آرشیو کامل منابع آموزش مهارت ریدینگ و درک مطلب زبان انگلیسی

رایگان

دانلود رایگان و خرید دانلودی آرشیو کامل منابع آموزش مهارت ریدینگ و درک مطلب زبان انگلیسی

شناسه محصول: 2227 دسته:

توضیحات

آرشیو کامل منابع آموزش مهارت ریدینگ و درک مطلب زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

آرشیو کامل منابع آموزش مهارت ریدینگ و درک مطلب زبان انگلیسی

آرشیو کامل منابع آموزش مهارت ریدینگ و درک مطلب زبان انگلیسی همه مجموعه های موردنیاز شما برای تسط بر مهارت خواندن و درک مطلب انگلیسی را در خود جای داده است. مجموعه های مفید و محبوب داستانی، مجموعه های تقویت مهارت خواندن و درک مطلب انگلیسی، کتاب های بیشمار، فیلمهای آموزشی و نرم افزارهای سودمند در این آرشیو جامع برای تقویت مهارت خواندن انگلیسی شما قرارگرفته اند.

دیسک 1 (4.1 گیگابایت)

 • مجموعه Active Skills for Reading حجم: 0.6 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Active Skills for Reading 1 حجم: 17.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Active Skills for Reading 2 حجم: 18.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Active Skills for Reading 3 حجم: 24.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Active Skills for Reading 4 حجم: 25.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Active Skills for Reading Intro حجم: 15.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Active Skills for Reading 1 حجم: 93.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Active Skills for Reading 2 حجم: 125.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Active Skills for Reading 3 حجم: 87.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Active Skills for Reading 4 حجم: 109.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Active Skills for Reading Intro حجم: 69.2 مگابایت
 • کالکشن An Illustrated History حجم: 115.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Ancient Egypt and the Near East – An Illustrated History حجم: 30.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Ancient Greece – An Illustrated History حجم: 41.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Ancient Mesopotamia – An Illustrated History حجم: 1.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Ancient Rome – An Illustrated History حجم: 33.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Explore Ancient Egypt حجم: 8.0 مگابایت
 • مجموعه Catalyst حجم: 335.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Catalyst 1 حجم: 61.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Catalyst 1 حجم: 180.2 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Catalyst 2 حجم: 84.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Catalyst 2 حجم: 141.6 کیلوبایت
  • فایل های صوتی کتاب Catalyst 1 حجم: 76.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Catalyst 2 حجم: 112.2 مگابایت
 • مجموعه Connection in Reading حجم: 7.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Connection in Reading A حجم: 3.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Connection in Reading B حجم: 3.7 مگابایت
 • مجموعه Departures in Reading حجم: 81.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Departures in Reading A حجم: 9.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Departures in Reading B حجم: 14.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Departures in Reading B حجم: 57.3 مگابایت
 • مجموعه Elements of Language حجم: 504.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Course 1 حجم: 28.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Course 1 Vocabulary Workshop حجم: 89.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Course 2 حجم: 28.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Course 3 حجم: 30.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Course 3 Developmental Language Skills حجم: 21.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Course 3 Grammar Usage and Mechanics حجم: 68.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Course 4 حجم: 30.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Course 4 Grammar Usage and Mechanics حجم: 68.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Course 5 حجم: 32.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Course 6 حجم: 33.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Introductory Course – Grammar Usage and Mechanics حجم: 57.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Elements of Language – Introductory Course حجم: 15.6 مگابایت
 • مجموعه Essential Science حجم: 91.5 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Essential Science 6 Avtivity Book حجم: 27.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Essential Science 6 حجم: 18.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Essential Science 6 حجم: 46.4 مگابایت
 • مجموعه Extensive Reading حجم: 1.4 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Extensive Reading for Academic Success A حجم: 431.6 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Extensive Reading for Academic Success A حجم: 1.6 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Extensive Reading for Academic Success A Wordlist حجم: 374.5 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Extensive Reading for Academic Success B حجم: 421.5 کیلوبایت
  • فایل PDF مربوط به Extensive Reading for Academic Success B Wordlist حجم: 0.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Extensive Reading for Academic Success C حجم: 451.7 کیلوبایت
  • فایل PDF مربوط به Extensive Reading for Academic Success C Wordlist حجم: 464.0 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Extensive Reading for Academic Success D حجم: 438.9 کیلوبایت
  • فایل PDF مربوط به Extensive Reading for Academic Success D Wordlist حجم: 239.9 کیلوبایت
  • فایل های صوتی کتاب Extensive Reading for Academic Success A حجم: 349.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Extensive Reading for Academic Success B حجم: 358.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Extensive Reading for Academic Success C حجم: 354.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Extensive Reading for Academic Success D حجم: 350.3 مگابایت
 • کالکشن Florid Reading حجم: 0.7 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب Florida Reading – Adventures حجم: 102.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Florida Reading – Here We Go! حجم: 59.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Florida Reading – Horizons حجم: 162.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Florida Reading – Let’s Be Friends حجم: 54.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Florida Reading – Rewards حجم: 165.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Florida Reading – Surprises حجم: 46.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Florida Reading – Treasures حجم: 52.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Florida Reading – Wonders حجم: 55.8 مگابایت
 • مجموعه Getting the Message حجم: 48.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Getting the Message 1 حجم: 12.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Getting the Message 2 حجم: 18.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Getting the Message 3 حجم: 17.7 مگابایت
 • کالکشن Great Empires of the Past حجم: 175.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Empire of Alexander The Great حجم: 7.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Empire of Ancient Egypt حجم: 15.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Empire of Ancient Greece حجم: 13.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Empire of Ancient Rome حجم: 17.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Empire of the Incas حجم: 12.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Empire of the Islamic World حجم: 15.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Empire of the Mongols حجم: 23.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Empires of Ancient Mesopotamia حجم: 14.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Empires of Ancient Persia حجم: 19.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Empires of Medieval West Africa حجم: 18.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Empires of the Maya حجم: 17.7 مگابایت
 • مجموعه Junior Comprehension حجم: 23.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Junior Comprehension 1 حجم: 6.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Junior Comprehension 2 حجم: 7.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Junior Comprehension 3 حجم: 9.2 مگابایت
 • مجموعه Junior Reading Expert حجم: 120.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Junior Reading Expert Level 1 حجم: 5.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Junior Reading Expert Level 2 حجم: 14.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Junior Reading Expert Level 1 حجم: 48.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Junior Reading Expert Level 2 حجم: 52.4 مگابایت
 • مجموعه Just Reading and Writing حجم: 33.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Just Reading and Writing Intermediate حجم: 6.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Just Reading and Writing Upper-Intermediate حجم: 26.8 مگابایت

دیسک 2 (8.4 گیگابایت)

 • مجموعه کتاب های متفرقه حجم: 368.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب A Guide to Old English حجم: 5.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب A Resource for Reading and Words حجم: 1.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Advanced Reading Power حجم: 2.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Ancient Greece – An Illustrated History حجم: 41.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Critical Reading and Writing – 8th Edition حجم: 6.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب English Skills with Readings – 7th Edition حجم: 17.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Exellent! Reading Pack حجم: 21.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Exploring Silent Reading Fluency حجم: 4.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Folklore An Encyclopedia of Beliefs, Customs, Tales, Music and Art – 2nd Edition حجم: 16.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Funny in Farsi حجم: 2.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Great American Stories 1 – 2nd Edition حجم: 14.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Hafez Poetry 1 حجم: 1.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Hafez Poetry 2 حجم: 1.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Handbook of Research on Reading Comprehension حجم: 4.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Longman Further Stories for Reading Comprehension A حجم: 19.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Password 2 A Reading and Vocabulary Text حجم: 68.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Past Simple – Learning English Through History حجم: 14.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Picture Stories Language and Literacy Activities for Beginners حجم: 2.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Playful Poems That Build Reading Skills – Grades 1-3 حجم: 3.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Power Reading حجم: 29.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Practice Makes Perfect Intermediate English Reading and Comprehension حجم: 5.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading and Taking Notes حجم: 1.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading and Writing Skills 1 حجم: 29.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading and Writing to Learn حجم: 0.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comperhension Booster حجم: 6.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehesion Boosters Grades 3-5 حجم: 6.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading Power حجم: 20.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Sentences, Paragraphs, and Beyond with Integrated Readings – 6th Ediiton حجم: 8.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Something to Read 1 حجم: 10.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Power of Reading حجم: 0.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Word Families – Read & Practice Word Family Cards – Grades K-5 حجم: 386.6 کیلوبایت
 • مجموعه For Student حجم: 0.9 گیگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Drama for Students حجم: 278.7 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Novels for Students حجم: 316.7 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Poetry for Students حجم: 363.5 مگابایت
 • مجموعه Inside Reading – 2nd Edition حجم: 1.1 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Inside Reading 1 – 2nd Edition حجم: 48.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Inside Reading 2 – 2nd Edition حجم: 48.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Inside Reading 3 – 2nd Edition حجم: 47.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Inside Reading 4 – 2nd Edition حجم: 87.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Inside Reading Intro – 2nd Edition حجم: 46.5 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Inside Reading Intro – 2nd Edition Video Script حجم: 3.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Inside Reading 1 – 2nd Edition حجم: 116.9 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Inside Reading 1 – 2nd Edition Worksheets حجم: 1.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Inside Reading 2 – 2nd Edition حجم: 124.7 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Inside Reading 2 – 2nd Edition Worksheets حجم: 0.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Inside Reading 3 – 2nd Edition حجم: 139.0 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Inside Reading 3 – 2nd Edition Worksheet حجم: 429.1 کیلوبایت
  • فایل های PDF مربوط به Inside Reading 3 – 2nd Edition Worksheets حجم: 500.7 کیلوبایت
  • فایل های صوتی کتاب Inside Reading 4 – 2nd Edition حجم: 156.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Inside Reading Intro – 2nd Edition حجم: 85.9 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Inside Reading Intro – 2nd Edition حجم: 180.8 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Inside Reading Intro – 2nd Edition Worksheets حجم: 387.3 کیلوبایت
 • مجموعه Inside Reading حجم: 0.7 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Inside Reading Advanced حجم: 9.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Inside Reading Advanced حجم: 63.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Inside Reading Intermediate حجم: 14.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Inside Reading Intermediate حجم: 67.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Inside Reading Lower intermediate حجم: 14.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Inside Reading Lower intermediate حجم: 64.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Inside Reading Upper-Intermediate حجم: 13.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Inside Reading Upper-Intermediate حجم: 72.5 مگابایت
  • نرم افزار Inside Reading Advanced حجم: 104.0 مگابایت
  • نرم افزار Inside Reading Intermediate حجم: 7.8 مگابایت
  • نرم افزار Inside Reading Intermediate Test Generator حجم: 104.0 مگابایت
  • نرم افزار Inside Reading Lower intermediate حجم: 7.7 مگابایت
  • نرم افزار Inside Reading Lower intermediate Test Generator حجم: 104.0 مگابایت
  • نرم افزار Inside Reading Upper-Intermediate حجم: 7.8 مگابایت
  • نرم افزار Inside Reading Upper-Intermediate Test Generator حجم: 104.0 مگابایت
 • مجموعه Integrate Reading & Writing Building حجم: 1.3 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Integrate Reading & Writing Building 1 حجم: 22.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Integrate Reading & Writing Building 2 حجم: 22.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Integrate Reading & Writing Building 3 حجم: 30.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Integrate Reading & Writing Building 1 حجم: 39.1 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Integrate Reading & Writing Building 1 حجم: 0.5 گیگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Integrate Reading & Writing Building 2 حجم: 37.4 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Integrate Reading & Writing Building 2 حجم: 0.6 گیگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Integrate Reading & Writing Building 3 حجم: 38.6 مگابایت
 • مجموعه Literature – Reading With Purpose حجم: 243.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Literature – Reading With Purpose Course 1 Active Learning and Note Taking Guide حجم: 12.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Literature – Reading With Purpose Course 1 Interactive Student Edition حجم: 59.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Literature – Reading With Purpose Course 2 Active Learning and Note Taking Guide حجم: 13.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Literature – Reading With Purpose Course 2 Interactive Student Edition حجم: 63.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Literature – Reading With Purpose Course 3 Active Learning and Note Taking Guide حجم: 12.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Literature – Reading With Purpose Course 3 Interactive Student Edition حجم: 81.5 مگابایت
 • مجموعه MacMillan Treasures حجم: 0.9 گیگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 1 Approaching Practice Book حجم: 4.5 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 1 Beyond Practice Book حجم: 3.8 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 1 ELL Practice and Assessment حجم: 3.7 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 1 Grammar Practice Book حجم: 5.6 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 1 Home-School Connection حجم: 45.2 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 1 Practice Book O حجم: 4.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Treasures 1 Reading حجم: 60.9 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 1 Spelling Practice Book حجم: 3.7 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 1 Teacher’s Resouce Book حجم: 4.1 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 2 Grammar Practice Book حجم: 3.0 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 2 O Practice Book حجم: 3.6 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 2 Spelling Practice Book حجم: 1.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Treasures 2.1 Reading حجم: 27.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Treasures 2.2 Reading حجم: 37.0 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 3 Grammar Practice Book حجم: 2.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Treasures 3 Reading حجم: 49.4 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 4 Approaching Practice Book حجم: 2.2 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 4 Beyond Practice Book حجم: 1.9 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 4 Grammar Practice Book حجم: 2.5 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 4 Practice Book O حجم: 2.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Treasures 4 Reading حجم: 77.6 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 5 Grammar Practice Book حجم: 1.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Treasures 5 Reading حجم: 56.7 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Treasures 6 Grammar Practice Book حجم: 2.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Treasures 6 Reading حجم: 116.3 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Treasures Teacher’s Resouces حجم: 421.4 مگابایت
 • کالکشن Math Concept Reader حجم: 56.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Counting in the City حجم: 4.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Exercising for Beads حجم: 9.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Fighting Fire with Fire حجم: 7.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Listening to the World of Science حجم: 7.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Miss B.’s Class Makes Tables and Graphs حجم: 3.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Music to Our Ears حجم: 8.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب My Counting Trip to the Zoo حجم: 5.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Pattern Parade حجم: 4.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Thirst Quencher حجم: 6.2 مگابایت
 • مجموعه NorthStar Reading & Writing – 2nd Edition حجم: 63.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز NorthStar 1 Reading & Writing – 2nd Edition حجم: 30.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز NorthStar 2 Reading & Writing – 2nd Edition حجم: 33.1 مگابایت
 • کالکشن Oxford Read and Discover حجم: 1.3 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب All About Desert Life 4 حجم: 11.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب All About Desert Life 5 حجم: 11.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب All About Islands 5 حجم: 24.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب All About Ocean Life 5 حجم: 21.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Animal Life Cycles 5 حجم: 29.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Animals At Night 4 حجم: 12.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Animals in Art 4 حجم: 5.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Caring for Our Planet 6 حجم: 29.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cities 2 حجم: 11.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Clothes Then and Now 6 حجم: 29.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Earth 2 حجم: 8.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Earth Then and Now 6 حجم: 19.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Exploring Our World 5 حجم: 28.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Eyes 1 حجم: 7.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Farms 2 حجم: 4.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Food Around the World 6 حجم: 29.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Free Time Around the World 3 حجم: 21.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Great Migrations 5 حجم: 14.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Helping Around the World 6 حجم: 17.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Homes Around the World 5 حجم: 15.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب In the Sky 1 حجم: 2.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Incredible Earth 4 حجم: 29.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Incredible Energy 6 حجم: 4.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Life in the Rainforests 3 حجم: 14.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Machines Then and Now 4 حجم: 23.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Medicine Then and Now 5 حجم: 7.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Sound and Music 3 حجم: 5.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Sunny and Rainy 2 حجم: 3.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Super Structures 3 حجم: 24.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Why We Recycle 4 حجم: 12.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Wild Weather 5 حجم: 14.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Wonderful Water 3 حجم: 4.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Wonders of the Past 4 حجم: 23.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Your Amazing Body 6 حجم: 16.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Your Five Senses 3 حجم: 10.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب All About Desert Life 4 حجم: 33.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب All About Islands 5 حجم: 61.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب All About Ocean Life 5 حجم: 30.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Animal Life Cycles 5 حجم: 62.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Animals At Night 4 حجم: 9.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Animals in Art 4 حجم: 35.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Cities 2 حجم: 18.8 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Earth 2 حجم: 21.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Earth Then and Now 6 حجم: 61.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Eyes 1 حجم: 15.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Farms 2 حجم: 21.8 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Food Around the World 6 حجم: 94.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Free Time Around the World 3 حجم: 25.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب In the Sky 1 حجم: 19.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Incredible Earth 4 حجم: 32.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Incredible Energy 6 حجم: 56.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Life in the Rainforests 3 حجم: 30.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Medicine Then and Now 5 حجم: 54.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Sunny and Rainy 2 حجم: 20.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Super Structures 3 حجم: 28.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Why We Recycle 4 حجم: 12.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Wonderful Water 3 حجم: 26.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Wonders of the Past 4 حجم: 37.3 مگابایت
 • مجموعه Pop Culture حجم: 31.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Pop Culture 1 حجم: 14.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Pop Culture 2 حجم: 16.7 مگابایت
 • مجموعه Read and Understad حجم: 377.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Read and Understand 1 حجم: 39.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Read and Understand 2 حجم: 5.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Read and Understand 3 حجم: 40.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Read and Understand 4 حجم: 50.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Read and Understand 2 حجم: 122.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Read and Understand 3 حجم: 57.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Read and Understand 4 حجم: 61.6 مگابایت
 • مجموعه Reading & Writing Targets حجم: 92.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading & Writing Targets 1 حجم: 11.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Reading & Writing Targets 1 حجم: 16.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading & Writing Targets 2 حجم: 7.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Reading & Writing Targets 2 حجم: 14.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading & Writing Targets 3 حجم: 25.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Reading & Writing Targets 3 حجم: 17.2 مگابایت
 • مجموعه Reading Adventures حجم: 84.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Adventures 1 حجم: 22.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Adventures 2 حجم: 36.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Adventures Kindergarten حجم: 8.3 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Adventures 1 حجم: 4.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Adventures 2 حجم: 10.3 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Adventures Kindergarten حجم: 2.8 مگابایت
 • مجموعه Reading and Writing حجم: 123.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading and Writing 1 حجم: 8.9 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading and Writing 1 Teaching Notes حجم: 365.8 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading and Writing 2 حجم: 13.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading and Writing 3 حجم: 14.7 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading and Writing 3 Teaching Notes حجم: 0.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading and Writing 4 حجم: 16.1 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading and Writing 4 Teaching Notes حجم: 0.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading and Writing 5 حجم: 21.8 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading and Writing 5 Teaching Notes حجم: 6.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading and Writing 6 حجم: 13.5 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading and Writing 6 Teaching Notes حجم: 0.8 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading and Writing 1 حجم: 25.7 مگابایت
 • مجموعه Reading Clue حجم: 383.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Clue 1 حجم: 50.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Clue 1 حجم: 24.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Reading Clue 1 حجم: 0.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Clue 1 WB حجم: 2.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Reading Clue 1 حجم: 4.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Clue 2 حجم: 42.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Clue 2 حجم: 42.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Reading Clue 2 حجم: 0.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Clue 2 WB حجم: 2.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Reading Clue 2 حجم: 4.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Reading Clue 3 حجم: 0.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Clue 3 حجم: 45.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Clue 3 حجم: 24.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Clue 3 WB حجم: 3.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Reading Clue 3 حجم: 15.8 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Clue 1 حجم: 37.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Clue 2 حجم: 41.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Clue 3 حجم: 40.1 مگابایت
 • مجموعه Reading Comprehension Advanced حجم: 1.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 1 حجم: 54.4 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 1 حجم: 60.5 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 10 حجم: 88.1 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 10 حجم: 93.1 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 2 حجم: 53.9 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 2 حجم: 62.6 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 3 حجم: 75.7 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 3 حجم: 81.9 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 4 حجم: 69.6 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 4 حجم: 69.8 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 5 حجم: 59.7 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 5 حجم: 64.4 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 6 حجم: 70.1 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 6 حجم: 73.3 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 7 حجم: 84.3 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 7 حجم: 87.6 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 8 حجم: 95.2 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 8 حجم: 91.8 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 9 حجم: 92.0 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 9 حجم: 88.3 کیلوبایت
 • مجموعه Reading Comprehension Beginner حجم: 1.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 1 حجم: 59.2 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 1 حجم: 67.1 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 10 حجم: 89.3 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 10 حجم: 94.8 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 2 حجم: 60.4 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 2 حجم: 68.0 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 3 حجم: 75.5 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 3 حجم: 81.9 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 4 حجم: 67.6 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 4 حجم: 72.8 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 5 حجم: 61.0 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 5 حجم: 65.6 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 6 حجم: 66.7 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 6 حجم: 69.7 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 7 حجم: 78.6 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 7 حجم: 87.0 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 8 حجم: 84.6 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 8 حجم: 88.1 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 9 حجم: 85.5 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 9 حجم: 91.4 کیلوبایت
 • مجموعه Reading Comprehension حجم: 44.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Reading Comprehension 1 – 2 حجم: 4.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Comprehension 1 حجم: 7.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Comprehension 2 حجم: 6.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Comprehension 3 حجم: 6.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Comprehension 4 حجم: 9.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Comprehension 5 حجم: 9.7 مگابایت
 • مجموعه Reading Comprehension Intermediate حجم: 1.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 1 حجم: 55.2 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 1 حجم: 63.4 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 10 حجم: 88.6 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 10 حجم: 92.0 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 2 حجم: 56.2 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 2 حجم: 61.9 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 3 حجم: 70.6 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 3 حجم: 74.2 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 4 حجم: 62.3 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 4 حجم: 65.8 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 5 حجم: 61.3 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 5 حجم: 65.8 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 6 حجم: 68.5 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 6 حجم: 74.7 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 7 حجم: 79.3 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 7 حجم: 86.7 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 8 حجم: 83.1 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 8 حجم: 86.7 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Reading Comprehension 9 حجم: 88.9 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Comprehension 9 حجم: 95.1 کیلوبایت
 • مجموعه Reading Comprehension Strategies حجم: 24.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Comprehension Skills & Strategies 3 حجم: 4.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Comprehension Skills & Strategies 4 حجم: 4.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Comprehension Skills & Strategies 5 حجم: 4.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Comprehension Skills & Strategies 6 حجم: 3.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Comprehension Skills & Strategies 7 حجم: 3.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Comprehension Skills & Strategies 8 حجم: 4.3 مگابایت
 • مجموعه Reading for Speed and Fluency حجم: 285.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading for Speed and Fluency 1 حجم: 76.8 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading for Speed and Fluency 2 حجم: 69.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading for Speed and Fluency 3 حجم: 92.8 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading for Speed and Fluency 4 حجم: 47.0 مگابایت

دیسک 3 (4.3 گیگابایت)

 • مجموعه Reading Genius 2.0 حجم: 1.1 گیگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Genius 2.0 CD Cover حجم: 5.0 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Genius 2.0 Key Elements حجم: 4.2 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Genius 2.0 Pocket Journal حجم: 2.8 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Genius 2.0 Reference Guide حجم: 4.0 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Genius 2.0 Software User Guide حجم: 1.1 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading In The Genius Zone حجم: 4.4 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به The Science Behind Reading Genius حجم: 2.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Genius 2.0 حجم: 271.1 مگابایت
  • نرم افزار Reading Genius 2.0 حجم: 496.7 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Reading Genius 2.0 حجم: 306.7 مگابایت
 • مجموعه Reading Genres حجم: 34.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading Genres – A Study Guide 1 حجم: 6.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading Genres – A Study Guide 2 حجم: 6.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading Genres – A Study Guide 3 حجم: 6.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading Genres – A Study Guide 4 حجم: 8.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading Genres – A Study Guide 5 حجم: 6.6 مگابایت
 • مجموعه Reading Sponge حجم: 398.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Sponge 1 حجم: 35.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Sponge 1 حجم: 5.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Reading Sponge 1 حجم: 9.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Sponge 1 WB حجم: 4.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Reading Sponge 1 حجم: 1.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Sponge 2 حجم: 42.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Sponge 2 حجم: 5.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Reading Sponge 2 حجم: 9.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Sponge 2 WB حجم: 7.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Reading Sponge 2 حجم: 1.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Sponge 3 حجم: 33.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Sponge 3 حجم: 21.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Reading Sponge 3 حجم: 9.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Sponge 3 WB حجم: 4.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Reading Sponge 3 حجم: 2.8 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Sponge 1 حجم: 66.3 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Sponge 2 حجم: 69.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Sponge 3 حجم: 68.9 مگابایت
 • مجموعه Reading Tree حجم: 1.1 گیگابایت
  • نرم افزار Reading Tree Stage 1 حجم: 263.4 مگابایت
  • نرم افزار Reading Tree Stage 2 حجم: 371.9 مگابایت
  • نرم افزار Reading Tree Stage 3 حجم: 380.9 مگابایت
  • نرم افزار Reading Tree Stage 4 حجم: 148.1 مگابایت
 • مجموعه Reading Triumphs حجم: 88.8 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 1 Practice Book (Annotated Teacher’s Edition) حجم: 7.2 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 1 Practice Book حجم: 7.3 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 2 Practice Book (Annotated Teacher’s Edition) حجم: 6.9 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 2 Practice Book حجم: 5.9 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 3 Practice Book (Annotated Teacher’s Edition) حجم: 7.6 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 3 Practice Book حجم: 6.8 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 4 Practice Book (Annotated Teacher’s Edition) حجم: 5.2 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 4 Practice Book حجم: 6.3 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 5 Practice Book (Annotated Teacher’s Edition) حجم: 4.9 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 5 Practice Book حجم: 4.6 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 6 Practice Book (Annotated Teacher’s Edition) حجم: 5.2 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs 6 Practice Book حجم: 5.6 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs Kindergarten Practice Book (Annotated Teacher’s Edition) حجم: 7.7 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading Triumphs Kindergarten Practice Book حجم: 7.6 مگابایت
 • مجموعه Real Reading حجم: 57.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Real 3 Reading حجم: 57.2 مگابایت
 • مجموعه Scott Foresman – Leveled Science Readers حجم: 1.1 گیگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Scott Foresman 1 حجم: 64.6 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Scott Foresman 2 حجم: 98.8 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Scott Foresman 3 حجم: 170.3 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Scott Foresman 4 حجم: 247.3 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Scott Foresman 5 حجم: 254.7 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Scott Foresman 6 حجم: 283.4 مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Scott Foresman Kindergarten حجم: 9.6 مگابایت
 • مجموعه Select Readings – 2nd Edition حجم: 394.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Select Readings – 2nd Edition Elementary حجم: 2.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Select Readings – 2nd Edition Elementary حجم: 45.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Select Readings – 2nd Edition Intermediate حجم: 29.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Select Readings – 2nd Edition Pre-Intermediate حجم: 27.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Select Readings – 2nd Edition Upper-Intermediate حجم: 24.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Select Readings – 2nd Edition Elementary حجم: 39.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Select Readings – 2nd Edition Intermediate حجم: 71.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Select Readings – 2nd Edition Pre-Intermediate حجم: 53.8 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Select Readings – 2nd Edition Upper-Intermediate حجم: 101.3 مگابایت
 • مجموعه Start Reading حجم: 23.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Start Reading 1 حجم: 5.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Start Reading 2 حجم: 3.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Start Reading 3 حجم: 3.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Start Reading 4 حجم: 3.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Start Reading 5 حجم: 4.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Start Reading 6 حجم: 3.3 مگابایت

دیسک 4 (4.3 گیگابایت)

 • مجموعه Reading Explorer حجم: 0.8 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Explorer 1 حجم: 88.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Explorer 2 حجم: 36.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Explorer 1 حجم: 43.7 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Reading Explorer 1 حجم: 179.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Explorer 2 حجم: 63.2 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Reading Explorer 2 حجم: 441.0 مگابایت
 • مجموعه Reading For The Real World – 2nd Edition حجم: 0.6 گیگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading For The Real World 1 – 2nd Edition – Testbank Answer Key حجم: 439.5 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading For The Real World 1 – 2nd Edition – Testbank حجم: 0.5 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading For The Real World 1 – 2nd Edition – Testbank Questions حجم: 426.5 کیلوبایت
  • فایل PDF مربوط به Reading For The Real World 1 – 2nd Edition – Testbank Questions حجم: 0.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading For The Real World 1 – 2nd Edition حجم: 144.5 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading For The Real World 1 – 2nd Edition حجم: 142.1 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading For The Real World 1 – 2nd Edition حجم: 5.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading For The Real World 2 – 2nd Edition حجم: 163.3 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading For The Real World 2 – 2nd Edition حجم: 7.5 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading For The Real World 3 – 2nd Edition – Testbank Answer Key حجم: 389.5 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading For The Real World 3 – 2nd Edition – Testbank حجم: 0.5 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading For The Real World 3 – 2nd Edition – Testbank Questions حجم: 404.5 کیلوبایت
  • فایل PDF مربوط به Reading For The Real World 3 – 2nd Edition – Testbank Questions حجم: 0.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading For The Real World 3 – 2nd Edition حجم: 122.5 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading For The Real World 3 – 2nd Edition حجم: 155.8 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading For The Real World 3 – 2nd Edition حجم: 8.8 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading For The Real World Intro – 2nd Edition – Testbank Key حجم: 394.0 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading For The Real World Intro – 2nd Edition – Testbank حجم: 0.5 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Reading For The Real World Intro – 2nd Edition – Testbank Questions حجم: 403.0 کیلوبایت
  • فایل PDF مربوط به Reading For The Real World Intro – 2nd Edition – Testbank Questions حجم: 0.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading For The Real World Intro – 2nd Edition حجم: 149.0 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading For The Real World Intro – 2nd Edition حجم: 137.4 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading For The Real World Intro – 2nd Edition حجم: 7.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading For The Real World 1 – 2nd Edition حجم: 129.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading For The Real World 2 – 2nd Edition حجم: 143.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading For The Real World 3 – 2nd Edition حجم: 156.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading For The Real World Intro – 2nd Edition حجم: 109.2 مگابایت
 • مجموعه Select Readings حجم: 318.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Select Reading Pre-Intermediate حجم: 15.5 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Select Reading Pre-Intermediate Tests حجم: 0.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Select Readings Elementary حجم: 2.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Select Readings Elementary حجم: 45.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Select Readings Intermediate حجم: 2.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Select Readings Intermediate حجم: 17.5 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Select Readings Intermediate Tests حجم: 0.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Select Readings Upper-Intermediate حجم: 16.8 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Select Readings Upper-Intermediate Tests حجم: 0.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Select Reading Pre-Intermediate حجم: 23.2 مگابایت
  • حجم: 4.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Select Readings Elementary حجم: 39.6 مگابایت
  • نرم افزار Select Readings Elementary حجم: 2.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Select Readings Intermediate حجم: 33.1 مگابایت
  • نرم افزار Select Readings Intermediate Testing Program حجم: 4.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Select Readings Upper-Intermediate حجم: 104.7 مگابایت
  • نرم افزار Select Readings Upper-Intermediate Testing Program حجم: 4.9 مگابایت
 • نرم افزار Speed Reading حجم: 1.1 گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی TTC – Art of Reading حجم: 1.5 گیگابایت

دیسک 5 (4.1 گیگابایت)

 • نرم افزار LANGMaster حجم: 1.3 گیگابایت
  • نرم افزار Cambridge Preparation for the TOEFL (R) Test – 3rd Edition حجم: 230.8 مگابایت
  • نرم افزار English in Action – Businessmen and Politicians حجم: 0.6 گیگابایت
  • نرم افزار English in Action – Famous Writers حجم: 0.5 گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی TTC – Art of Reading حجم: 2.8 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب Art of Reading (Guidebook) حجم: 439.0 کیلوبایت

دیسک 6 (4.1 گیگابایت)

 • نرم افزار LANGMaster حجم: 4.1 گیگابایت
  • نرم افزار English in Action – Filmstars حجم: 389.5 مگابایت
  • نرم افزار English in Action – Popstars حجم: 0.5 گیگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 1 حجم: 0.5 گیگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 2 حجم: 328.4 مگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 3 حجم: 343.1 مگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 4 حجم: 343.4 مگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 5 حجم: 358.6 مگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 6 حجم: 403.6 مگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 7 حجم: 464.2 مگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 8 حجم: 0.5 گیگابایت

دیسک 7 (3.7 گیگابایت)

 • نرم افزار LANGMaster حجم: 3.3 گیگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 10 حجم: 460.3 مگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 11 حجم: 494.5 مگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 12 حجم: 0.5 گیگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 13 حجم: 0.5 گیگابایت
  • نرم افزار LANGMaster English Reading Courses 9 حجم: 417.4 مگابایت
  • نرم افزار TOEFL Practice حجم: 306.6 مگابایت
  • نرم افزار TOEFL Prep حجم: 331.8 مگابایت
  • نرم افزار TOEFL Test BARRON حجم: 261.4 مگابایت
 • مجموعه Reading Fusion حجم: 199.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Reading Fusion 1 حجم: 312.6 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Reading Fusion 1 حجم: 42.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Reading Fusion 1 حجم: 3.9 مگابایت
  • فایل های PDF متن فایل های صوتی Reading Fusion 1 حجم: 171.3 کیلوبایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading Fusion 1 حجم: 152.4 مگابایت
 • مجموعه Real Reading حجم: 222.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Real Reading 1 حجم: 51.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Real Reading 2 حجم: 53.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Real Reading 3 حجم: 55.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Real Reading 4 حجم: 61.7 مگابایت

دیسک 8 (3.8 گیگابایت)

 • کتاب A Cup of English حجم: 98.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب A Cup of English حجم: 2.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب A Cup of English حجم: 95.1 مگابایت
 • مجموعه Academic Encounters Reading Writing – 2nd Edition حجم: 388.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Academic Encounters Reading Writing 1 حجم: 96.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Academic Encounters Reading Writing 2 حجم: 99.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Academic Encounters Reading Writing 3 حجم: 92.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Academic Encounters Reading Writing 4 حجم: 100.6 مگابایت
 • مجموعه Cover to Cover حجم: 248.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cover to Cover 1 حجم: 52.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cover to Cover 2 حجم: 55.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Cover to Cover 1 حجم: 64.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Cover to Cover 2 حجم: 77.2 مگابایت
 • مجموعه Read This حجم: 365.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Read This 1 حجم: 40.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Read This 2 حجم: 45.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Read This 3 حجم: 51.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Read This Intro حجم: 38.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Read This 1 حجم: 60.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Read This 3 حجم: 72.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Read This Intro حجم: 56.6 مگابایت
 • مجموعه Reading and Vocabulary Development – 2nd Edition حجم: 176.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading and Vocabulary Development 2 – Thoutghts & Notions – 2nd Edition حجم: 59.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading and Vocabulary Development 2 – Thoutghts & Notions – 2nd Edition حجم: 117.2 مگابایت
 • مجموعه Reading and Vocabulary Development – 3rd Edition حجم: 182.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading and Vocabulary Development 4 – Concepts & Comments – 3rd Edition حجم: 69.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading and Vocabulary Development 4 – Concepts & Comments – 3rd Edition حجم: 113.1 مگابایت
 • مجموعه Reading and Vocabulary Development – 4th Edition حجم: 314.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Reading and Vocabulary Development 3 – Cause & Effect – 4th Edition حجم: 80.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Reading and Vocabulary Development 3 – Cause & Effect – 4th Edition حجم: 234.0 مگابایت
 • مجموعه ویدئویی TTC Bright Ideas for Summer Reading حجم: 2.1 گیگابایت

دیسک 9 (1.8 گیگابایت)

 • مجموعه ویدئویی Master English Reading Basics Quickly and Easily حجم: 1.8 گیگابایت
  • فایل های ویدئویی 1. Welcome to the Course حجم: 145.7 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 2. Introduction to the Alphabet Code حجم: 447.3 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 3. The Role of Vowels حجم: 446.1 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 4. Lesser Known Sounds and Alternate Spelling حجم: 297.4 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 5. The Alphabet Code Consolidated حجم: 389.4 مگابایت
  • فایل های ویدئویی 6. Wrapping things Up حجم: 69.6 مگابایت
 • مجموعه Well Read حجم: 6.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Well Read 1 حجم: 6.5 مگابایت

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آرشیو کامل منابع آموزش مهارت ریدینگ و درک مطلب زبان انگلیسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات بیشتر