان و دانش گرامر خود را دارند می توانند از متون ساده و قابل فهمی به این منظور استفاده کنند. متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی از قبیل آیلتس و تافل نیز به بهبود توانمندی خود در رابطه با مهارت درک مطلب و یا ریدینگ نیاز دارند. در تقویت مهارت ریدینگ زبان انگلیسی تکنیک ها و استراتژی های مختلفی وجود دارند که افراد مختلف بایستی در مسیر تقویت آنها حرکت کنند.

منابع مهارت درک مطلب (Reading) زبان انگلیسی

آرشیو منابع مهارت درک مطلب (Reading) زبان انگلیسی که در این قسمت از وبسایت کاردوآنلاین به شما تقدیم می گردد حاوی بهترین و کاربردی ترین منابع موجود در این حوزه می باشد. محتوای این آرشیو از فایل های PDF و فایل های صوتی و ویدئویی تشکیل شده است. از این منابع هم می توان به صورت خودخوان و بدون نیاز به شرکت در کلاس درس و هم به منظور تدریس در کلاس های درس استفاده کرد. دقت کنید که منابع ارائه شده در این آرشیو به صورت تک زبانه (زبان انگلیسی) تنظیم شده اند.

 • مجموعه Active Skills for Reading حجم: 0.6 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Active Skills for Reading 1 حجم: 17.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Active Skills for Reading 2 حجم: 18.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Active Skills for Reading 3 حجم: 24.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Active Skills for Reading 4 حجم: 25.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Active Skills for Reading Intro حجم: 15.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Active Skills for Reading 1 حجم: 93.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Active Skills for Reading 2 حجم: 125.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Active Skills for Reading 3 حجم: 87.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Active Skills for Reading 4 حجم: 109.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Active Skills for Reading Intro حجم: 69.2 مگابایت
 • کالکشن An Illustrated History حجم: 115.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Ancient Egypt and the Near East – An Illustrated History حجم: 30.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Ancient Greece – An Illustrated History حجم: 41.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Ancient Mesopotamia – An Illustrated History حجم: 1.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Ancient Rome – An Illustrated History حجم: 33.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Explore Ancient Egypt حجم: 8.0 مگابایت
 • مجموعه Catalyst حجم: 335.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Catalyst 1 حجم: 61.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Catalyst 1 حجم: 180.2 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Catalyst 2 حجم: 84.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Catalyst 2 حجم: 141.6 کیلوبایت
  • فایل های صوتی کتاب Catalyst 1 حجم: 76.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Catalyst 2 حجم: 112.2 مگابایت
 • مجموعه Connection in Reading حجم: 7.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Connection in Reading A حجم: 3.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Connection in Reading B حجم: 3.7 مگابایت
 • مجموعه Departures in Reading حجم: 81.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Departures in Reading A حجم: 9.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Departures in Reading B حجم: 14.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Departures in Reading B حجم: 57.3 مگابایت
 • مجموعه Elements of Language حجم: 504.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Course 1 حجم: 28.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Course 1 Vocabulary Workshop حجم: 89.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Course 2 حجم: 28.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Course 3 حجم: 30.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Course 3 Developmental Language Skills حجم: 21.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Course 3 Grammar Usage and Mechanics حجم: 68.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Course 4 حجم: 30.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Course 4 Grammar Usage and Mechanics حجم: 68.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Course 5 حجم: 32.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Course 6 حجم: 33.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Introductory Course – Grammar Usage and Mechanics حجم: 57.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Introductory Course حجم: 15.6 مگابایت
 • مجموعه Essential Science حجم: 91.5 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Essential Science 6 Avtivity Book حجم: 27.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Essential Science 6 حجم: 18.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Essential Science 6 حجم: 46.4 مگابایت
 • مجموعه Extensive Reading حجم: 1.4 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Extensive Reading for Academic Success A حجم: 431.6 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Extensive Reading for Academic Success A حجم: 1.6 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Extensive Reading for Academic Success A Wordlist حجم: 374.5 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Extensive Reading for Academic Success B حجم: 421.5 کیلوبایت
  • فایل PDF مربوط به Extensive Reading for Academic Success B Wordlist حجم: 0.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Extensive Reading for Academic Success C حجم: 451.7 کیلوبایت
  • فایل PDF مربوط به Extensive Reading for Academic Success C Wordlist حجم: 464.0 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Extensive Reading for Academic Success D حجم: 438.9 کیلوبایت
  • فایل PDF مربوط به Extensive Reading for Academic Success D Wordlist حجم: 239.9 کیلوبایت
  • فایل های صوتی کتاب Extensive Reading for Academic Success A حجم: 349.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Extensive Reading for Academic Success B حجم: 358.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Extensive Reading for Academic Success C حجم: 354.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Extensive Reading for Academic Success D حجم: 350.3 مگابایت
 • کالکشن Florid Reading حجم: 0.7 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب Florida Reading – Adventures حجم: 102.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Florida Reading – Here We Go! حجم: 59.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Florida Reading – Horizons حجم: 162.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Florida Reading – Let’s Be Friends حجم: 54.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Florida Reading – Rewards حجم: 165.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Florida Reading – Surprises حجم: 46.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Florida Reading – Treasures حجم: 52.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Florida Reading – Wonders حجم: 55.8 مگابایت
 • مجموعه Getting the Message حجم: 48.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Getting the Message 1 حجم: 12.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Getting the Message 2 حجم: 18.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Getting the Message 3 حجم: 17.7 مگابایت
 • کالکشن Great Empires of the Past حجم: 175.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Empire of Alexander The Great حجم: 7.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Empire of Ancient Egypt حجم: 15.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Empire of Ancient Greece حجم: 13.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Empire of Ancient Rome حجم: 17.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Empire of the Incas حجم: 12.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Empire of the Islamic World حجم: 15.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Empire of the Mongols حجم: 23.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Empires of Ancient Mesopotamia حجم: 14.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Empires of Ancient Persia حجم: 19.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Empires of Medieval West Africa حجم: 18.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Empires of the Maya حجم: 17.7 مگابایت
 • مجموعه Junior Comprehension حجم: 23.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Junior Comprehension 1 حجم: 6.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Junior Comprehension 2 حجم: 7.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Junior Comprehension 3 حجم: 9.2 مگابایت
 • مجموعه Junior Reading Expert حجم: 120.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Junior Reading Expert Level 1 حجم: 5.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Junior Reading Expert Level 2 حجم: 14.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Junior Reading Expert Level 1 حجم: 48.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Junior Reading Expert Level 2 حجم: 52.4 مگابایت
 • مجموعه Just Reading and Writing حجم: 33.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Just Reading and Writing Intermediate حجم: 6.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Just Reading and Writing Upper-Intermediate حجم: 26.8 مگابایت
 • مجموعه کتاب های متفرقه حجم: 368.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب A Guide to Old English حجم: 5.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب A Resource for Reading and Words حجم: 1.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Advanced Reading Power حجم: 2.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Ancient Greece – An Illustrated History حجم: 41.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Critical Reading and Writing – 8th Edition حجم: 6.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب English Skills with Readings – 7th Edition حجم: 17.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Exellent! Reading Pack حجم: 21.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Exploring Silent Reading Fluency حجم: 4.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Folklore An Encyclopedia of Beliefs, Customs, Tales, Music and Art – 2nd Edition حجم: 16.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Funny in Farsi حجم: 2.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Great American Stories 1 – 2nd Edition حجم: 14.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Hafez Poetry 1 حجم: 1.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Hafez Poetry 2 حجم: 1.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Handbook of Research on Reading Comprehension حجم: 4.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Longman Further Stories for Reading Comprehension A حجم: 19.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Password 2 A Reading and Vocabulary Text حجم: 68.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Past Simple – Learning English Through History حجم: 14.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Picture Stories Language and Literacy Activities for Beginners حجم: 2.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Playful Poems That Build Reading Skills – Grades 1-3 حجم: 3.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Power Reading حجم: 29.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Practice Makes Perfect Intermediate English Reading and Comprehension حجم: 5.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading and Taking Notes حجم: 1.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading and Writing Skills 1 حجم: 29.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading and Writing to Learn حجم: 0.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comperhension Booster حجم: 6.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehesion Boosters Grades 3-5 حجم: 6.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading Power حجم: 20.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Sentences, Paragraphs, and Beyond with Integrated Readings – 6th Ediiton حجم: 8.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Something to Read 1 حجم: 10.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Power of Reading حجم: 0.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Word Families – Read & Practice Word Family Cards – Grades K-5 حجم: 386.6 کیلوبایت
 • مجموعه For Student حجم: 0.9 گیگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Drama for Students حجم: 278.7 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Novels for Students حجم: 316.7 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Poetry for Students حجم: 363.5 مگابایت
 • مجموعه Inside Reading – 2nd Edition حجم: 1.1 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Inside Reading 1 – 2nd Edition حجم: 48.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Inside Reading 2 – 2nd Edition حجم: 48.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Inside Reading 3 – 2nd Edition حجم: 47.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Inside Reading 4 – 2nd Edition حجم: 87.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Inside Reading Intro – 2nd Edition حجم: 46.5 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Inside Reading Intro – 2nd Edition Video Script حجم: 3.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Inside Reading 1 – 2nd Edition حجم: 116.9 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Inside Reading 1 – 2nd Edition Worksheets حجم: 1.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Inside Reading 2 – 2nd Edition حجم: 124.7 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Inside Reading 2 – 2nd Edition Worksheets حجم: 0.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Inside Reading 3 – 2nd Edition حجم: 139.0 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Inside Reading 3 – 2nd Edition Worksheet حجم: 429.1 کیلوبایت
  • فایل های PDF مربوط به Inside Reading 3 – 2nd Edition Worksheets حجم: 500.7 کیلوبایت
  • فایل های صوتی کتاب Inside Reading 4 – 2nd Edition حجم: 156.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Inside Reading Intro – 2nd Edition حجم: 85.9 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Inside Reading Intro – 2nd Edition حجم: 180.8 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Inside Reading Intro – 2nd Edition Worksheets حجم: 387.3 کیلوبایت
 • مجموعه Inside Reading حجم: 0.7 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Inside Reading Advanced حجم: 9.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Inside Reading Advanced حجم: 63.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Inside Reading Intermediate حجم: 14.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Inside Reading Intermediate حجم: 67.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Inside Reading Lower intermediate حجم: 14.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Inside Reading Lower intermediate حجم: 64.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Inside Reading Upper-Intermediate حجم: 13.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Inside Reading Upper-Intermediate حجم: 72.5 مگابایت
  • نرم افزار Inside Reading Advanced حجم: 104.0 مگابایت
  • نرم افزار Inside Reading Intermediate حجم: 7.8 مگابایت
  • نرم افزار Inside Reading Intermediate Test Generator حجم: 104.0 مگابایت
  • نرم افزار Inside Reading Lower intermediate حجم: 7.7 مگابایت
  • نرم افزار Inside Reading Lower intermediate Test Generator حجم: 104.0 مگابایت
  • نرم افزار Inside Reading Upper-Intermediate حجم: 7.8 مگابایت
  • نرم افزار Inside Reading Upper-Intermediate Test Generator حجم: 104.0 مگابایت
 • مجموعه Integrate Reading & Writing Building حجم: 1.3 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Integrate Reading & Writing Building 1 حجم: 22.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Integrate Reading & Writing Building 2 حجم: 22.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Integrate Reading & Writing Building 3 حجم: 30.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Integrate Reading & Writing Building 1 حجم: 39.1 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Integrate Reading & Writing Building 1 حجم: 0.5 گیگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Integrate Reading & Writing Building 2 حجم: 37.4 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Integrate Reading & Writing Building 2 حجم: 0.6 گیگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Integrate Reading & Writing Building 3 حجم: 38.6 مگابایت
 • مجموعه Literature – Reading With Purpose حجم: 243.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Literature – Reading With Purpose Course 1 Active Learning and Note Taking Guide حجم: 12.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Literature – Reading With Purpose Course 1 Interactive Student Edition حجم: 59.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Literature – Reading With Purpose Course 2 Active Learning and Note Taking Guide حجم: 13.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Literature – Reading With Purpose Course 2 Interactive Student Edition حجم: 63.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Literature – Reading With Purpose Course 3 Active Learning and Note Taking Guide حجم: 12.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Literature – Reading With Purpose Course 3 Interactive Student Edition حجم: 81.5 مگابایت
 • مجموعه MacMillan Treasures حجم: 0.9 گیگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 1 Approaching Practice Book حجم: 4.5 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 1 Beyond Practice Book حجم: 3.8 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 1 ELL Practice and Assessment حجم: 3.7 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 1 Grammar Practice Book حجم: 5.6 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 1 Home-School Connection حجم: 45.2 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 1 Practice Book O حجم: 4.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Treasures 1 Reading حجم: 60.9 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 1 Spelling Practice Book حجم: 3.7 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 1 Teacher’s Resouce Book حجم: 4.1 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 2 Grammar Practice Book حجم: 3.0 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 2 O Practice Book حجم: 3.6 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 2 Spelling Practice Book حجم: 1.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Treasures 2.1 Reading حجم: 27.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Treasures 2.2 Reading حجم: 37.0 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 3 Grammar Practice Book حجم: 2.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Treasures 3 Reading حجم: 49.4 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 4 Approaching Practice Book حجم: 2.2 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 4 Beyond Practice Book حجم: 1.9 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 4 Grammar Practice Book حجم: 2.5 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 4 Practice Book O حجم: 2.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Treasures 4 Reading حجم: 77.6 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 5 Grammar Practice Book حجم: 1.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Treasures 5 Reading حجم: 56.7 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 6 Grammar Practice Book حجم: 2.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Treasures 6 Reading حجم: 116.3 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Treasures Teacher’s Resouces حجم: 421.4 مگابایت
 • کالکشن Math Concept Reader حجم: 56.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Counting in the City حجم: 4.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Exercising for Beads حجم: 9.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Fighting Fire with Fire حجم: 7.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Listening to the World of Science حجم: 7.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Miss B.’s Class Makes Tables and Graphs حجم: 3.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Music to Our Ears حجم: 8.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب My Counting Trip to the Zoo حجم: 5.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Pattern Parade حجم: 4.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Thirst Quencher حجم: 6.2 مگابایت
 • مجموعه NorthStar Reading & Writing – 2nd Edition حجم: 63.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز NorthStar 1 Reading & Writing – 2nd Edition حجم: 30.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز NorthStar 2 Reading & Writing – 2nd Edition حجم: 33.1 مگابایت
 • کالکشن Oxford Read and Discover حجم: 1.3 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب All About Desert Life 4 حجم: 11.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب All About Desert Life 5 حجم: 11.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب All About Islands 5 حجم: 24.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب All About Ocean Life 5 حجم: 21.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Animal Life Cycles 5 حجم: 29.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Animals At Night 4 حجم: 12.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Animals in Art 4 حجم: 5.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Caring for Our Planet 6 حجم: 29.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cities 2 حجم: 11.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Clothes Then and Now 6 حجم: 29.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Earth 2 حجم: 8.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Earth Then and Now 6 حجم: 19.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Exploring Our World 5 حجم: 28.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Eyes 1 حجم: 7.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Farms 2 حجم: 4.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Food Around the World 6 حجم: 29.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Free Time Around the World 3 حجم: 21.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Great Migrations 5 حجم: 14.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Helping Around the World 6 حجم: 17.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Homes Around the World 5 حجم: 15.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب In the Sky 1 حجم: 2.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Incredible Earth 4 حجم: 29.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Incredible Energy 6 حجم: 4.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Life in the Rainforests 3 حجم: 14.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Machines Then and Now 4 حجم: 23.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Medicine Then and Now 5 حجم: 7.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Sound and Music 3 حجم: 5.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Sunny and Rainy 2 حجم: 3.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Super Structures 3 حجم: 24.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Why We Recycle 4 حجم: 12.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Wild Weather 5 حجم: 14.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Wonderful Water 3 حجم: 4.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Wonders of the Past 4 حجم: 23.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Your Amazing Body 6 حجم: 16.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Your Five Senses 3 حجم: 10.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب All About Desert Life 4 حجم: 33.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب All About Islands 5 حجم: 61.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب All About Ocean Life 5 حجم: 30.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Animal Life Cycles 5 حجم: 62.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Animals At Night 4 حجم: 9.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Animals in Art 4 حجم: 35.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Cities 2 حجم: 18.8 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Earth 2 حجم: 21.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Earth Then and Now 6 حجم: 61.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Eyes 1 حجم: 15.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Farms 2 حجم: 21.8 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Food Around the World 6 حجم: 94.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Free Time Around the World 3 حجم: 25.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب In the Sky 1 حجم: 19.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Incredible Earth 4 حجم: 32.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Incredible Energy 6 حجم: 56.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Life in the Rainforests 3 حجم: 30.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Medicine Then and Now 5 حجم: 54.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Sunny and Rainy 2 حجم: 20.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Super Structures 3 حجم: 28.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Why We Recycle 4 حجم: 12.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Wonderful Water 3 حجم: 26.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Wonders of the Past 4 حجم: 37.3 مگابایت
 • مجموعه Pop Culture حجم: 31.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Pop Culture 1 حجم: 14.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Pop Culture 2 حجم: 16.7 مگابایت
 • مجموعه Read and Understad حجم: 377.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Read and Understand 1 حجم: 39.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Read and Understand 2 حجم: 5.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Read and Understand 3 حجم: 40.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Read and Understand 4 حجم: 50.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Read and Understand 2 حجم: 122.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Read and Understand 3 حجم: 57.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Read and Understand 4 حجم: 61.6 مگابایت
 • مجموعه Reading & Writing Targets حجم: 92.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading & Writing Targets 1 حجم: 11.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Reading & Writing Targets 1 حجم: 16.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading & Writing Targets 2 حجم: 7.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Reading & Writing Targets 2 حجم: 14.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading & Writing Targets 3 حجم: 25.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Reading & Writing Targets 3 حجم: 17.2 مگابایت
 • مجموعه Reading Adventures حجم: 84.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Adventures 1 حجم: 22.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Adventures 2 حجم: 36.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Adventures Kindergarten حجم: 8.3 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Adventures 1 حجم: 4.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Adventures 2 حجم: 10.3 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Adventures Kindergarten حجم: 2.8 مگابایت
 • مجموعه Reading and Writing حجم: 123.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading and Writing 1 حجم: 8.9 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading and Writing 1 Teaching Notes حجم: 365.8 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading and Writing 2 حجم: 13.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading and Writing 3 حجم: 14.7 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading and Writing 3 Teaching Notes حجم: 0.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading and Writing 4 حجم: 16.1 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading and Writing 4 Teaching Notes حجم: 0.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading and Writing 5 حجم: 21.8 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading and Writing 5 Teaching Notes حجم: 6.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading and Writing 6 حجم: 13.5 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading and Writing 6 Teaching Notes حجم: 0.8 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading and Writing 1 حجم: 25.7 مگابایت
 • مجموعه Reading Clue حجم: 383.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Clue 1 حجم: 50.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Clue 1 حجم: 24.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Reading Clue 1 حجم: 0.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Clue 1 WB حجم: 2.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Reading Clue 1 حجم: 4.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Clue 2 حجم: 42.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Clue 2 حجم: 42.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Reading Clue 2 حجم: 0.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Clue 2 WB حجم: 2.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Reading Clue 2 حجم: 4.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Reading Clue 3 حجم: 0.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Clue 3 حجم: 45.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Clue 3 حجم: 24.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Clue 3 WB حجم: 3.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Reading Clue 3 حجم: 15.8 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Clue 1 حجم: 37.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Clue 2 حجم: 41.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Clue 3 حجم: 40.1 مگابایت
 • مجموعه Reading Comprehension Advanced حجم: 1.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 1 حجم: 54.4 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 1 حجم: 60.5 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 10 حجم: 88.1 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 10 حجم: 93.1 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 2 حجم: 53.9 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 2 حجم: 62.6 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 3 حجم: 75.7 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 3 حجم: 81.9 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 4 حجم: 69.6 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 4 حجم: 69.8 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 5 حجم: 59.7 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 5 حجم: 64.4 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 6 حجم: 70.1 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 6 حجم: 73.3 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 7 حجم: 84.3 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 7 حجم: 87.6 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 8 حجم: 95.2 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 8 حجم: 91.8 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 9 حجم: 92.0 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 9 حجم: 88.3 کیلوبایت
 • مجموعه Reading Comprehension Beginner حجم: 1.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 1 حجم: 59.2 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 1 حجم: 67.1 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 10 حجم: 89.3 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 10 حجم: 94.8 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 2 حجم: 60.4 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 2 حجم: 68.0 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 3 حجم: 75.5 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 3 حجم: 81.9 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 4 حجم: 67.6 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 4 حجم: 72.8 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 5 حجم: 61.0 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 5 حجم: 65.6 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 6 حجم: 66.7 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 6 حجم: 69.7 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 7 حجم: 78.6 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 7 حجم: 87.0 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 8 حجم: 84.6 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 8 حجم: 88.1 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 9 حجم: 85.5 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 9 حجم: 91.4 کیلوبایت
 • مجموعه Reading Comprehension حجم: 44.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Reading Comprehension 1 – 2 حجم: 4.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Comprehension 1 حجم: 7.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Comprehension 2 حجم: 6.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Comprehension 3 حجم: 6.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Comprehension 4 حجم: 9.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Comprehension 5 حجم: 9.7 مگابایت
 • مجموعه Reading Comprehension Intermediate حجم: 1.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 1 حجم: 55.2 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 1 حجم: 63.4 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 10 حجم: 88.6 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 10 حجم: 92.0 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 2 حجم: 56.2 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 2 حجم: 61.9 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 3 حجم: 70.6 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 3 حجم: 74.2 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 4 حجم: 62.3 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 4 حجم: 65.8 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 5 حجم: 61.3 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 5 حجم: 65.8 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 6 حجم: 68.5 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 6 حجم: 74.7 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 7 حجم: 79.3 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 7 حجم: 86.7 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 8 حجم: 83.1 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 8 حجم: 86.7 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 9 حجم: 88.9 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 9 حجم: 95.1 کیلوبایت
 • مجموعه Reading Comprehension Strategies حجم: 24.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Comprehension Skills & Strategies 3 حجم: 4.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Comprehension Skills & Strategies 4 حجم: 4.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Comprehension Skills & Strategies 5 حجم: 4.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Comprehension Skills & Strategies 6 حجم: 3.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Comprehension Skills & Strategies 7 حجم: 3.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Comprehension Skills & Strategies 8 حجم: 4.3 مگابایت
 • مجموعه Reading for Speed and Fluency حجم: 285.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading for Speed and Fluency 1 حجم: 76.8 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading for Speed and Fluency 2 حجم: 69.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading for Speed and Fluency 3 حجم: 92.8 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading for Speed and Fluency 4 حجم: 47.0 مگابایت
 • مجموعه Reading Genius 2.0 حجم: 1.1 گیگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Genius 2.0 CD Cover حجم: 5.0 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Genius 2.0 Key Elements حجم: 4.2 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Genius 2.0 Pocket Journal حجم: 2.8 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Genius 2.0 Reference Guide حجم: 4.0 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Genius 2.0 Software User Guide حجم: 1.1 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading In The Genius Zone حجم: 4.4 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به The Science Behind Reading Genius حجم: 2.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Genius 2.0 حجم: 271.1 مگابایت
  • نرم افزار Reading Genius 2.0 حجم: 496.7 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Reading Genius 2.0 حجم: 306.7 مگابایت
 • مجموعه Reading Genres حجم: 34.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading Genres – A Study Guide 1 حجم: 6.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading Genres – A Study Guide 2 حجم: 6.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading Genres – A Study Guide 3 حجم: 6.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading Genres – A Study Guide 4 حجم: 8.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading Genres – A Study Guide 5 حجم: 6.6 مگابایت
 • مجموعه Reading Sponge حجم: 398.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Sponge 1 حجم: 35.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Sponge 1 حجم: 5.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Reading Sponge 1 حجم: 9.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Sponge 1 WB حجم: 4.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Reading Sponge 1 حجم: 1.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Sponge 2 حجم: 42.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Sponge 2 حجم: 5.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Reading Sponge 2 حجم: 9.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Sponge 2 WB حجم: 7.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Reading Sponge 2 حجم: 1.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Sponge 3 حجم: 33.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Sponge 3 حجم: 21.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Reading Sponge 3 حجم: 9.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Sponge 3 WB حجم: 4.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Reading Sponge 3 حجم: 2.8 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Sponge 1 حجم: 66.3 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Sponge 2 حجم: 69.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Sponge 3 حجم: 68.9 مگابایت
 • مجموعه Reading Tree حجم: 1.1 گیگابایت
  • نرم افزار Reading Tree Stage 1 حجم: 263.4 مگابایت
  • نرم افزار Reading Tree Stage 2 حجم: 371.9 مگابایت
  • نرم افزار Reading Tree Stage 3 حجم: 380.9 مگابایت
  • نرم افزار Reading Tree Stage 4 حجم: 148.1 مگابایت
 • مجموعه Reading Triumphs حجم: 88.8 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 1 Practice Book (Annotated Teacher’s Edition) حجم: 7.2 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 1 Practice Book حجم: 7.3 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 2 Practice Book (Annotated Teacher’s Edition) حجم: 6.9 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 2 Practice Book حجم: 5.9 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 3 Practice Book (Annotated Teacher’s Edition) حجم: 7.6 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 3 Practice Book حجم: 6.8 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 4 Practice Book (Annotated Teacher’s Edition) حجم: 5.2 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 4 Practice Book حجم: 6.3 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 5 Practice Book (Annotated Teacher’s Edition) حجم: 4.9 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 5 Practice Book حجم: 4.6 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 6 Practice Book (Annotated Teacher’s Edition) حجم: 5.2 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 6 Practice Book حجم: 5.6 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs Kindergarten Practice Book (Annotated Teacher’s Edition) حجم: 7.7 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs Kindergarten Practice Book حجم: 7.6 مگابایت
 • مجموعه Real Reading حجم: 57.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Real 3 Reading حجم: 57.2 مگابایت
 • مجموعه Scott Foresman – Leveled Science Readers حجم: 1.1 گیگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Scott Foresman 1 حجم: 64.6 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Scott Foresman 2 حجم: 98.8 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Scott Foresman 3 حجم: 170.3 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Scott Foresman 4 حجم: 247.3 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Scott Foresman 5 حجم: 254.7 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Scott Foresman 6 حجم: 283.4 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Scott Foresman Kindergarten حجم: 9.6 مگابایت
 • مجموعه Select Readings – 2nd Edition حجم: 394.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Select Readings – 2nd Edition Elementary حجم: 2.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Select Readings – 2nd Edition Elementary حجم: 45.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Select Readings – 2nd Edition Intermediate حجم: 29.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Select Readings – 2nd Edition Pre-Intermediate حجم: 27.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Select Readings – 2nd Edition Upper-Intermediate حجم: 24.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Select Readings – 2nd Edition Elementary حجم: 39.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Select Readings – 2nd Edition Intermediate حجم: 71.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Select Readings – 2nd Edition Pre-Intermediate حجم: 53.8 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Select Readings – 2nd Edition Upper-Intermediate حجم: 101.3 مگابایت
 • مجموعه Start Reading حجم: 23.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Start Reading 1 حجم: 5.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Start Reading 2 حجم: 3.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Start Reading 3 حجم: 3.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Start Reading 4 حجم: 3.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Start Reading 5 حجم: 4.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Start Reading 6 حجم: 3.3 مگابایت
 • مجموعه Reading Explorer حجم: 0.8 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Explorer 1 حجم: 88.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Explorer 2 حجم: 36.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Explorer 1 حجم: 43.7 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Reading Explorer 1 حجم: 179.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Explorer 2 حجم: 63.2 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Reading Explorer 2 حجم: 441.0 مگابایت
 • مجموعه Reading For The Real World – 2nd Edition حجم: 0.6 گیگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading For The Real World 1 – 2nd Edition – Testbank Answer Key حجم: 439.5 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading For The Real World 1 – 2nd Edition – Testbank حجم: 0.5 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading For The Real World 1 – 2nd Edition – Testbank Questions حجم: 426.5 کیلوبایت
  • فایل PDF مربوط به Reading For The Real World 1 – 2nd Edition – Testbank Questions حجم: 0.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading For The Real World 1 – 2nd Edition حجم: 144.5 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading For The Real World 1 – 2nd Edition حجم: 142.1 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading For The Real World 1 – 2nd Edition حجم: 5.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading For The Real World 2 – 2nd Edition حجم: 163.3 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading For The Real World 2 – 2nd Edition حجم: 7.5 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading For The Real World 3 – 2nd Edition – Testbank Answer Key حجم: 389.5 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading For The Real World 3 – 2nd Edition – Testbank حجم: 0.5 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading For The Real World 3 – 2nd Edition – Testbank Questions حجم: 404.5 کیلوبایت
  • فایل PDF مربوط به Reading For The Real World 3 – 2nd Edition – Testbank Questions حجم: 0.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading For The Real World 3 – 2nd Edition حجم: 122.5 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading For The Real World 3 – 2nd Edition حجم: 155.8 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading For The Real World 3 – 2nd Edition حجم: 8.8 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading For The Real World Intro – 2nd Edition – Testbank Key حجم: 394.0 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading For The Real World Intro – 2nd Edition – Testbank حجم: 0.5 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading For The Real World Intro – 2nd Edition – Testbank Questions حجم: 403.0 کیلوبایت
  • فایل PDF مربوط به Reading For The Real World Intro – 2nd Edition – Testbank Questions حجم: 0.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading For The Real World Intro – 2nd Edition حجم: 149.0 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading For The Real World Intro – 2nd Edition حجم: 137.4 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading For The Real World Intro – 2nd Edition حجم: 7.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading For The Real World 1 – 2nd Edition حجم: 129.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading For The Real World 2 – 2nd Edition حجم: 143.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading For The Real World 3 – 2nd Edition حجم: 156.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading For The Real World Intro – 2nd Edition حجم: 109.2 مگابایت
 • مجموعه Select Readings حجم: 318.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Select Reading Pre-Intermediate حجم: 15.5 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Select Reading Pre-Intermediate Tests حجم: 0.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Select Readings Elementary حجم: 2.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Select Readings Elementary حجم: 45.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Select Readings Intermediate حجم: 2.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Select Readings Intermediate حجم: 17.5 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Select Readings Intermediate Tests حجم: 0.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Select Readings Upper-Intermediate حجم: 16.8 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Select Readings Upper-Intermediate Tests حجم: 0.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Select Reading Pre-Intermediate حجم: 23.2 مگابایت
  • حجم: 4.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Select Readings Elementary حجم: 39.6 مگابایت
  • نرم افزار Select Readings Elementary حجم: 2.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Select Readings Intermediate حجم: 33.1 مگابایت
  • نرم افزار Select Readings Intermediate Testing Program حجم: 4.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Select Readings Upper-Intermediate حجم: 104.7 مگابایت
  • نرم افزار Select Readings Upper-Intermediate Testing Program حجم: 4.9 مگابایت
 • نرم افزار Speed Reading حجم: 1.1 گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی TTC – Art of Reading حجم: 1.5 گیگابایت
 • نرم افزار LANGMaster حجم: 1.3 گیگابایت
  • نرم افزار Cambridge Preparation for the TOEFL (R) Test – 3rd Edition حجم: 230.8 مگابایت
  • نرم افزار English in Action – Businessmen and Politicians حجم: 0.6 گیگابایت
  • نرم افزار English in Action – Famous Writers حجم: 0.5 گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی TTC – Art of Reading حجم: 2.8 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب Art of Reading (Guidebook) حجم: 439.0 کیلوبایت
 • نرم افزار LANGMaster حجم: 4.1 گیگابایت
  • نرم افزار English in Action – Filmstars حجم: 389.5 مگابایت
  • نرم افزار English in Action – Popstars حجم: 0.5 گیگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 1 حجم: 0.5 گیگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 2 حجم: 328.4 مگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 3 حجم: 343.1 مگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 4 حجم: 343.4 مگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 5 حجم: 358.6 مگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 6 حجم: 403.6 مگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 7 حجم: 464.2 مگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 8 حجم: 0.5 گیگابایت
 • نرم افزار LANGMaster حجم: 3.3 گیگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 10 حجم: 460.3 مگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 11 حجم: 494.5 مگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 12 حجم: 0.5 گیگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 13 حجم: 0.5 گیگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 9 حجم: 417.4 مگابایت
  • نرم افزار TOEFL Practice حجم: 306.6 مگابایت
  • نرم افزار TOEFL Prep حجم: 331.8 مگابایت
  • نرم افزار TOEFL Test BARRON حجم: 261.4 مگابایت
 • مجموعه Reading Fusion حجم: 199.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Fusion 1 حجم: 312.6 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Fusion 1 حجم: 42.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Reading Fusion 1 حجم: 3.9 مگابایت
  • فایل های PDF متن فایل های صوتی Reading Fusion 1 حجم: 171.3 کیلوبایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Fusion 1 حجم: 152.4 مگابایت
 • مجموعه Real Reading حجم: 222.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Real Reading 1 حجم: 51.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Real Reading 2 حجم: 53.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Real Reading 3 حجم: 55.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Real Reading 4 حجم: 61.7 مگابایت
 • کتاب A Cup of English حجم: 98.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب A Cup of English حجم: 2.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب A Cup of English حجم: 95.1 مگابایت
 • مجموعه Academic Encounters Reading Writing – 2nd Edition حجم: 388.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Academic Encounters Reading Writing 1 حجم: 96.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Academic Encounters Reading Writing 2 حجم: 99.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Academic Encounters Reading Writing 3 حجم: 92.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Academic Encounters Reading Writing 4 حجم: 100.6 مگابایت
 • مجموعه Cover to Cover حجم: 248.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cover to Cover 1 حجم: 52.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cover to Cover 2 حجم: 55.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Cover to Cover 1 حجم: 64.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Cover to Cover 2 حجم: 77.2 مگابایت
 • مجموعه Read This حجم: 365.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Read This 1 حجم: 40.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Read This 2 حجم: 45.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Read This 3 حجم: 51.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Read This Intro حجم: 38.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Read This 1 حجم: 60.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Read This 3 حجم: 72.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Read This Intro حجم: 56.6 مگابایت
 • مجموعه Reading and Vocabulary Development – 2nd Edition حجم: 176.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading and Vocabulary Development 2 – Thoutghts & Notions – 2nd Edition حجم: 59.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading and Vocabulary Development 2 – Thoutghts & Notions – 2nd Edition حجم: 117.2 مگابایت
 • مجموعه Reading and Vocabulary Development – 3rd Edition حجم: 182.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading and Vocabulary Development 4 – Concepts & Comments – 3rd Edition حجم: 69.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading and Vocabulary Development 4 – Concepts & Comments – 3rd Edition حجم: 113.1 مگابایت
 • مجموعه Reading and Vocabulary Development – 4th Edition حجم: 314.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading and Vocabulary Development 3 – Cause & Effect – 4th Edition حجم: 80.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading and Vocabulary Development 3 – Cause & Effect – 4th Edition حجم: 234.0 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی TTC Bright Ideas for Summer Reading حجم: 2.1 گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Master English Reading Basics Quickly and Easily حجم: 1.8 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 1. Welcome to the Course حجم: 145.7 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 2. Introduction to the Alphabet Code حجم: 447.3 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 3. The Role of Vowels حجم: 446.1 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 4. Lesser Known Sounds and Alternate Spelling حجم: 297.4 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 5. The Alphabet Code Consolidated حجم: 389.4 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 6. Wrapping things Up حجم: 69.6 مگابایت
 • مجموعه Well Read حجم: 6.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Well Read 1 حجم: 6.5 مگابایت

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آرشیو کامل منابع آموزش مهارت ریدینگ و درک مطلب زبان انگلیسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته های محصولات

افزودن به سبد خرید