آرشیو کامل منابع آمادگی آزمون زبان انگلیسی سی ای ای CAE

۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
2 فروش

آزمون زبان انگلیسی CAE

آزمون زبان انگلیسی Cambridge CAE که تحت عنوان Cambridge Advanced Certificate نیز شناخته می‌شود، یکی دیگر از آزمون های سنجش سطح توانمندی افراد در زبان انگلیسی است. این آزمون دقیقاً قبل از آزمون CPE در بالاترین سطح قرار گرفته است برگزار می شود. مدرک آزمون زبان انگلیسی Cambridge CAE توسط بسیاری از دانشگاه‌ها در کشور بریتانیا پذیرفته می شود. افرادی که توانسته اند این مدرک بین المللی را کسب کنند، می توانند در بسیاری از دانشگاه‌ها و موسسات کاری مشغول به کار شوند. شبیه دیگر آزمون هایی که در مجموعه آزمون های زبان انگلیسی Cambridge قرار دارد، ماهیت آزمون CAE نیز به صورت پذیرفته شدن و یا پذیرفته نشدن است. به عبارت دیگر فقط آن دسته از افرادی که بتوانند نمره قابل قبول را دریافت کنند، به آنها مدرک اعطا می گردد. آزمون زبان انگلیسی Cambridge CAE مادام العمر است و هیچگاه منقضی نمی شود. شبیه دو آزمون دیگر نیز آزمون زبان انگلیسی CAE می تواند به صورت کاغذی و یا paper- based و به صورت کامپیوتری و یا computer – based برگزار شود. در هر دو مورد مدت زمان این آزمون ۲۳۵ دقیقه خواهد بود.

منابع آزمون زبان انگلیسی CAE

آرشیو منابع آمادگی و شرکت در آزمون زبان انگلیسی CAE که در این قسمت از وبسایت کاردوآنلاین به شما تقدیم می گردد حاوی بهترین و کاربردی ترین منابع موجود در این حوزه می باشد. محتوای این آرشیو از فایل های PDF و فایل های صوتی و ویدئویی تشکیل شده است. از این منابع هم می توان به صورت خودخوان و بدون نیاز به شرکت در کلاس درس و هم به منظور تدریس در کلاس های درس استفاده کرد. دقت کنید که منابع ارائه شده در این آرشیو به صورت تک زبانه (زبان انگلیسی) تنظیم شده اند.

 • کتاب CAE Practice Tests Plus حجم: 188.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب CAE Practice Tests Plus حجم: 111.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب CAE Practice Tests Plus حجم: 77.2 مگابایت
 • کتاب CAE Practice Tests Plus 2 (2014) حجم: 187.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب CAE Practice Tests Plus 2 (2014) حجم: 69.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب CAE Practice Tests Plus 2 (2014) حجم: 117.8 مگابایت
 • مجموعه CAE Result حجم: 176.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز CAE Result حجم: 21.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم CAE Result حجم: 12.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک CAE Result حجم: 11.7 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب CAE Result حجم: 61.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب ورک بوک CAE Result حجم: 69.8 مگابایت
 • مجموعه Cambridge Certificate in Advanced English حجم: 0.8 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge Certificate in Advanced English 1 حجم: 50.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge Certificate in Advanced English 2 حجم: 49.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge Certificate in Advanced English 3 حجم: 4.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge Certificate in Advanced English 4 حجم: 2.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge Certificate in Advanced English 5 حجم: 10.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge Certificate in Advanced English 6 حجم: 12.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge Certificate in Advanced English 1 حجم: 135.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge Certificate in Advanced English 2 حجم: 141.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge Certificate in Advanced English 4 حجم: 114.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge Certificate in Advanced English 5 حجم: 124.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge Certificate in Advanced English 6 حجم: 159.7 مگابایت
 • مجموعه Complete Advanced CAE – 2nd Edition – 2014 حجم: 0.5 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Complete Advanced CAE – 2nd Edition – 2014 حجم: 77.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Complete Advanced CAE – 2nd Edition – 2014 حجم: 239.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Complete Advanced CAE – 2nd Edition – 2014 حجم: 26.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Complete Advanced CAE – 2nd Edition – 2014 حجم: 118.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب ورک بوک Complete Advanced CAE – 2nd Edition – 2014 حجم: 71.6 مگابایت
 • مجموعه کتاب های متفرقه حجم: 86.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Advanced English CAE Grammar Practice حجم: 1.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Advanced Grammar – CAE CPE حجم: 3.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Advanced Writing with English in Use CAE – New Edition حجم: 23.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب CAE Handbook حجم: 2.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب CAE Practice Test حجم: 43.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب CAE Specifications and Sample Papers حجم: 4.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Common Mistakes at CAE حجم: 5.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Focus on Advanced English Grammar Practice حجم: 1.8 مگابایت
 • کتاب Exam Essentials – Advanced Practice Tests 1 حجم: 507.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Exam Essentials – Advanced Practice Tests 1 حجم: 52.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Exam Essentials – Advanced Practice Tests 1 حجم: 364.1 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Exam Essentials – Advanced Practice Tests 1 حجم: 91.4 مگابایت
 • کتاب Exam Essentials – Advanced Practice Tests 2 حجم: 1.0 گیگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Exam Essentials – Advanced Practice Tests 2 حجم: 409.9 مگابایت
  • فایل های ویدئویی Exam Essentials – Advanced Practice Tests 2 حجم: 0.6 گیگابایت
 • کتاب Exam Essentials CAE Practice Tests حجم: 197.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Exam Essentials CAE Practice Tests حجم: 79.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Exam Essentials CAE Practice Tests حجم: 117.9 مگابایت
 • مجموعه Gold Advanced حجم: 290.7 مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Gold Advanced Exam Maximiser حجم: 45.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Gold Advanced حجم: 107.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Gold Advanced حجم: 56.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Gold Advanced حجم: 81.4 مگابایت
 • کتاب New Specifications for CAE 2015 حجم: 43.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب New Specifications for CAE 2015 حجم: 4.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب New Specifications for CAE 2015 حجم: 38.4 مگابایت
 • مجموعه Objective CAE حجم: 275.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Objective CAE حجم: 73.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Objective CAE حجم: 47.8 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Objective CAE حجم: 153.9 مگابایت
 • کتاب Advanced Listening and Speaking CAE حجم: 74.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Advanced Listening and Speaking CAE حجم: 15.4 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Advanced Listening and Speaking CAE حجم: 58.6 مگابایت
 • مجموعه Advanced Masterclass CAE – New Edition حجم: 149.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Advanced Masterclass CAE حجم: 30.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Advanced Masterclass CAE حجم: 15.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Advanced Masterclass CAE – New Edition حجم: 103.5 مگابایت
 • مجموعه CAE Gold Plus حجم: 303.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز CAE Gold Plus حجم: 36.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم CAE Gold Plus حجم: 4.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب CAE Gold Plus حجم: 96.1 مگابایت
  • نرم افزار CAE Gold Plus حجم: 166.8 مگابایت
 • کتاب CAE Listening and Speaking Skills حجم: 42.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب CAE Listening and Speaking Skills حجم: 6.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب CAE Listening and Speaking Skills حجم: 35.8 مگابایت
 • مجموعه Certificate In Advanced English CAE حجم: 454.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Certificate In Advanced English CAE 1 حجم: 6.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Certificate In Advanced English CAE 2 حجم: 6.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Certificate In Advanced English CAE 3 حجم: 64.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Certificate In Advanced English CAE 4 حجم: 18.2 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Certificate In Advanced English CAE 4 حجم: 2.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Certificate In Advanced English CAE 4 حجم: 0.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Certificate In Advanced English CAE 5 حجم: 10.6 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Certificate In Advanced English CAE 5 حجم: 3.5 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Certificate In Advanced English CAE 6 حجم: 12.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Certificate In Advanced English CAE 1 حجم: 32.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Certificate In Advanced English CAE 2 حجم: 33.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Certificate In Advanced English CAE 4 حجم: 114.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Certificate In Advanced English CAE 5 حجم: 84.8 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Certificate In Advanced English CAE 6 حجم: 82.7 مگابایت
 • مجموعه Compact Advanced حجم: 257.3 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Compact Advanced حجم: 87.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Compact Advanced حجم: 33.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Compact Advanced حجم: 54.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب ورک بوک Compact Advanced حجم: 82.6 مگابایت
 • مجموعه Complete CAE حجم: 194.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Complete CAE حجم: 21.9 مگابایت
  • نرم افزار Complete CAE حجم: 133.8 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب ورک بوک Complete CAE حجم: 39.0 مگابایت
 • کتاب Exam Essentials Advanced 2 حجم: 472.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Exam Essentials Advanced 2 حجم: 62.8 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Exam Essentials Advanced 2 حجم: 409.9 مگابایت
 • مجموعه Fast Track to CAE حجم: 205.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Fast Track to CAE حجم: 90.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Fast Track to CAE حجم: 7.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Fast Track to CAE حجم: 107.8 مگابایت
 • مجموعه Focus on Advanced English CAE Revised and Updated حجم: 58.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Focus on Advanced English CAE Revised and Updated حجم: 56.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Focus on Advanced English CAE Revised and Updated حجم: 1.8 مگابایت
 • کتاب Oxford Practice Tests for the Revised CAE 2015 حجم: 259.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Oxford Practice Tests for the Revised CAE 2015 حجم: 121.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Oxford Practice Tests for the Revised CAE 2015 حجم: 138.9 مگابایت
 • کتاب Practice Tests Plus CAE 2 – 2011 حجم: 177.4 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Practice Tests Plus CAE 2 – 2011 حجم: 44.9 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Practice Tests Plus CAE 2 – 2011 حجم: 132.5 مگابایت
 • مجموعه Ready for Advanced – 3rd Edition حجم: 329.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Ready for Advanced – 3rd Edition حجم: 199.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Ready for Advanced – 3rd Edition حجم: 129.6 مگابایت
 • مجموعه Ready for CAE حجم: 264.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Ready for CAE حجم: 13.7 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Ready for CAE حجم: 34.8 مگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Ready for CAE حجم: 58.6 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Ready for CAE حجم: 157.0 مگابایت
 • مجموعه Spotlight on Advanced حجم: 0.6 گیگابایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Spotlight on Advanced Exam Booster حجم: 83.0 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Spotlight on Advanced حجم: 62.1 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب ورک بوک Spotlight on Advanced – Exam Booster حجم: 77.5 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Spotlight on Advanced – Listening Tests حجم: 29.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Spotlight on Advanced حجم: 156.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Spotlight on First – Exam Booster Workbook حجم: 178.9 مگابایت
 • مجموعه Spotlight on CAE حجم: 185.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Spotlight on CAE حجم: 29.1 مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Spotlight on CAE حجم: 35.0 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Spotlight on CAE حجم: 121.1 مگابایت
 • مجموعه Succeed in Cambridge CAE Ten Practice Tests حجم: 265.2 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Succeed in Cambridge CAE Ten Practice Tests حجم: 36.9 مگابایت
  • فایل PDF کتاب Succeed in Cambridge CAE Ten Practice Tests Model Compositions حجم: 460.1 کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Succeed in Cambridge CAE Ten Practice Tests Self-Study Guide حجم: 8.2 مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Succeed in Cambridge CAE Ten Practice Tests حجم: 219.7 مگابایت

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آرشیو کامل منابع آمادگی آزمون زبان انگلیسی سی ای ای CAE”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته های محصولات

افزودن به سبد خرید